Matka Zbawienia: Wola Boża jest nieprzezwyciężona

poniedziałek, 29 grudnia 2014, godz. 17.30

Moje drogie dzieci, nie obawiajcie się Obietnic Chrystusa, bo one staną się przyczyną waszego ocalenia. Mój Syn, Jezus Chrystus, jest pomiędzy wami obecny i On nigdy was nie opuści ani nie zostawi samym sobie. Jego Obietnica zbawienia świata się wypełni, gdyż jest to Wolą mojego Przedwiecznego Ojca.

Musicie wiedzieć, że Wola Boża jest nieprzezwyciężona, i bez względu na to, jak wielkie są przeszkody, które stawia się wam na drodze, Bóg — za sprawą Swojej Boskości — zmiażdży wszystkich Swoich wrogów. Nigdy nie wolno wam myśleć, że zło zatryumfuje, ponieważ to jest niemożliwe. Wielka Miłość Boga sprawi, że będziecie prowadzeni w kierunku Wiecznego Zbawienia i nic nie stanie wam na przeszkodzie. Jeżeli wrogowie mojego Syna usiłują zmusić was do akceptacji praw, które nie pochodzą od Boga, to musicie się im przeciwstawić. Może okazać się to dla was trudne, ale dana wam zostanie siła, aby kontynuować waszą podróż, a z Nieba zostanie wam udzielona wszelka pomoc.

Uczcie się rozpoznawać dzieło diabła na przykładzie wojen, które wszędzie się pojawiają, na przykładzie niemoralnych praw, które wprowadzane są prawie w każdym kraju i które sprzeniewierzają się Słowu Bożemu; i na przykładzie tego, jak Jezusa Chrystus jest zdradzany przez tych, którzy mówią, że Go reprezentują, ale którzy się wycofują i nic nie robią, aby głosić Jego Święte Słowo. Uczcie się także rozpoznawać nienawiść, okazywaną Bożym duszom wybranym, bo wtedy dostrzeżecie, jak trudna jest misja, która została im powierzona, aby mogli przypomnieć światu o tym, że Miłość Boga nadal jest żywa.

Musicie także dziękować Najwyższemu Bogu za Życie, którym — poprzez Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa — obdarzył On ludzkość. Gdyby nie narodziny mojego Syna i Jego Ukrzyżowanie — nie byłoby żadnego Nowego Przymierza, aby przynieść wam wspaniałe życie, które was oczekuje, jeżeli się zdecydujecie, aby je przyjąć.

Jest to okres, kiedy trzeba się przygotować na nowy świat, nowe Niebiosa i nową ziemię. Nie traćcie czasu, angażując się w spory dotyczące tego, co mówi wam teraz Mój Syn. I zamiast tego uczcie się z przychylnością odnosić się do Prawdy. Ja — wasza umiłowana Matka — poprowadzę was ku mojemu Synowi, a wasze modlitwy będą wam na wszelkie możliwe sposoby dodawały sił, abyście stali się godnymi Obietnic Chrystusowych.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.