Miesięczne archiwum: styczeń 2015

Henoch i Eliasz nie uobecnią się w ludzkiej postaci

czwartek, 29 stycznia 2015, godz. 21.30

Moja wielce umiłowana córko, to Rzymscy Katolicy i Żydzi będą borykali się w nadchodzących czasach z najsilniejszą opozycją. Będą cierpieć dyskryminację, dezaprobatę i nienawiść, gdy odstępstwo dławić będzie ludzkość. Głosy ich zostaną uciszone, bo fałsz pochłania umysły Bożych dzieci, kiedy diabeł oszukuje świat po to, by odrzucił on Słowo Boże.

Ci dwaj świadkowie nadal będą głosić Prawdę poprzez tych pośród nich, którzy są wystarczająco silni, aby szerzyć Ogień Ducha Świętego — tak długo, dopóki na ludzkość nie zstąpi Wielki Dzień Pański. Duch Henocha i duch Eliasza zaleją ich dusze, a oni wywołają oburzenie, kiedy dadzą świadectwo o Bogu, Prawdzie i Życiu, co przez miliardy zostanie odrzucone. Jak przepowiedziane, ci dwaj świadkowie spotkają się z oburzeniem i będzie się ich zwalczać, ale biada człowiekowi, który będzie usiłował ich zniszczyć, bo Bóg ukarze Swoich wrogów, a tym dwóm pozwoli zachować żywym płomień Jego Miłości — w świecie spowitym ciemnością odstępstwa.

Henoch i Eliasz nie uobecnią się w ludzkiej postaci, ale wiedzcie o tym, że będą oni obecni w duchowej postaci u tych dwóch świadków, i to dzięki ich cierpieniu Bóg odkupi tych, którzy są ślepi na Prawdę.

Nigdy nie lękajcie się Prawdy, obawiajcie się jedynie tych, którzy w stosunku do Mnie, Jezusa Chrystusa, są przepełnieni taką nienawiścią, że uciekną się do każdego niegodziwego czynu, aby utrzymać tych dwóch świadków w milczeniu. Lecz na nich nic nie będzie miało wpływu, bo Ogień Ducha Świętego wylewać się będzie z ich ust jak miecz i przeszywać serca tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Potem, kiedy nadejdzie czas, obie te religie zostaną zakazane, a ci, którzy odważą się je otwarcie praktykować, zostaną oskarżeni o popełnianie przestępstwa. Świątynie — spalone do gruntu — staną się kopcami z popiołów, a świat będzie zachwycony unicestwieniem Wyznawców Boga i świętować będzie ich upadek.

Potem głos Boga da się słyszeć w każdym zakątku świata i z popiołów powstanie Nowy Początek, Nowa Jerozolima i nowy, nieskalany świat bez grzechu.

Wasz Jezus

Znalezienie Świętej Biblii będzie prawie że niemożliwe

środa, 28 stycznia 2015, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, zostałem wyrzucony na pustkowie i czuję się przygnębiony w Moim Smutku ze względu to, jak chrześcijaństwo jest na świecie oczerniane.

Mój Głos jest zaledwie tylko szeptem pośród ryku bestii i tych, którzy Mną pogardzają. Te głosy niezadowolenia pomnożą się i zagłuszą Słowo, które wyszło z Mojego Życia. Heretycy, poganie, fałszywi wizjonerzy i prorocy, zdrajcy i wielbiciele przetopionego złota powstaną w jedności, aby zbuntować się przeciwko Mnie. Ci, którzy podążają Moimi Śladami, będą uciskani i obciążeni ciężarem Mojego Krzyża, i będą musieli wspinać się po stromej górze, jeżeli drogie jest im to wszystko, czego zostali przeze Mnie nauczeni.

Znalezienie Świętej Biblii będzie prawie że niemożliwe, zanim w ogóle nie przestanie ona istnieć. Zostanie podjęty każdy wysiłek, aby wyprzeć się Boga, dopóki Słowo nie zostanie wymienione na doktrynę ciemności. Tym z was, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, nigdy nie wolno ulec niczemu, co nie pochodzi ode Mnie. Tylko Ja strzegę was przed krzywdą i tylko przeze Mnie znajdziecie Wieczne Zbawienie.

Uważajcie na fałszywe modlitwy, które mogą zostać wam zaprezentowane, bo one nie będą natchnione przez Ducha Świętego i należy ich unikać. Jedno słówko, krótki fragment czy zwykłe przeoczenie — tu i tam — potrafią zamienić modlitwę w fałsz. Zło jest milczącym zabójcą ducha i nie jest ono łatwe do zidentyfikowania, gdy jest przebrane za Prawdę. Nadszedł czas, aby wyplewić wasz ogród i być wiernym wszystkiemu, czego was nauczałem, bo wszystko inne jest bez znaczenia i może stać się przyczyną utraty waszej wiary.

Wiara we Mnie i ufność w Moją Obietnicę, że ponownie powrócę w Wielkiej Chwale, nigdy nie może zostać odrzucona na rzecz ekscytacji fałszywymi prorokami, czarownikami, poganami czy heretykami. Moi wrogowie ciężko pracują, aby was zwieść i większość z nich jest doskonale świadoma tego, Kim Ja Jestem, ale oni chcą Mnie odrzucić — bez względu na koszty. Musicie być jak małe i pełne ufności dzieci, kiedy Mnie wzywacie, a Ja poprowadzę was Drogą do Mojego Królestwa. Ochronię was wszystkich, którzy całkowicie ufacie Mojej Miłości i Mojej Świętej Woli. Tylko wtedy mogę zainterweniować — i zmieść Moich wrogów, i rozpowszechnić Prawdę, tak aby w nadchodzącym, nowym świecie mogły żyć wszystkie dzieci Boże.

Ufność, wiara, nadzieja i miłość są ważne, jeżeli macie odnaleźć siły, aby pozostać u Mego Boku. Miłość do Mnie — bez stawiania warunków — przyniesie wam wielkie Łaski podczas waszej podróży do Mojego Chwalebnego Królestwa — świata, który nie będzie miał końca.

Wasz umiłowany Jezus

Albo Mnie kochacie, stosując się do Mojego Słowa, albo w ogóle nie

wtorek, 27 stycznia 2015, godz. 14.35

Moja wielce umiłowana córko, rozum nie odgrywa żadnej roli w umysłach tych, którzy zawzięcie odrzucą Święte Słowo Boże, łącznie z tymi, którzy, tak czy owak, są przeciwko Mnie, jak i z tymi, którzy nie do końca są wierni Słowu. Możecie powiedzieć, że jesteście Moi jedynie w całości, a nie tylko jakąś częścią was. Nie możecie powiedzieć, że Mnie kochacie tylko jakąś częścią siebie. Albo Mnie kochacie, stosując się do Mojego Słowa, albo w ogóle nie.

Kiedy Mnie zdradzacie, to robicie to dlatego, aby usprawiedliwić swoje motywy, o ile akceptujecie kłamstwa dotyczące tego, Kim Ja Jestem, jaka jest Moja Rola i Co powiedziałem. Wy — tak samo, jak wasi przodkowie przed wami — wyrzucicie Mnie i złożycie przeciwko Mnie fałszywe oskarżenia. Dostosujecie Moje Słowo do waszej własnej interpretacji, a następnie zarzucicie sprawiedliwym, że są pozbawieni miłosierdzia. Ubiczujecie Mnie waszą zdradą Mojego Ciała i zadacie straszliwy ból i cierpienie tym, których oskarżycie — w Moje Święte Imię — o herezję.

Rozsądek zepchniecie na margines, znajdując każdą możliwą wymówkę, aby podążyć ścieżką, która prowadzi w przeciwnym kierunku w stosunku do tej, która została dla was wyryta poprzez Moją Śmierć na Krzyżu.

Szatan jest wielkim oskarżycielem Bożych dzieci i, będąc obecnym w duszach tych, których opanowuje, wniesie on przeciwko Bożym Dzieciom wszelkie możliwe oskarżenia, aby zdyskredytować Moje Słowo. Oszuka was, abyście nie zdawali sobie sprawy, jaką Miłością obdarza was Bóg. Jeżeli mu ustąpicie, zniszczy on każdą iskierkę waszej wiary. Wykorzysta on waszą wolną wolę — to dane wam przez Boga prawo — i spowoduje, że uwierzycie, że możecie wieść życie bez Boga.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Przyjmę każdego człowieka, każdą rasę, każde wyznanie i każdą religię

niedziela, 25 stycznia 2015, godz. 15.45

Moja najdroższa córko, przybliża się Moja Interwencja, aby Moim dzieciom otworzyć oczy na Miłość Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Kocham wszystkie Moje dzieci i przywołam każdego mężczyznę, każdą kobietę i każde dziecko powyżej siódmego roku życia do Światła Miłosierdzia Mojego Syna. Przygotujcie się na Moją Interwencję, bo nastąpi ona szybciej, niż myślicie, i bądźcie wdzięczni za ten Wielki Dar. Duchowa walka, której jesteście świadkami na świecie, uwidocznia się na ziemi i dojdzie do bitwy pomiędzy dwoma grupami — między Moimi wrogami, którzy usiłują uciszyć tych, którzy odmawiają zostania wciągniętymi w oszustwa, a tymi, którzy nie zdradzą Mojego Syna.

Kiedy opadnie Dłoń Mojej Sprawiedliwości, wypróbowana zostanie wiara tych wszystkich, którzy mówią, że są za Moim Synem, i tylko ci, którzy są gotowi podążać za Krzyżem, pozostaną wystarczająco silni, aby głosić Prawdę. Niebawem zdarta zostanie pajęcza sieć i poznacie pełny zasięg waszego dziedzictwa. Moi Wrogowie w większości odrzucą tę Interwencję i będą zaciekle walczyć do końca, wypierając się Jezusa Chrystusa.

Przyjmę każdego człowieka, każdą rasę, każde wyznanie i każdą religię do Światła Mojego Syna i wielu Go ujrzy. Oznacza to, że w efekcie wielu się nawróci i poprosi o prawo do życia wiecznego w Chwale Królestwa Mojego Syna na ziemi.

Obiecałem, że Mój Syn zajmie Swoje Miejsce na Jego Tronie, i tak się stanie. Ci, którzy nie chcą stać się częścią Jego Królestwa, dokonają swojego wyboru przy udziale wolnej woli, którą dałem każdemu z was.

Ja, wasz umiłowany Ojciec, Stwórca wszystkiego, co jest i co będzie, błagam was, abyście nie roztrwonili waszego dziedzictwa, przysługującego wam z narodzenia. Jeżeli to zrobicie, zostaniecie pochłonięci przez szatana, który jest bezlitosny i który jest kłamcą, oszustem i oskarżycielem. Zostanie wam ofiarowany Dar, który nie był przyznany żadnemu pokoleniu przed wami, i musicie się modlić, aby zostały wam dane Łaski, aby przyjąć Moją Wspaniałomyślność.

Przyjdźcie do Światła, bo jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie oślepieni ciemnością na wieczność. Rozdarłoby to Moje Serce, Ja nie chcę utracić żadnego z was.

Błogosławię was. Prowadzę was poprzez tę Świętą Misję, która została wam dana przez Najświętszą Trójcę, tak jak przepowiedziane.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Wpływ świeckiego świata jest porównywalny z wielkim potopem

niedziela, 25 styczeń 2015, godz. 14.40

Moje drogie dzieci, Dar Rozeznania pochodzi z Mocy Ducha Świętego i nie jest go łatwo dostać. Trzeba sobie na niego zasłużyć. Jest on przyznawany tym, którzy są w jedności z Chrystusem i którzy są wolni od tego wszystkiego, co rozprasza — poprzez pokusy, które są przed nimi stawiane przez diabła. Diabeł nie może oszukać tych, którzy są pobłogosławieni tym Darem.

Biada człowiekowi, który jest zwiedziony, bo da się on poprowadzić do fałszu. Oszustwo pochodzi od szatana i od tych, których on nawiedza. Dla każdego, kto nie akceptuje Istnienia Jezusa Chrystusa, będzie prawie niemożliwe przetrzymać smog, jakim szatan zaślepia wszystkich tych z was, którzy jesteście winni tego, że pożera was grzech pychy. Każdy wyświęcony sługa Boży, który odchodzi od Prawdy, pokieruje tych wszystkich, którzy szukają jego przewodnictwa, ku błędowi. Ucierpi on za to w Dniu Sądu wielką karę.

Wpływ świeckiego świata jest porównywalny z wielkim potopem i dusze, które dopuszczą do tego, że zmieni się ich punkt widzenia czy też ich pogląd na Słowo Boże — utoną. Oszustwo jest narzędziem złego, a jego głównym celem jest zniszczenie Kościoła mojego Syna poprzez zwiedzenie tych w jego wnętrzu. Otwórzcie wasze oczy na nowe zmiany, które zostaną wprowadzone i które będą przeklinały Imię Boga.

Nigdy nie wolno wam dopuścić, aby oszustwa wpływały na to, czego nauczał Mój Syn, bo mój Syn nigdy nie odszedł od Swojego Spisanego Słowa i nigdy tego nie uczyni. Prawda was podtrzyma podczas prób, które was czekają, a które wychłoszczą Kościół mojego Syna na ziemi. Musicie się przygotować na te czasy, bo one są prawie przy was.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Krucjaty Modlitwy 1-170 + Litanie 1-6

Drodzy Czytelnicy, prosimy o uwzględnienie, że dokonaliśmy ponownie paru drobnych poprawek − głównie w układzie graficznym  − w modlitewniku z modlitwami Krucjaty Modlitwy. Prosimy więc korzystających z naszego modlitewnika o wydrukowanie sobie na nowo obecnej wersji.

Jednocześnie informujemy, że – ze względu na dokonanie tych poprawek – wcześniejsze wersje niektórych modlitw (także te oficjalne z pierwszego tomu Księgi Prawdy z Orędziami Ostrzeżenia 1-299) minimalnie różnią się od tej obecnej.

Dlatego jeszcze raz prosimy o korzystanie z tej najnowszej wersji.

Bóg jest wszechobecny – On jest wszędzie

czwartek, 22 stycznia 2015, godz. 20.20

Moja wielce umiłowana córko, odstępstwo pochwyciło świat i wyciąga swoje macki po każdą religię, która uznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, lub też Mojego umiłowanego Ojca.

Ci, którzy szerzą odstępstwo, robią to w taki sposób, że nie jest to widoczne, i ci oszuści będą ostrożnie tak wychowywać dusze, aby przyjęły tę fałszywą doktrynę. Doprowadzi to dwie trzecie chrześcijan do odstępstwa, ponieważ nie okażą oni za grosz mądrości. Każde Prawo Boże zostanie nagięte i przedstawione niby jako dostosowane do nowoczesnego świata. Moi wrogowie będą tak przekonywający, tacy troskliwi i tak na oko pokorni, że przekonają nawet Moich najbardziej zagorzałych i wiernych wyznawców, że w Bożych Oczach zmiany te są do zaakceptowania.

Gdy tylko jakikolwiek chrześcijanin odchodzi od Prawdy, to staje się on winny akceptacji kłamstw. Zaraz potem przyjmie on fałszywą doktrynę, a następnie bardzo szybko odejdzie od wiary. Kiedy zaś nadejdzie właściwy czas, człowiek zatracenia przekona wszystkich chrześcijan, którzy odrzucają Prawdziwe Słowo Boga, aby przyłączyli się do jednej światowej religii. I w ten oto sposób Mój Kościół zostanie ukrzyżowany. Ale Światło Boże wyleje się na chrześcijan i żydów, i swoimi ustami — natchnionymi przez Enocha i Eliasza — będą nauczać Słowa Bożego. To te dwie religie będą na celowniku Moich wrogów i będą one prześladowane; i potraktuje się je surowo, zanim ich praktykowanie w miejscach publicznych nie zostanie zabronione. I w końcu przejmą oni ich kościoły i świątynie. Jednak, okryci Ogniem Ducha Świętego, szerzyć będą oni Słowo Boże. Znajdą odwagę i siłę, aby pozostać wiernym Bogu.

Kapłani wierni Prawdzie będą kontynuować codzienną Ofiarę, odprawiając Ją w Moje Imię — i to w taki sposób, w jaki ma być Ona odprawiana. Podążać za nimi będzie reszta z każdego narodu, która odpowie na Ducha Ognia. Nigdy bowiem nie wolno bagatelizować Mocy Boga. Poprowadzi On Swoich Własnych w ich marszu do zwycięstwa. Usunie on wszelkie ciernie, które blokują ich ścieżkę. Okryje ich Kręgiem Swojej Niebiańskiej Ochrony* i napełni ich dusze mądrością i Prawdą.

Bóg jest wszechobecny — On jest wszędzie i On wszystko widzi. Siła szatana jest przerażająca, ale on nie jest wszechobecny. On może jedynie rozszerzyć swój wpływ poprzez dusze, które uda się oszukać jemu i jego kohorcie. Moc Boża może zwielokrotniać się w każdym jednym miejscu na świecie, i to natychmiast. Do każdego czynu — dobrego, złego czy obojętnego — dochodzi za sprawą wolnej woli człowieka, która jest albo pod wpływem Ducha Świętego, albo złego ducha.

Moc Boga zatryumfuje i w Wielkim Dniu Pańskim Jego wrogowie okażą się bezsilni, a Ręka Mojego Ojca wtrąci ich do otchłani. Największa kara zostanie zadana tym wyświęconym sługom, którzy nauczają fałszu. Zostali oni bowiem pobłogosławieni Prawdą, ale ją odrzucili, umyślnie odwodząc dusze od Słowa Bożego — zostanie im to więc policzone jako najgorszy ze wszystkich grzechów; i dlatego nigdy nie ujrzą Oblicza Boga.

Wasz Jezus

* Porównaj: Najświętsza Maria Panna: Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i okrąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć 20 czerwca 2012

Wraz z Mądrością nadchodzi umiejętność widzenia Prawdy

środa, 21 stycznia 2015, godz. 20.24

Moja wielce umiłowana córko, mądrość jest Darem, jaki udzielany jest człowiekowi dzięki mocy Ducha Świętego. Człowiek nie posiada nic — bo wszystkie bogactwa, cała władza i wszystkie ziemskie szlachetne kamienie, które człowiek mógłby dla siebie pozyskać — są niczym, jeżeli nie posiada on Daru mądrości.

Wraz z Mądrością nadchodzi umiejętność widzenia Prawdy, która została ludzkości dana przez Boga. Ulegając wszystkim rzeczom stworzonym przez człowieka dla człowieka, nie dostrzeżecie tego wszystkiego, co jest ukryte pod warstwami uwodzicielsko balsamicznych oparów, które pokrywają świat z powodu podążania człowieka za każdą przyjemnością, każdym działaniem, każdym słowem i każdą duchową inspiracją, które nie pochodzą od Boga.

Człowiek przychodzi na ten świat nagi, jest wtedy bezbronny i uzależniony od tych, którzy go karmią i odziewają. Rodzi się z ciałem i duszą, a opuszczając ten świat, nie będzie miał nic ponadto, żadnej okrywającej go odzieży. Człowiek uczy się od człowieka, ale musi on także uczyć tego, o czym mówi Słowo Boże. Każda dodatkowa wiedza może być wielkim plusem, ale jeżeli jest ona niemądrze użyta, to może się stać przyczyną straszliwego bólu dla innych. Jeżeli wiedza jest zaś mądrze wykorzystana, to jest to zgodne z Planem Boga, aby dopomóc dzieciom Bożym i je wychować.

Ludzkość jest oszukiwana co do tego, co jest Prawdą. To wielkie oszustwo pozbawia wiedzy i wyjaławia ludzkiego ducha. Grzech nie tylko, że jest tolerowany, ale uważany za cnotę. Cnotliwość nie jest mile widziana, a niebawem już samo publiczne nadmienienie Mojego Imienia będzie uznawane za przestępstwo.

Wpływ diabła wypaczył ludzki umysł i wywrócił wszystko do góry nogami. Diabeł jest opozycją Boga — i jeżeli Bóg mówi, że coś jest dobre, to wtedy on, diabeł, będzie was przekonywał, że to jest złe. Dobro zostanie uznane za zło, a złe postępki czy złe słowa będą deklarowane jako dobre. Wszelki, w Oczach Boga godny pożałowania grzech zostanie usprawiedliwiony, a będzie to obejmować każdy rodzaj zła.

W tym nadchodzącym, nowym światowym kościele o grzechu nigdy nie będzie się wspominać, a działalność tych, którzy będą chcieli podtrzymać Słowo Boże, stanie się nielegalna. Tak więc w waszym społeczeństwie będzie brakować mądrości — Daru od Boga — kiedy ludzka rasa ochoczo przyjmie poczynania, które zostały potępione przez Boga.

Skoro świat wam mówi, że Słowo Boże powinno zostać zignorowane, i nalega, abyście uczestniczyli w czynach, które są równoważne z grzechem śmiertelnym, to wówczas Ja nie mogę was ocalić. Na człowieka wywiera się nacisk, aby przyklaskiwał każdemu przemyślnemu prawu, które zaprzecza Słowu Bożemu, a Moi wrogowie są niezmiernie aktywni w tym, by odmienić bieg historii.

Wszystkie dobre rzeczy, które wywodzą się z wiary chrześcijańskiej, za niedługo znikną, aż nadejdzie taki dzień, w którym będziecie prześladowani za przyjmowanie Świętych Sakramentów. Ale za każdy podły akt w wykonaniu tych, którzy Mną gardzą, Bóg wyleje Swojego Ducha na Swoich Własnych, aby temu złu przeciwdziałać. Gdyby tego nie uczynił, nikła byłaby nadzieja na ocalenie jego dzieci z ucisku ciemności. Szatan zamanifestował swój wpływ w każdym zakątku ziemi. Ci, których uwiódł, są jego skwapliwymi agentami i rozkoszują się tym, że pokonają wszelką opozycję ze strony ludu Bożego, tak aby powalić świat na kolana. Jednak Bóg, z powodu Swojej Miłości do was, sprawi, że Mądrość, udzielona człowiekowi z Mocy Ducha Świętego, stanie się orężem, której Jego wierni słudzy użyją, aby pokierować ludzi z dala od szatańskich oparów.

Światło Boga będzie jasno świecić pośród Jego ludu i pod Jego Ochroną podtrzymają oni Jego Słowo i poprowadzą innych ku Duchowi mądrości. Dusze, które prawdziwie Mnie znają, zostaną przyciągnięte do Bożych Darów mądrości, gdyż ona świecić będzie jak słońce i nieść pocieszenie całemu ludowi Bożemu, którym będzie się pogardzać, kiedy należni do niego otwarcie będą wyznawać swoją miłość do Boga.

Zło nie przezwycięży Daru mądrości i nie może go przezwyciężyć, bo darem tym Bóg wkrótce obsypie tych wszystkich, którzy Go kochają. Wówczas nic nie stanie Bogu na przeszkodzie, kiedy będzie On kroczyć naprzód, aby wszystkie narody zgromadzić w Swoich Kochających i Bezpiecznych Ramionach.

Wszystkim religiom, wszystkim duszom, wszystkim narodom udzielony zostanie Dar mądrości. Jednak może on być przyjęty przez tych, którzy prawdziwie kochają Boga, bo jedynie dzięki ich miłości do Niego będą oni w stanie modlić się za tych, którzy nie chcą mieć z Nim w ogóle do czynienia.

Wasz Jezus

Ostrzeżenie pomoże światu w zwalczaniu największej apostazji wszechczasów

wtorek, 20 stycznia 2015, godz. 20.40

Moja wielce umiłowana córko, kiedy będzie miało miejsce Ostrzeżenie, to będzie ono pierwszym etapem przygotowania do Mojego Drugiego Przyjścia. Tym, którzy Mnie nie zaakceptują, zostanie przyznana nadzwyczajna szansa i dany im zostanie czas na rozważenie tego, co jest Prawdą, gdyż taki jest bezmiar Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Proszę, wyczekujcie tego Dnia z wielką radością, bo to tego dnia niewierzący wreszcie zdadzą sobie sprawę, Kim Ja Jestem. Otrząsną się ze swojej apatii i napełni ich zdumienie.

Ostrzeżenie pomoże światu w zwalczaniu największej apostazji wszechczasów. Zwróciwszy się do Mnie podczas tych 15 minut zupełnego odosobnienia i poprosiwszy Mnie, abym wam wybaczył, zostaniecie napełnieni Darem Ducha Świętego. Następnie musicie się przygotować do walki o to, aby innym pomóc w urzeczywistnieniu ich chwalebnej przyszłości.

I choć Ostrzeżenie roznieci wiarę wierzących i nawróci wielu, to będzie jednak wielka liczba ludzi — także kapłanów i wysoko postawionych duchownych — którzy zaprzeczą, że ono miało miejsce. Odwiodą oni wielu ode Mnie i zostaną za to surowo osądzeni. Podczas Rozświetlenia Świadomości dojdzie do tego, że ci, których imiona zapisane są w Księdze Życia, zostaną zalani miłością. To są ci ludzie — a znajduje się wśród nich wielu niewierzących — którzy się nawrócą się i którzy będą walczyć, aby ocalić swoich braci i siostry.

Mój Czas zostanie wykorzystany do tego, aby do Mnie przyciągnąć tych, którzy wcale Mnie nie znają, ale którzy mimo to przyjdą do Mnie, kiedy przeżyją to wielkie wydarzenie. Natychmiast Mnie oni poznają i odpowiedzą tak, jak potrafią najlepiej.

Wszystkie te wydarzenia nadejdą wkrótce i gdy tylko proroctwa, które od początku przekazywane były człowiekowi, zaczną się ujawniać, wówczas nabiorą one w pełni sensu. Wiele proroctw przekazanych w Księdze Objawienia, spisanych jest w taki sposób, aby ludzie je zrozumieli za pośrednictwem symboli. Rzeczywistość wygląda inaczej, ale wiedzcie o tym: Moja Interwencja zmieni świat na zawsze. Po niej ci, którzy są ze Mną i którzy Mnie kochają, pomogą Mi przynieść Życie Wieczne miliardom.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Ludzie sami decydują o swoim losie

wtorek, 20 stycznia 2015, godz. 15.30

Moje drogie dzieci, niebawem nadejdzie wielkie oszustwo, które opadnie na świat jak kurtyna. Oszustwo to nieomal unicestwi Prawdę, ale ci pobłogosławieni Światłem Miłosierdzia mojego Syna dostrzegą te fałszerstwa, które zamaskowywać będą Słowo Boże.

Od czasu stworzenia człowieka Bóg dopuszcza, aby Jego wrogowie ulegali takiemu oszustwu — oszustwu, które ma wyłącznie jeden cel. A mianowicie wymazać wszelkie ślady Boga w waszym społeczeństwie; tak więc wszyscy, którzy nie pochodzą od Boga, zostaną wyniesieni na wysokie pozycje władzy. Bóg zezwoli na to jako na największy test rasy ludzkiej, by ustalić, kto jest za Nim, a kto przeciwko Niemu.

Świat popełnił ciężkie wykroczenia przeciwko mojemu Przedwiecznemu Ojcu i nadal pogrąża się on coraz głębiej w grzech śmiertelny. Wyświęceni słudzy, łącznie z kapłanami, biskupami i kardynałami — od ponad czterdziestu lat — zawodzą, jeśli idzie o nauczanie Bożych dzieci Prawdy. Wielu z nich nie uznaje istnienia grzechu ani też nie ostrzega ludzi o poważnych niebezpieczeństwach, jakie duszy przynosi grzech śmiertelny. Słudzy Boga mają tylko jeden obowiązek — a mianowicie pouczać wiernych o tym wszystkim, co jest moralne, i ukazywać duszom niebezpieczeństwa, które grożą, jeżeli się nie przeżywa dobrego życia. Nie wskazuje się już na grzech jako na największego wroga, oddzielającego człowieka od Boga.

Dzieci, Bóg nie chce napędzać wam stracha, ale nigdy nie wolno wam podlegać pokusie uwierzenia, że piekło nie istnieje — ponieważ ono istnieje. Ludzie sami decydują o swoim losie;a tym duszom, które nie proszą Boga, aby im wybaczył ich grzechy, będzie bardzo trudno wkroczyć w Bramy Królestwa Mojego Syna.

Zawsze musicie trzymać się Prawdy. Bóg objawił Prawdę przez Swoich Proroków. Nie odwracajcie się plecami do Prawdy, bo gdy to zrobicie, wtedy przyjmiecie fałszywą doktrynę i błędnie uwierzycie, że otworzy wam to bramy do waszego dziedzictwa.

Tak wielu ludzi jest wprowadzonych w błąd i wierzy, że jeżeli tylko troszczycie się o dostatek materialny Bożych dzieci, to jest to wszystko, co się liczy. Troszczcie się o wasze własne dusze, drogie dzieci, ponieważ duszę macie tylko jedną i ona trwać będzie na wieki — czy to zamieszkując z moim Synem w Jego Królestwie czy będąc precz od Niego odrzuconą. Nigdy nie zaniedbujcie waszych własnych dusz, bo wówczas trudno wam będzie zjednoczyć się z moim Synem.

Prawda żyć będzie na zawsze, bo jest ona Słowem Bożym. Ona nigdy się nie zmieni.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Tylko Ja znam dzień oraz godzinę, kiedy zaczerpniecie swój ostatni oddech

niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 12.45

Moja wielce umiłowana córko, gdy człowiek zabłąka się z dala ode Mnie — z jakiegokolwiek powodu — to nigdy nie znajdzie on prawdziwego pokoju. Gdy zaś człowiek odkrywa, Kim Ja Jestem — jego serce wzbiera do Mnie miłością. Człowiek, który pokłada we Mnie całe swoje zaufanie, przetrzyma każdy rodzaj cierpienia, bo Ja przywrócę mu wolność.

Słowo Boże jest przyczyną wielkiej niezgody pomiędzy tymi, których wiara jest słaba. Ci, którzy we Mnie wierzą, odczują w swoich sercach wielki ból, kiedy staną się świadkami przeciwstawiania się Słowu Bożemu. Ten ból to jest Mój ból. Jeżeli we Mnie wierzycie, odczujecie w swojej duszy miłość, którą was obdarzam. Otwierajcie przede Mną zawsze swoje serce. Witajcie Mnie nie z lękiem, ale niecierpliwie Mnie wyczekując. Jeżeli przyjmiecie Mnie takim, jakim Jestem, i przyjmiecie dane wam Słowo; a następnie będziecie przeżywali wasze życie dokładnie tak, jak jest to opisane w Świętej Biblii — Ja będę na was czekał.

Jeżeli odrzucicie Moje Nauczanie i obejmiecie grzech stanie się to waszym upadkiem. Tylko Ja znam dzień oraz godzinę, kiedy zaczerpniecie swój ostatni oddech. Musicie być przez cały czas przygotowani. Musicie Mnie prosić — tak często, jak to możliwe — abym przebaczył wasze grzechy. Ja przebaczam najbardziej zatwardziałym grzesznikom i dlatego nigdy nie wolno wam lękać się Mojego Miłosierdzia. Obawiajcie się jedynie godziny, kiedy będziecie musieli stanąć przede Mną i odpowiedzieć za każdą nieprawość, jaką popełniliście przeciwko Bogu. Jeżeli do tego czasu nie zrehabilitujecie się w Jego Oczach, to nie będzie już drugiej szansy, aby to uczynić.

Wasz Jezus

Potrzebuję was tak samo, jak wy potrzebujecie Mnie

sobota, 17 stycznia 2015, godz. 18.18

Moja wielce umiłowana córko, to jestem Ja, który mówię, wasz Jezus, wasz Odkupiciel.

Tak wielu ludzi, którzy czytają te orędzia, jest przestraszonych. Strach niesie ze sobą rodzaj nienawiści, ponieważ tak wielu nie chce Mnie uznać. Strach jest zrozumiały, ale nie wolno wam dopuszczać do tego, by zaćmił on wasze zaufanie. Ja jedynie do was wołam — abyście do Mnie przyszli. Moim zamiarem nie jest przysparzanie wam udręki. Czas, który spędzacie na ziemi, jest krótki, ale czas, który spędzicie ze Mną, jest na wieczność.

Skoro Ja was kocham, to dlaczego nie miałbym was ostrzec o konsekwencjach odrzucania Mojego Miłosierdzia? Wszystko to, czego potrzebuję i pragnę, to sprowadzić was wszystkich do Mojego Królestwa. Ja nie mówię wam o rzeczach, które nie są zawarte w Mojej Świętej Księdze. Nie. Natomiast Ja po prostu przypominam wam Prawdę o wszystkich rzeczach, które nadchodzą, abyście do Mnie przyszli.

Chodźcie, Moi maleńcy, nie lękajcie się Mojej Miłości. Nie obawiajcie się Mojego Królestwa, ponieważ przysługuje wam ono z urodzenia. To za to oddałem Moje Życie na ziemi. Potrzebuję was tak samo, jak wy potrzebujecie Mnie. Jestem pokorny w Moim Pragnieniu i chciałbym jedynie otoczyć was życiem pełnym wielkiej chwały, gdzie radowalibyście się Życiem Wiecznym. Dlaczego więc bać się Mojego Wołania? Kocham was. Nigdy bym was nie skrzywdził. Jedyna krzywda, jaka wam grozi, pochodzi od was samych. Ja Jestem zawsze tutaj, z wielką nadzieją oczekując na waszą miłość.

Mój świat bez końca przewyższa wszystko, czego moglibyście pragnąć na tej ziemi. Wasze życie na ziemi jest jedynie poblaskiem misterności Mojego Królestwa. Właśnie po to, aby sprawić, że będziecie mieć Życie Wieczne — wasze prawowite dziedzictwo — umarłem za wasze grzechy. Nie zapierajcie się tej wielkiej Ofiary, bo w wielkiej Chwale zostałem ze względu na was ukrzyżowany.

Nie odrzucajcie Mnie — po raz drugi.

Wasz umiłowany Jezus

Usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia

piątek, 16 stycznia 2015, godz. 11.10

Moja wielce umiłowana córko, Moja Wola nigdy nie może zostać przezwyciężona, bo ona jest wiekuista.

Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu pod tak wieloma względami, ale kiedy wola ludzka splata się z Wolą Bożą, to wszyscy ci, którzy Wolę Bożą zwalczają, utracą wszystko. A ci, którzy mają miękkie serce i którzy Mnie przyjmą po Ostrzeżeniu, pozyskają świat.

Świat, który nastanie, będzie bez końca i będzie pozbawiony wszelkiego grzechu. Chwała tym wszystkim, którzy zdobędą swoje prawowite dziedzictwo, bo to od samego początku było częścią Planu Mojego Ojca — Bożego planu, w który człowiek nie jest w pełni wtajemniczony.

Ważne jest, aby każdy z was zwalczał pokusę, aby grzeszyć, chociaż to nigdy nie będzie łatwe. Po prostu Mnie wzywajcie, jeżeli sądzicie, że Mnie skrzywdziliście. Ja Jestem zawsze obecny i przebaczę wam każdy grzech, za wyjątkiem wiecznego grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Wszystko, co musicie zrobić, to wyjść Mi naprzeciw.

Ten Mój obecny świat pełen jest niegodziwości, oszustwa i złego ducha, ale miłość także w nim istnieje. To miłość, jaką człowiek ma dla swego bliźniego, sprawia, że jestem obecny pomiędzy wami, oraz modlitwa, która trzyma zło na uwięzi.

Ja was nie proszę, żebyście swoje życie poświęcali — każdego dnia — całodziennej modlitwie, bo to nie jest to, czego Ja od was wymagam. Wszystko, o co proszę, to abyście wzywali Mnie na pomoc i oddawali chwałę Bogu. Wszystko, co jest wam potrzebne, by wypełnić Moją Obietnicę wobec świata i aby zapewnić, że wszyscy z was uzyskają życie wieczne, to jest trzymanie się Praw Bożych, tak jak jest to wyraźnie określone w Dziesięciu Przykazaniach.

Naśladujcie Mnie, waszego Jezusa, i pamiętajcie o wszystkim, czego was nauczałem. Nie jest dobrze głosić, że Mnie kochacie, jeżeli odrzucacie Słowo Boże. Musicie przede wszystkim wzajemnie się kochać i postępować w stosunku do innych tak, jak byście chcieli, aby postępowano w stosunku do was. Żyjcie Moim Słowem poprzez wasze myśli, wasze czyny i wasze działania, a wtedy prawdziwie będziecie Moimi. Nienawiść nie odgrywa w Moim Dziele żadnej roli, chociaż wszystko, co mówiłem, kiedy chodziłem po ziemi, przyciągało wielką krytykę, bo ludzie nie chcieli zmienić swojego życia. Dzisiaj Moje Słowo jest odrzucane, ponieważ ludzie nie chcą trzymać się Prawdy. Zamiast tego usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia. Tak więc w rzeczywistości nic się nie zmieniło.

Zniewolenie grzechem, które jest jak łańcuch, uzależniający człowieka od wpływu szatana, jest dziś silniejsze niż kiedyś. Odetnijcie się od niego teraz i Mnie odszukajcie. Pamiętajcie, że grzechy mogą wam zostać wybaczone tylko tak długo, jak długo żyjecie — a nie po odejściu z tej ziemi.

Kiedy wreszcie człowiek przyjmie Słowo Boga i rozpozna, że wszystko, co On powiedział, jest prawdziwe? Wszystko to, o czym On mówił, że On to uczyni, jest prawdziwe; i wszystko, co Ja mówię wam teraz, jest prawdziwe. Niestety, wielu z was nigdy nie posłucha i kiedy zdacie sobie sprawę, jaka jest Prawda, będzie już za późno. Musicie zabezpieczyć swoją przyszłość już teraz — i żyć Słowem Bożym.

Wasz Jezus

Zaufanie jest kluczem do prawdziwej miłości

środa, 14 stycznia 2015, godz. 15.40

Moja wielce umiłowana córko, gdy dziecko zaznaje miłości od kochających rodziców, to on czy ona będzie zaznawać wielkiej szczęśliwości i bliskości.

Miłość dziecka — szczęśliwego, że ma kochających rodziców — ma swoje źródło w głęboko zakorzenionym poczuciu zaufania. Zaufanie to jest całkowite. Tak samo jest z każdą duszą, która Mnie bezwarunkowo kocha. Moja Miłość dla nich jest niezachwiana. Zaufanie jest kluczem do prawdziwej miłości. Wszystkie Moje dzieci są kochane, choć miłość do Mnie nie zawsze jest w nich obecna.

Miłujcie Mnie, a odczujecie pokój. Miłujcie Mnie, a będziecie miłować wszystkich tych, którzy są dziećmi Boga. Miłość ta jest czymś naturalnym. Bez niej nie możecie osiągnąć pełni.

Kiedy Ja Jestem w was, widzicie świat tak, jak i Ja go widzę — w całej jego chwale, jak i z jego niedoskonałościami. Rozpoznacie przeszkody, które ludzkość ma przed sobą, i zaznacie niedoli, kiedy doświadczycie nienawiści w każdej postaci — jako że nienawiść jest przeciwieństwem miłości.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość do Boga była w świecie żywotna, bo bez niej będziecie się czuli opuszczeni i wyizolowani.

Miłujcie Mnie tak, jak Ja kocham wszystkie dzieci Boże, a Ja wyleję na was wielkie Łaski — i zapanujecie nad złem w jego wszystkich przejawach.

Wasz umiłowany Jezus

Bóg Najwyższy: Moja Moc przekracza wszystko to, co jest z tego świata i co jest poza nim

sobota, 10 stycznia 2015, godz. 15.36

Moja najdroższa córko, ludzkość zwróciła się przeciwko Mnie i temu wszystkiemu, co stworzyłem na Moje Podobieństwo, i dlatego tak wielki jest Mój smutek.

Moje dzieci zostaną ocalone dzięki Interwencji Mojego najmilszego Syna, Jezusa Chrystusa, a to będzie miało miejsce już wkrótce. Proszę wszystkich tych, którzy Mnie kochają, aby — zanim ten dzień nadejdzie — uznali Prawdę; i uznali Mojego Syna i Jego Miłość, i modlili się o Jego Miłosierdzie.

Wy, którzy miłujecie Mojego Syna, musicie pamiętać o Jego Obietnicy odkupienia świata i wykorzenienia grzechu, zanim nie zstąpi Jego Chwalebne Królestwo. Życie ciała i duszy będzie wieczne i ci, którzy przyjmą Miłosierdzie Mojego Syna, zyskają ten wielki Dar. Ci, którzy go nie przyjmą, Daru tego nie zyskają.

Chodźcie, Moje dzieci, i przyjmijcie Moje Słowo, bo jest ono wieczne i nic go nie zniszczy. Mój przeciwnik wrze w tym czasie ze złości, ponieważ wie, że świat zostanie pozbawiony jego wpływu; duszom, które zgodnie z jego pragnieniem mają wyprzeć się Daru życia wiecznego, zgotuje on straszną niedolę.

Wasza wiara w Przenajświętszą Trójcę zostanie wypróbowana ponad waszą wytrzymałość i wielu z was upadnie. Prawdziwa wiara wymaga autentycznego zaufania; i jeżeli nie dajecie wiary obietnicom poczynionym przez Mojego Syna, będziecie od Niego oddzieleni.

Każde z Moich Dzieci otrzyma wkrótce dowód na Moje Istnienie. Kiedy znak ten będzie dany, to nie powątpiewajcie w jego istnienie, bo on sprowadzi was do Mojego Schronienia, które wam pozostawię.

Wiele oznak Mojego Istnienia zostało już dane światu, a teraz przynoszę wam ich o wiele więcej. Nie trwóżcie się, bo Ja podążę za każdą duszą i nie będzie wśród was nikogo, kogo bym nie kochał czułym sercem. Kocham Moich wrogów, łącznie z tymi, którzy dręczą Mnie swoją nikczemnością. Ale niebawem Dar, który im przyniosę, obudzi w ich sercach uśpioną miłość do ich Stworzyciela. Ich miłość i Moja Boska Miłość — połączone ze sobą — zwyciężą zło. Wymażę wszystkie ich lęki i obetrę ich łzy.

Wy, Moje drogie dzieci, otrzymacie ten Dar, gdy go najmniej będziecie się spodziewać. Albowiem ów czas coraz bardziej się przybliża i oblicze świata się zmieni na zawsze — dla dobra wszystkich.

Moja Moc przekracza wszystko to, co jest z tego świata i co jest poza nim. Moje Królestwo jest wieczne.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Jeżeli brakuje miłości — jestem w duszy nieobecny

piątek, 9 stycznia 2015, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, dla chrześcijan na całym świecie nadszedł czas, aby zjednoczyć się przeciwko pogardzie, z którą miliardy odnoszą się do Prawdy — Świętego Słowa Bożego.

Obecnie się uważa, że każdy grzech przeciwko Bogu, jest — w Moich Oczach — do przyjęcia. Grzechy, które są dla Mnie odrażające, wkrótce będą tak przedstawiane, jakby były święte w Moich Oczach, ale to niepodobna. Jeżeli przedstawiacie coś, co nie pochodzi ode Mnie i umieszczacie to przede Mną w Moich Kościołach, to sprawiacie Mi wielki ból.

Nigdy jeszcze chrześcijanom nie było tak trudno podążać Moją Ciernistą Ścieżkę, jak ma to miejsce dzisiaj. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa są wam prezentowane w Moje Imię, ale wam nigdy nie wolno zapominać o Moim Nauczaniu, bo wtedy zostaniecie oszukani przez tych, którzy spiskują przeciwko Słowu Bożemu. Być chrześcijaninem — to wymaga o wiele więcej, niż tylko oświadczania, że się nim jest. Jeżeli jesteście prawdziwymi chrześcijanami, to czynicie wszystko, czego was nauczałem, i podążacie drogą Świętej Doktryny, zawartej w Świętej Biblii. Uznawać Moje Słowo — to jest jedna sprawa; ale realizować to, czego nauczałem, to już inna.

Miłować się wzajemnie nigdy nie jest sprawą łatwą — z powodu istnienia grzechu. Miłować swoich wrogów jest wam bardzo trudno, ale jeżeli modlicie się o łaski, aby tak postępować, wtedy odkryjecie, że wasza miłość do Mnie przybiera na sile. Jeżeli Mnie naprawdę kochacie, będziecie wolni od nienawiści, a to przyniesie wam prawdziwy pokój umysłu i duszy. Jeżeli zezwolicie szatanowi, aby was kusił, żeby innym okazywać nienawiść, osuniecie się w straszliwe ciemności. Nienawiść jest jak chwast, który rozrasta się i błyskawicznie rozprzestrzenia. Jeżeli nienawiść w jakiejś duszy nabrzmiewa, to w końcu ją zupełnie pochłonie. Przyniesie ona ze sobą zatrważający niepokój, a ci, którzy są nią przepełnieni, nigdy nie zaznają pokoju. Nienawiść rodzi nienawiść i szerzy się szybko od jednej duszy do drugiej. Jeżeli szatan już raz zadomowi się w takich duszach, to nigdy ich nie opuści — dopóki nie zaczną pokutować i nie okażą prawdziwej skruchy.

Miłość zwalcza wszelką nienawiść, ale jeżeli nie będziecie trzymali się z daleka od tych, którzy podżegają do nienawiści, to zatopicie się w rozpaczy. Nie mogę ocalić dusz, które nie odczuwają skruchy za swoje nieprawości. Czekam na waszą spowiedź; i kiedy przyjdziecie do Mnie, błagając, abym was uwolnił od przekleństwa nienawiści, Ja wyciągnę do was Rękę i przygarnę was z powrotem do Mojej Oazy Pokoju.

Pokój i miłość mogą pochodzić jedynie od Boga. Zawsze do Mnie wracajcie, bo Ja Jestem Miłością. Jeżeli brakuje miłości — jestem w duszy nieobecny.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Albo przyjmiecie Słowo Boże, które Bóg ustanowił, albo nie

środa, 7 stycznia 2015, godz. 16.30

Moje drogie dzieci, musicie przygotować się na przyjęcie Planów mojego Syna, których celem jest odkupić was wszystkich w Jego Oczach. Coraz bardziej przybliża się czas Jego Interwencji, mającej obudzić w was ducha.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te wszystkie zabłąkane na tym świecie dzieci, które zerwały wszystkie więzi z moim Synem, chociaż zostały wychowane w Prawdzie. Wkrótce nie będą miały one żadnych wątpliwości co do Jego Istnienia, musicie więc się modlić, aby ludzka pycha nie stała się barierą pomiędzy nimi a Bożym Miłosierdziem. Musicie modlić się w szczególności za te dusze, które zdradziły mojego Syna pod tak wieloma względami — aby została im udzielona odwaga, żeby ukorzyły się przed Nim i błagały Go o Miłosierdzie.

Prawda — dana ludzkości poprzez Objawienie się mojego Przedwiecznego Ojca w Jego Jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie — jest, drogie dzieci, rozszarpywana. Nie przyjmujcie żadnej odmiany doktryny, która nie podtrzymuje Prawdy jako całości. Nigdy nie wolno wam mówić, że jakaś część Prawdy jest istotna, a resztę Prawdy odrzucać. Albo przyjmiecie Słowo Boże, które Bóg ustanowił, albo nie. Czas nie odgrywa tu żadnej roli. To, co zostało przekazane człowiekowi tysiące lat temu poprzez Słowo Boże, nie zmieniło się ani nie może się zmienić. Wszystko, co pochodzi od Boga, musi pozostać nienaruszone, bez względu na to, jak jest to uciążliwe. Pozostanie wiernym wobec Bożego Nauczania wymaga wiele siły, wytrwałości i zdecydowanej stanowczości.

Miłość jest drogą, umożliwiającą wam pozostanie wiernym mojemu Synowi, ale miłość ta musi być bezwarunkowa. Nigdy nie może być ona pokalana miłością do samego siebie, ponieważ wówczas nie jest oddawana Bogu chwała. Jeżeli prawdziwie kochacie Boga, to pozostaniecie wierni Słowu. Skoro mówicie, że jesteście uczniami mojego Syna, Jezusa Chrystusa, to musicie naśladować Jego Nauki, nie stawiając żadnych warunków. Musicie kochać się nawzajem — tak jak On was kocha — bez stawiania warunków. Nie możecie mówić, że kochacie Boga, jeżeli wzajemnie się nie miłujecie. Nie możecie iść w Jego Ślady, jeżeli nie przebaczacie tym, którzy zawinili wobec was.

Tylko jeżeli trzymacie się Praw Boga, wejdziecie do Jego Chwalebnego Królestwa.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Beze Mnie śmierć cielesna i duchowa pochłonęłyby całą ludzkość

wtorek, 6 stycznia 2015, godz. 19.30

Moja wielce umiłowana córko, kiedy ktoś odwraca się do Mnie plecami, Ja szlocham gorzkimi łzami, Jestem jednak cierpliwy i pobłażliwy. Niemniej, jeżeli odrzuca on Moje Słowo i już dłużej nie okazuje innym miłości, którą by okazywał, gdyby Mnie naśladował, to sprawia Mi to wielki ból. Nadal Jestem cierpliwy w nadziei, że on do Mnie powróci. Ale jeżeli ten człowiek kradnie Mi dusze i prowadzi je do wiecznych ciemności, wówczas odpłacam mu za to, wymierzając mu wielką karę. Kara ta może przyjąć postać cierpienia, które to cierpienie może — o ile, na własne szczęście, człowiek ów z pokorą przyjmuje swój los — stać się jego zbawieniem.

Moje Miłosierdzie jest bezgraniczne, ale jeżeli Jestem hańbiony poprzez akty wielkiego okrucieństwa, które popełniane są przeciwko Bożym dzieciom, wówczas należy obawiać się Mojego Gniewu. Wiedzcie, że Ja ukarzę Moich wrogów — dla ich własnego dobra i ku zbawieniu tych, z którymi mają oni do czynienia. Czy istnieje jakaś granica dla tych, którzy pogardzają Mną, Moim Słowem i Moim Planem Zbawienia? Granica, która byłaby nieprzekraczalna dla tych pełnych pychy, arogancji i niezdających sobie sprawy? Odpowiedź jest taka, że ich nikczemność jest niewyczerpana.

Nigdy wcześniej ludziom tak dalece nie brakowało miłości, jak ma to miejsce obecnie. Ani jedna dusza żyjąca na świecie nie jest odporna na wpływ szatana. Ci, którzy — błędnie — mniemają, że zasługują sobie na Moją przychylność, ale którzy są szorstcy dla innych, poczują ciężar Mojej Dłoni. Mam coraz mniej Cierpliwości, Moje Serce jest ciężkie, a Moje Pragnienie, aby ocalić tych, którzy usiłują zniszczyć innych, nie jest już tak silne.

Przebiegłość diabła przekracza waszą zdolność pojmowania. Namówi on nawet tych z najsilniejszą wiarą, aby Mnie obrażali poprzez ciężki grzech, a tych o małej wierze — aby jeszcze głębiej popadli w rozpacz. Nikt nie jest bezpieczny w konfrontacji z szatanem; jeżeli więc nie modlicie się o Moje Miłosierdzie i nie ofiarowujecie Mi osobistych wyrzeczeń, to niszczenie dusz będzie się potęgować.

Miliony są dla Mnie w tym czasie stracone, a jednak niewielu chrześcijan rozumie konieczność modlitwy. Tylko wasze modlitwy mogą zniwelować wpływ, jaki ma diabeł, więc proszę, abyście więcej czasu spędzali na modlitwie, aby rozluźnić uchwyt, w jakim trzyma on rasę ludzką.

Bez Mojej Interwencji jeszcze o wiele więcej milionów dusz zostałoby utraconych. Bez Mojego Miłosierdzia wielu z tych, którzy są na drodze do wiecznych ciemności, nigdy nie ujrzałoby Mojego Oblicza. Bez Mojej Obecności w Najświętszej Eucharystii nie byłoby żadnego życia — ani życia cielesnego, ani też duchowego. Beze Mnie śmierć cielesna i duchowa pochłonęłyby całą ludzkość; lecz dzięki Mnie w tym nadchodzącym świecie śmierć nie będzie już istniała. Bo Ja zwyciężyłem śmierć poprzez Moje Zmartwychwstanie — i wy także ją zwyciężycie. W Moim Nowym Królestwie na ziemi śmierć nie będzie istniała. Ciało i dusza będą żyjącą całością — Darem, który nie może zostać odrzucony.

Nigdy nie wolno wam zapominać Mojej Obietnicy: Wszyscy ci, którzy są ze Mną i we Mnie, posiądą życie wieczne.

Wasz Jezus

Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz źle mówią o innych, zostaną ode Mnie odcięci

niedziela, 4 stycznia 2015, godz. 16.00

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli człowiek, który nie wierzy we Mnie czy w Moje Słowo, a któremu przyznano dar rozeznania, przychodzi do Mnie i prosi Mnie o Moją Pomoc i Miłosierdzie, Ja go odkupię i dam mu zbawienie. Jeżeli jednak przychodzi do Mnie człowiek, który Mnie zna, ale Mnie zdradza, i usiłuje bronić swoich poczynań — odrzucę go precz, bo popełnił on najgorszy z grzechów.

Największymi Moimi wrogami są ci, którzy są pobłogosławieni Prawdą, ale których pycha nakazuje im wierzyć, że są oni uprzywilejowani do działania w Moje Imię. Kiedy chodziłem po ziemi, zostałem zdradzony przez jednego z Moich Własnych, a nie przez tych, którzy Mnie nie znali. Zawsze będzie tak samo, aż do czasu Wielkiego Dnia.

Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz źle mówią o innych, zostaną ode Mnie odcięci. Ci, którzy już ode Mnie odcięci, bo Mnie odrzucają, ale którzy w końcu zwrócą się do Mnie, zostaną ocaleni jako pierwsi. Bądźcie ostrożni, kiedy mówicie, że jesteście ode Mnie, bo mądry człowiek kocha Mnie niezależnie od łask, jakie otrzymuje. Nigdy nie będzie się on chlubił swoją świętością, swoim pobożnym życiem i swoją znajomością Mojego Słowa. Pycha jest upadkiem tych, którzy wierzą, że ich wiedza o Mnie jest większa niż innych. To tych, którzy przychodzą do Mnie jako maluczcy, sprowadzam bliżej Mojego Najświętszego Serca. Są to dusze tych, którzy kochają Mnie bezwarunkowo i którzy nie odczuwają potrzeby wystawiania na pokaz swojej miłości do Mnie, tak aby inni się nimi zachwycali i ich podziwiali. To właśnie ten, kto pozostawia wszystko w Moich Dłoniach, kiedy głosi Prawdę, sprowadza Mi dusze, których pragnę; a nie człowiek, który ma wrażenie, że zasługuje na wielkie pochwały za to, że to robi.

Diabeł zdobywa dostęp do dusz tych, którzy sądzą, że są wielcy w Moich Oczach, bo ich przekonanie co do własnej wielkości przerasta wszelką miłość, jaką mają dla Mnie. Następnie wykorzystuje te dusze, tak aby posługując się własną przebiegłością, rozpowszechniały w Moje Imię fałsz. Grzech pychy jest głównym źródłem wszystkich innych grzechów przeciwko Mnie, jakie tylko są możliwe. Musicie zawsze dążyć do tego, aby walczyć z pokusą zdradzenia Mnie, gdy wierzycie, że pewien określony zasób wiedzy na temat Mojego Świętego Słowa daje wam prawo, aby wyrażać waszą opinię co do tego, jak Bóg działa poprzez Swój Plan Zbawienia. Tylko On, Stojący ponad wszystkim, ma prawo do tego, aby to czynić. Wszystkie dusze muszą zgiąć przed Nim kolano, a nie uprzedzać fakty, robiąc to, co w ich przekonaniu jest Jego Świętą Wolą, skoro oznacza to obrażanie — w Jego Święte Imię — jakiejkolwiek z żyjących dusz.

Słuchajcie uważnie tego, co wam teraz powiem. Jeżeli zdradziliście Moje Słowo lub też Prawdę, to musicie Mnie prosić, abym wyplenił z was wasze nieprawości, bo nie zostanie wam dany czas — który w waszym wyobrażeniu macie — aby szukać ukojenia w Moim Bożym Miłosierdziu.

Wasz Jezus

Grzmoty i błyskawice zstąpią na Świątynię Pańską

sobota, 3 stycznia 2015, godz. 20.20

Moja wielce umiłowana córko, to, że Bóg dał światu Prawdę poprzez proroków, to był z Jego strony Akt Miłosierdzia. Tak wielu zapomniało o Bogu i czciło fałszywych bożków — którzy pochodzą z hierarchii szatana — że zaczęli oni wierzyć we własną niepokonywalność. Gdyby nie interwencja Boga, wielu ludzi ucierpiałoby straszliwą karę.

To, co od początku Bóg mówił prorokom, wydarzyło się. Ostrzeżenia, które dał On ludzkości, zaowocowały ocaleniem tych, którzy ich posłuchali, podczas gdy ci, którzy je zlekceważyli, zostali odrzuceni. Wszystko, co zostało przepowiedziane, nadejdzie, a wszyscy ci, którzy sprzeciwiają się Bogu w Jego próbach przyniesienia pokoju i zbawienia Jego dzieciom, będą musieli zdać rachunek ze swojego buntu. Ponieważ Prawda została przekręcona i Słowo Boże zignorowane, ludzie nadal odwracają się od Świętego Słowa Bożego. Rezultatem ich zanurzania się w ciemności będzie kara Boska — kara Boga Najwyższego.

Mojego odwiecznego Ojca przeszywa ból, kiedy widzi, jak głęboko stoczył się człowiek przez to, że szuka jedynie przyjemności. Ale dzień, kiedy Najświętsza Ofiara dobiegnie końca, i godzina, kiedy oszuści zbezczeszczą Mój Ołtarz, staną się ostatnią zniewagą, którą, jak ostrzem, przeszyją Mój Bok. W wyznaczonym czasie grzmoty i błyskawice zstąpią na Świątynię Pańską i zawali się ona z hukiem. Biada człowiekowi, który uczestniczy w tym świętokradztwie, bo zostanie mu odcięta droga do jakiegokolwiek ułaskawienia i wpadnie on do czeluści jak kamień. Nikt nie będzie bronił człowieka, który wtedy zbezcześci Mój Ołtarz, bo kiedy Ręka Boża raz opadnie jak ciężka siekiera, uświadomią oni sobie Prawdę.

Być może wielu odeszło od Boga, jednak większość będzie nadal Go wzywała, szukając ukojenia w Jego Ramionach. Niemniej będzie też istnieć matnia, bestialska zgraja — choć ich wygląd zewnętrzny będzie maskował ich podłość — i będą oni podjudzać, uwodzić i przyciągać do siebie te dusze, których zatwardziałe serca sprawią, że będą się oni idealnie nadawali na członków kohorty, która dopuści się zbezczeszczenia Mojego Ciała. Jest to grupa, której istnienie zostało już dawno temu przepowiedziane, a która próbuje zniszczyć ludzkość. Ich władza jest ograniczona, nawet jeżeli by się wydawało, że jest wielka. Mój Ojciec zezwoli na tak wiele opozycji przeciwko Mnie, Jego Jednorodzonemu Synowi, tylko przez pewien czas.

Dobre serca oprzytomnieją i przyjdą do Mnie. To z powodu grzechu pychy i grzechu arogancji dojdzie do największego rozłamu wśród ludzi; i dopóki nie pozbędą się oni swoich słabości, będzie dla nich niemożliwe przyjęcie Mojego Miłosierdzia.

Prawda musi być podtrzymana, bo jeżeli zaakceptujecie cokolwiek, co nie jest Prawdą — Słowem Bożym — to nie pozostanie wam nic.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Wiele rzeczy zostanie powymienianych na coś innego, dopóki ostatecznie nie uformuje się nowa religia

sobota, 3 stycznia 2015, godz. 17.05

Moje drogie dzieci, Kościół mojego Syna na ziemi przemieni się nie do poznania i zostanie on wymieniony na coś, co nie pochodzi od mojego Syna. Nauczanie Mojego Syna będzie ewoluować krok za krokiem i zostanie ono wywrócone do góry nogami i zastąpione fałszywymi, świeckimi doktrynami.

W każdym Kościele, który deklaruje się, że idzie on śladami Jezusa Chrystusa, nie ma miejsca na nic innego poza Słowem Bożym. Jednak nadejdzie czas, kiedy Kościół Mojego Syna stanie się w wielkim stylu częścią ruchu politycznego i będzie wtedy wiódł rej we wszystkich sprawach świata, ale właśnie Słowu Bożemu nie pozostanie on wierny. Wszystkie te rzeczy wydarzą się — jak przepowiedziane — ponieważ mój Przedwieczny Ojciec zezwala, aby Jego wrogowie pochłonęli Ciało Jego jednorodzonego Syna — niemniej jedynie na pewien czas. Dopuszcza On te wszystkie doświadczenia, aby wypróbować wytrzymałość tych, którzy znają Prawdę i którzy pozostaną wierni Jego Kościołowi; oraz tych, którzy pozbędą się jej na rzecz doktryny ciemności.

Potrzeba czasu, aby nastąpiły te wszystkie zmiany, ale nasiona zostały już posiane. Wszystkie religie zostaną zjednoczone w jedną, a następnie przeistoczą się wraz z rządami w jedną, globalną komórkę i będą wskazywać drogę, dopóki człowiek grzechu nie wkroczy, aby zająć swoje miejsce. Wiele rzeczy zostanie powymienianych na coś innego, dopóki ostatecznie nie uformuje się nowa religia i nie będzie głosić tylko tego, co — z pozoru — będzie służyć dobru wszystkich.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, drogie dzieci, o siłę, aby znieść ból, który to spowoduje. Mój Syn, Jezus Chrystus, wylewa łzy wielkiej boleści ze względu na sposób, w jaki zostanie On zdradzony, oraz ze względu na dusze, które zostaną w ten sposób dla Niego utracone. Do Jego wiernych sług będzie należeć sterowanie łodzią, która utrzyma w kursie Jego Prawdziwy Kościół, gdy będzie on tak żeglował po tych niepewnych i burzliwych wodach. Ale proszę, miejcie pewność, że w tych pełnych udręczenia i tak trudnych czasach wszelkie potrzebne łaski zostaną przyznane tym wszystkim, którzy pozostaną wierni Zbawicielowi i Odkupicielowi świata.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Jedynym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest sam człowiek

czwartek, 1 stycznia 2015, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, ten, kto trwa w modlitwie, będzie przybliżał się do Mnie.

Wobec tak wielkiego zamieszania na świecie i w Moim Kościele na ziemi — dla ludzkości staje się wyzwaniem umiejętność rozróżnienia pomiędzy tym, co jest dobre, i tym, co jest złe w Oczach Bożych. Niemniej wielu chrześcijan zostanie odciągniętych ode Mnie za sprawą ewangelizacji, która będzie miała nowy, globalny charakter i która skupi się wyłącznie na polityce. Zamiast być zachęcanym, aby pozostać wiernym Mnie i ufać wszystkiemu, czym Ja Jestem, będziecie ode Mnie odciągani. Nigdy nie wolno wam mieszać tego, co jest Moim Słowem, z dążeniami laickiego świata. Ja zawsze — poprzez Księgę Mojego Ojca — ukazywałem ludzkości, jak niebezpieczne jest takie postępowanie. Świecki świat służy jedynie swoim własnym potrzebom, a ludzie mający władzę, ambicje i egoistyczne aspiracje, tworzą zasady, które nim rządzą.

Krąży tak wiele błędnych informacji dotyczących środowiska naturalnego, a przecież jedynie Bóg może nakazać, jak ma zachować się ziemia. Człowiek może zaszkodzić ziemi i ją okaleczyć, ale nigdy nie może on jej zniszczyć, bo te wszystkie rzeczy leżą w Bożych Rękach. Brak zaufania do Boga sprawia, że człowiek wierzy, że posiada kontrolę nad wszechświatem. Głupi człowiek myśli, że jego działania mogą zmienić Prawa Boże. Mądry człowiek wie, że Bóg jest Wszechmogący, i tak długo, jak jest On czczony, a Jego Prawa są przestrzegane, przetrwanie człowieka jest zabezpieczone. Przetrwanie ziemi nie ma nic wspólnego ze śmiertelnym człowiekiem. Jedynie Bóg ma moc, by kontrolować powietrze, którym oddychacie; wodę, którą pijecie; oraz jest zdolny do podtrzymania życia. Jedynym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest sam człowiek.

Człowiek oszuka innych dla własnej korzyści. Skłamie, jeżeli da mu to przewagę i jeżeli będzie mu to służyć. Zaufanie jest łatwo złamać, a obecnie żyjecie w takiej erze, że musicie wiedzieć, że ziemia pozostanie taką, jaką była uprzednio, i że każde zaburzenie klimatu nastaje z Bożej Ręki. Interwencja człowieka w owe Boże stworzenie będzie dopuszczona, o ile zgodna jest ona z Wolą Bożą.

Mój Kościół jest Moim Ciałem. Wszyscy ci, którzy wierzą we Mnie, są częścią Mojego Ciała. Ci, którzy są częścią Mnie, podążą za Moim Nauczeniem. Ci, którzy mówią, że przewodzą Moim wyznawcom, muszą przestrzegać Słowa Bożego. Ich rolą jest obrona Prawdy — nie odchodzenie od niej.

Skoro jesteście odciągani ode Mnie i skoro Moje Słowo jest odrzucane przez świat, to obowiązkiem Moich wyświęconych sług jest przypomnieć światu o tym, co jest dobre, a co złe. Kiedy dystansują się oni od problemów, które dotyczą duszy, i w zamian za to angażują się w to, co otwiera drogę do socjalizmu, to wiedzcie, że jest to misterne i wyrafinowane oszustwo. Jest to także zdrada wszelkiego zaufania we Mnie.

Wasz Jezus