Jedynym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest sam człowiek

czwartek, 1 stycznia 2015, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, ten, kto trwa w modlitwie, będzie przybliżał się do Mnie.

Wobec tak wielkiego zamieszania na świecie i w Moim Kościele na ziemi — dla ludzkości staje się wyzwaniem umiejętność rozróżnienia pomiędzy tym, co jest dobre, i tym, co jest złe w Oczach Bożych. Niemniej wielu chrześcijan zostanie odciągniętych ode Mnie za sprawą ewangelizacji, która będzie miała nowy, globalny charakter i która skupi się wyłącznie na polityce. Zamiast być zachęcanym, aby pozostać wiernym Mnie i ufać wszystkiemu, czym Ja Jestem, będziecie ode Mnie odciągani. Nigdy nie wolno wam mieszać tego, co jest Moim Słowem, z dążeniami laickiego świata. Ja zawsze — poprzez Księgę Mojego Ojca — ukazywałem ludzkości, jak niebezpieczne jest takie postępowanie. Świecki świat służy jedynie swoim własnym potrzebom, a ludzie mający władzę, ambicje i egoistyczne aspiracje, tworzą zasady, które nim rządzą.

Krąży tak wiele błędnych informacji dotyczących środowiska naturalnego, a przecież jedynie Bóg może nakazać, jak ma zachować się ziemia. Człowiek może zaszkodzić ziemi i ją okaleczyć, ale nigdy nie może on jej zniszczyć, bo te wszystkie rzeczy leżą w Bożych Rękach. Brak zaufania do Boga sprawia, że człowiek wierzy, że posiada kontrolę nad wszechświatem. Głupi człowiek myśli, że jego działania mogą zmienić Prawa Boże. Mądry człowiek wie, że Bóg jest Wszechmogący, i tak długo, jak jest On czczony, a Jego Prawa są przestrzegane, przetrwanie człowieka jest zabezpieczone. Przetrwanie ziemi nie ma nic wspólnego ze śmiertelnym człowiekiem. Jedynie Bóg ma moc, by kontrolować powietrze, którym oddychacie; wodę, którą pijecie; oraz jest zdolny do podtrzymania życia. Jedynym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest sam człowiek.

Człowiek oszuka innych dla własnej korzyści. Skłamie, jeżeli da mu to przewagę i jeżeli będzie mu to służyć. Zaufanie jest łatwo złamać, a obecnie żyjecie w takiej erze, że musicie wiedzieć, że ziemia pozostanie taką, jaką była uprzednio, i że każde zaburzenie klimatu nastaje z Bożej Ręki. Interwencja człowieka w owe Boże stworzenie będzie dopuszczona, o ile zgodna jest ona z Wolą Bożą.

Mój Kościół jest Moim Ciałem. Wszyscy ci, którzy wierzą we Mnie, są częścią Mojego Ciała. Ci, którzy są częścią Mnie, podążą za Moim Nauczeniem. Ci, którzy mówią, że przewodzą Moim wyznawcom, muszą przestrzegać Słowa Bożego. Ich rolą jest obrona Prawdy — nie odchodzenie od niej.

Skoro jesteście odciągani ode Mnie i skoro Moje Słowo jest odrzucane przez świat, to obowiązkiem Moich wyświęconych sług jest przypomnieć światu o tym, co jest dobre, a co złe. Kiedy dystansują się oni od problemów, które dotyczą duszy, i w zamian za to angażują się w to, co otwiera drogę do socjalizmu, to wiedzcie, że jest to misterne i wyrafinowane oszustwo. Jest to także zdrada wszelkiego zaufania we Mnie.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.