Miesięczne archiwum: luty 2015

Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie Dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna

wtorek, 17 lutego 2015, godz. 17.00

Moje drogie dzieci, zostały wam dane Modlitwy, Dary i oręż, aby przeć naprzód w przygotowaniu na Powtórne Przyjście mojego najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jego Reszta została uformowana i nadal się rozrasta w całym świecie, tak aby dusze mogły zostać ocalone. To właśnie w czasach, które są przed wami, Boża Reszta w każdym zakątku świata zachowa Prawdę Jego Świętego Słowa. Reszta ta, pobłogosławiona łaską Ducha Świętego, poprzez swoją modlitwę i ofiarę, złagodzi gniew Boga, kiedy Wielki Dzień Pański zstępować będzie na świat.

Nigdy nie wolno wam zapominać, że Bóg kocha każdego, ale z powodu opozycji, z jaką będą miały do czynienia Boże dzieci, nie będzie wam łatwo pozostać wiernym Słowu.

Boża Reszta — bez względu na wyznanie czy narodowość — zjednoczy się w nadchodzących dniach, kiedy wszelkie wzmianki na temat Świętego Słowa Bożego będą tłumione. Bóg będzie się z wami komunikował poprzez tę Misję, kiedy będziecie potrzebować pociechy, tak by mógł wylać On na was Łaski, bez których nie można się obejść, aby podtrzymać swoją wiarę.

Odwagi, moje drogie Dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna, Który będzie zabiegał o każdą duszę, nie wyłączając najbardziej zatwardziałych pośród was. Moja miłość do was wszystkich jest wieczna i ja pragnę, abyście wykorzystali wszelkie Dary, jakie dane wam zostały poprzez Święte Ewangelie i poprzez te Orędzia dla ratowania dusz.

Bóg nigdy nie opuści Swojej Reszty — i to dzięki waszym grupom modlitewnym i wszystkim innym grupom modlitewnym, których powstanie jest następstwem mojego komunikowania się ze światem za pośrednictwem innych misji, dusze mogą zostać i zostaną zbawione.

Dodawajcie sobie w tych czasach duchowych prób wzajemnie otuchy, a Bóg będzie was prowadził na każdym kroku tej drogi. Ja, Matka Zbawienia, pozostanę waszą obrończynią i odpowiem na każdą prośbę, którą do mnie zaniesiecie. Pozostanę u waszego boku aż do Dnia powrotu mojego Syna, kiedy odzyska on Swoje Królestwo na ziemi.

Dziękuję wam, że na to moje wezwanie i na wezwanie mojego Syna odpowiedzieliście z wiarą, nadzieją i ufnością.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Moja Misja, by ocalić ludzkość, jest prawie zakończona

piątek, 13 lutego 2015, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, z Mocy Najświętszej Trójcy oświadczam, że przekazałem wam Prawdę. Napełniłem wasze serca i dusze Darami, które ludzkości zostały obiecane za pośrednictwem Księgi Prawdy.

Weźcie teraz Mój Dar Prawdy wraz ze wszystkimi innymi Darami, jakie przekazane wam zostały w tej Misji, i przyjmijcie je z wdzięcznością. Żyjcie Słowem Bożym. Przyjmijcie te Orędzia i żyjcie życiem, które będzie na nich oparte.

Moja Misja, by ocalić ludzkość, jest prawie zakończona. Moja Reszta została uformowana. Zostały wam przekazane Dary Pieczęci Boga Żywego, Medalika Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. Będą one waszym orężem przeciwko Mojemu wrogowi. Od teraz będę do was przemawiał jedynie okresowo oraz poprzez Resztę. Zostaliście przygotowani, aby podjąć swój oręż i walczyć, aby zachować żywym Moje Słowo w tym miejscu spustoszenia.

Mój Plan polega na tym, aby zapewnić, że wy wszyscy będziecie rozpowszechniali Moje Słowo i rozważali to, co wam przekazałem. Ja nigdy nie porzucę Mojej ostatniej Misji, bo to jest niemożliwe. Bądźcie cierpliwi i całkowicie Mi ufajcie. Orędzia te przyniosą wam w tych dniach wielkich duchowych prób wiele otuchy i pocieszenia. Bądźcie wdzięczni za Moje Miłosierdzie.

Duch Święty będzie was prowadził i chronił, a Ja dam wam pocieszenie, którego będziecie potrzebować, aby znieść trudności, z którymi będziecie mieli do czynienia w nadchodzących czasach.

Dziękuję wam, Moi maleńcy, za przyjęcie Mojej Interwencji. Teraz to do was należy szerzenie Prawdy. Ja kocham was, i miłuję, i tęsknię za tym Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i poprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski, abyście kontynuowali Moje Dzieło na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

Modlitwa przeraża diabła

czwartek, 12 luty 2015, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, proszę wszystkich chrześcijan w każdej części świata, aby więcej czasu spędzali na modlitwie, aby mieć siłę do przezwyciężania grzechu, który dławi świat i niesie z sobą cierpienie i wszelką niedolę.

Grzech może zostać unicestwiony przez modlitwę. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i im częściej zwracacie się do Mnie, waszego Jezusa, tym lepiej mogę przezwyciężać Mojego wroga. I chociaż nie stawiam wam żadnych wymagań, które obciążałyby wasze serca, to was proszę, abyście Mnie wzywali, abym pomógł grzesznikom unikać zła, które w każdym momencie może wydobyć się z ich serc.

Moc szatana doszła do takiego stadium, że tymi, którzy nie mają żadnej wiary i ufności w Bogu, szatan z łatwością manipuluje. Podżega on ich przy każdej sposobności i kusi. Człowiek — w oczach szatana — jest lustrzanym odbiciem Boga, Który stworzył człowieka na Swój Własny Obraz. Szatan nienawidzi każdej jednej istoty ludzkiej z taką intensywnością, że zaparłoby to wam oddech. Tylko ktoś, kto wyczulony jest na takie jego taktyczne zagrywki, może ujrzeć Prawdę w sytuacji, kiedy zło przybiera tak wiele form. Tylko ktoś, kto jest otwarty na Słowo Boże — kto kocha i zna Boga — może dzięki mocy modlitwy odeprzeć naciski oszusta.

Modlitwa przeraża diabła i łagodzi pęta, jakie zaciska on nad ludzkością. Modlitwa jest potężniejsza niż miecze, które służą do walki, bo ona nie tylko że rani wroga, ale go unicestwia.

Wasz Jezus

To jest wszystko, co mogę wam objawić, zanim nie oddzielę owieczek od kozłów

środa, 11 lutego 2015, godz. 15.16

Moja wielce umiłowana córko, tak wielu pluło Mi w Twarz, przeklinało Mnie i wypierało się Mnie podczas Mojego Czasu na ziemi — i do dzisiaj nadal tak postępują.

Każdy Dar, który został dany ludzkości przez Boga poprzez widzących, wizjonerów i proroków, został przez większość odrzucony. Wkrótce ludziom będzie trudno odnaleźć Płomień Prawdy, także jeżeli będą go oni poszukiwali. Moi wrogowie będą się cieszyć i będą świętować, kiedy Moi Świadkowie na ziemi zostaną zwaleni z nóg i podeptani. O, jak niewdzięczne są zimne serca ludzkie i jak mało mają one dla Mnie Miłości.

Moja kara właśnie nadchodzi; i oddzielę tych, których miłość do Mnie pozostaje żywa, od dusz, które Mnie odrzucają. Moja Interwencja będzie błyskawiczna i biada człowiekowi, który Mnie przeklina, bo Ja go odetnę od Łona Mojego Najświętszego Serca, i zostanie on pozostawiony sobie, i będzie się błąkał pośród bestii, które włóczą się po ziemi i poszukują dusz, będących przedmiotem ich pożądania — aby móc je zniszczyć.

Dzisiaj wasz Pan przemówił i dzisiaj jest ów dzień, kiedy zmiany — jak przepowiedziane — się rozpoczną. Moje Miłosierdzie będzie wam okazywane — i to strumieniami — ale potem wybierzecie swoje przeznaczenie. Ci, którzy dopuścili, aby nienawiść jątrzyła się w ich duszach, stanowczo Mnie odrzucą. Ci o duszach letnich nie będą posiadać Łask, aby pozostać Mi wiernym, i oni także Mnie odrzucą.

Dałem wam Słowo — Prawdę — a wielu Mnie z tego powodu przeklęło. Ale to jest wszystko, co mogę wam ofiarować, zanim nie nadejdzie Wielki Dzień. Weźcie teraz to, co wam dałem, i pamiętajcie o każdym Słowie, bo Mój czas jest blisko i nie mogę wam objawić nic więcej, zanim nie oddzielę owieczek od kozłów.

Ci z was, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci. Ci, którzy we Mnie wierzą, posiądą Życie Wieczne. Jeżeli cierpicie w Moje Imię, Ja was wywyższę w Moim nadchodzącym Królestwie.

Dzień Pierwszego Zmartwychwstania* nadchodzi i ci, którzy Mnie nie przyjmą, zostaną odrzuceni na wieczność. Mój gniew jest w obecnym czasie wielki i gdybyście mogli zobaczyć zmatowiałe i ciemne dusze tych o letnich sercach, zaczęlibyście płakać. Niestety większość dusz znajduje się w ciemności i gdyby wam to dano ujrzeć, umarlibyście z powodu szoku, bo taki jest stan dusz ludzkości.

Wasz Jezus

*1 Tes 4,16; Apokalipsa 20,6

Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę dla Kościoła mojego Syna na ziemi

Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę dla Kościoła mojego Syna na ziemi

wtorek, 10 lutego 2015, godz. 14.36

Moje drogie dzieci, ważne jest, aby wszyscy z was odmawiali Modlitwy Krucjaty oraz Mój Najświętszy Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybierać którekolwiek z modlitw, jakie sobie wyszukacie — niekoniecznie każdą modlitwę, ale te, które są zgodne z waszym pragnieniem. Musicie codziennie odmawiać Mój Najświętszy Różaniec jako ochronę przeciwko oddziaływaniu diabła.

Modlitwa sprowadza was bliżej Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy proszą Mojego Syna o pomoc, aby przeciwstawić się władzy oszusta. Modlitwa jest największą bronią przeciwko złu i nigdy nie wolno wam nie doceniać mocy, jaką ona owocuje.

Módlcie się o ochronę dla Kościoła mojego Syna na ziemi i proście mojego Syna, aby udzielił Miłosierdzia każdemu, kto usiłuje Kościół ukrzyżować. Kościół ten — Ciało i Świątynia mojego Syna — jest drogą, poprzez którą wszelka chwała jest oddawana Bogu. Nauczanie, Słowo i Święta Eucharystia, czyli Ciało i Krew mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostały dane ludzkości dla zbawienia dusz. Musicie podtrzymać Prawdę i przygotować się na przyjęcie Miłosierdzia mojego Syna.

Nalegam na was, abyście się modlili za tych, którzy negują Prawdę, i abyście błagali mojego Syna, aby wylał Swoje Miłosierdzie na ich dusze. Mój Syn jest Życiem. Wszelkie Życie pochodzi od Niego. Jeżeli odrzucicie Mojego Syna, nie otrzymacie życia w Jego nadchodzącym Królestwie.

Mój Syn poprosił mnie, abym was prosiła o wasze modlitwy za dusze, które Go odrzucą. Usłyszy On modlitwy, które będziecie ofiarowywać za waszych bliskich i za tych, którzy nie będą w stanie przyjąć Światła, kiedy lśnić będzie Ono jak latarnia i spowijać ludzkość.

Dusze, które płoną miłością i pokorą — które są konieczne, aby przyjąć mojego Syna — będą się radować. Ci zaś, w których dusze przepełnia ciemność, będą unikać Światła, gdyż to, że będą widzieli Prawdę, będzie dla nich bolesne. Dziś i każdego dnia módlcie się z całego serca za dusze, które najbardziej potrzebują Miłosierdzia mojego Syna — i to już od teraz.

Bez waszych modlitw wielu będzie zgubionych i będą przez całą wieczność usychać z tęsknoty za moim Synem, ale nigdzie nie będą mogli Go odnaleźć.

Daję wam moją miłość, moją ochronę i mój pokój. Proszę, odpowiedzcie na moje wezwanie ku zbawieniu dusz.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Zły duch jest potężniejszy niż wola ludzka

niedziela, 8 lutego 2015, godz. 20.31

Moja wielce umiłowana córko, ponieważ Duch Święty przenika te orędzia, dlatego też Moje Słowo — podobnie jak było to za Mojego Czasu na ziemi — szerzy się jak błyskawica. To, jak szybko rozprzestrzenia się Duch Święty, jest dla śmiertelnego człowieka nie do pojęcia. I tak jak Paraklet — poprzez Moc Boga — pochłania dusze wszystkich pokornych w swoich sercach, tak też zły duch będzie podążał wszędzie, gdzie Paraklet jest obecny.

Zły duch jest potężniejszy niż wola ludzka, a jednak jest on bezsilny w stosunku do tych dzieci Bożych, które całkowicie Bogu ufają. Złemu duchowi zawsze będzie przyświecał jeden cel — a mianowicie zwodzenie. Szatan — wielki oszust — będzie wykorzystywał obecną w duszy pychę, aby przekonać człowieka, że jego wadliwe rozumowanie może mu dyktować, co jest dobre, a co złe. Ofiara szatana uwierzy, że kontroluje swoje własne przeznaczenie i dlatego też jej wiara — którą w niewielkim stopniu może jeszcze posiadać — zepchnięta zostanie na drugi plan.

Wolność sumienia może prowadzić słabe dusze do odrzucenia Istnienia Boga. Inne dusze, które przyjmują Istnienie Boga, dopuszczą, aby ich osobisty punkt widzenia dyktował im ich własną interpretację tego, Kim Bóg jest i jak Bóg reaguje na grzeszników. Tak czy tak, odrzucą oni Autorytet Boga na rzecz tego, w co sami chcą wierzyć. Ich pycha doprowadzi ich do upadku.

Diabeł jest bardzo przebiegły i powie takim duszom: — Czyń, co mówi ci twoje sumienie — i przekona je, aby dały temu pierwszeństwo przed Słowem Bożym. O, jak łatwo daje się manipulować człowiek, który z powodu grzechu pada ofiarą takiego oszustwa. A oto Ja wam mówię: Kim wy jesteście, aby decydować o tym, że wy sami więcej o Mnie wiecieniż zawarte jest w tym, czego Ja was nauczałem? Moje Nauki są jasne, dokładne i są one zawsze obowiązujące. Jeżeli nie potraficie ufać Słowu Boga, to nie potraficie Go prawdziwie kochać. To za sprawą waszej wolnej woli postanawiacie, w co wierzyć. Ale człowiek, który przekręca Słowo Boże, aby dopasować je całkowicie do własnego punktu widzenia na temat Mojego Słowa, tak aby to odpowiadało jego własnym potrzebom — jest to człowiek, który ulega pokusie diabła.

Wszędzie tam, gdzie Moje Słowo jest podtrzymywane, diabeł będzie czatował, aby pochłonąć dusze, które cenią sobie swoje własne poglądy i opinie ponad Słowo Boże. Każdy człowiek, który pozostaje niezłomny wobec Prawdy, stanie wobec straszliwych prób ze strony oszusta, który nigdy nie ustanie w swoich wysiłkach, aby ludzi zwieść na manowce. Tak więc wszędzie tam, gdzie Duch Święty rozpościera Swoje Skrzydła, zły duch będzie mu deptał po piętach na każdym kroku. Bezwzględny, sfrustrowany i zdeterminowany dręczyć będzie te dusze, które zostały pobłogosławione Mocą Ducha Świętego.

Nie spotkacie złego ducha, który by usiłował manipulować duszami, które już przeciągnął na swoją stronę, bo on ich już nie potrzebuje. Człowiek, który Mnie kocha i podąża za Słowem Bożym, jest narażony najbardziej, bo o niego zły duch walczy najusilniej. Nigdy też nie wolno wam wierzyć, że jesteście wystarczająco silni, aby oprzeć się takim atakom na waszą wiarę, ponieważ każdy z was jest grzesznikiem. I jako grzesznicy — chyba, że regularnie oczyszczacie wasze dusze poprzez pojednanie (sakrament) – i wy Mnie zdradzicie, bo nie będziecie wtedy sami z siebie wystarczająco silni, aby wytrzymać nacisk, by się Mnie nie wyprzeć.

Nigdy nie zapominajcie, że was o tym ostrzegałem. Znajdujecie się w środku największej bitwy duchowej wszechczasów. Tylko najbardziej sprawne, najsilniejsze i najczystsze dusze ją przeżyją.

Wasz Jezus

Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie

sobota, 7 lutego 2015, godz. 21.37

Moja wielce umiłowana córko, nasila się Moja walka, by sprowadzić wszystkie Boże dzieci i zabrać każdego do chwały Nowego Nieba i Ziemi. Będę walczył do końca, aby ocalić ludzkość od zła, które zostało jej narzucone przez Mojego wroga.

Proszę, abyście wy wszyscy, którzy Mnie kochacie i podtrzymujecie Moje Słowo, pozostali silni w obliczu nienawiści przeciwko Mojemu Świętemu Słowu, której staniecie się świadkami. Jeżeli odrzucicie Moje Słowo, to odrzucicie Mnie. Nie stanie się więc dla was zrozumiałe znaczenie Mojej Śmierci na Krzyżu.

Aby żyć życiem we Mnie, trzeba wielkiej odwagi i wytrzymałości, bo nigdy nie będziecie pozostawieni w spokoju, jeżeli otwarcie wyznajecie waszą wiarę we Mnie.

Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie. Ja Jestem waszym kołem ratunkowym w tych burzliwych czasach. Ja Jestem Sam w Sobie Życiem i wszystkie dobre rzeczy pochodzą ode mnie. Zło w jakiejkolwiek formie nie może pochodzić ode Mnie, bo jest to niemożliwe. Dopóki świat nie zaakceptuje, że szatan istnieje, to ludzie nigdy nie zaakceptują Istnienia Boga.

Szatan i wszystkie upadłe anioły — precz wygnane z Nieba przez Mojego umiłowanego Ojca — wywołują nienawiść w duszach tych, którzy dopuszczają do tego, aby dławił ich grzech. To z grzechu pychy emanują wszystkie inne grzechy. Pycha była upadkiem Lucyfera. Pycha jest grzechem, przez który człowiek staje się jednaki z diabłem. Pycha stanie się upadkiem ludzkości.

Aby Mnie kochać, nie wolno stawiać żadnych warunków — a to nie jest rzecz łatwa. Kochać Mnie oznacza obstawać przy Słowie Bożym. Jeżeli od tego odejdziecie, to wasza miłość do Mnie uwiędnie, aż w końcu będziecie żyć wedle waszych własnych reguł.

Wasz Jezus

Wkrótce nieboskłon pęknie i Ogień Ducha Świętego znajdzie się ponad wami

środa, 4 lutego 2015, godz. 20.06

Moja wielce umiłowana córko, intensywna jest w tym czasie nienawiść do wszystkich dobrych rzeczy, które pochodzą od Boga, łącznie z Jego Świętym Słowem. Miłość, która w sposób naturalny obecna jest w duszy każdego dziecka, kiedy przychodzi ono na ten świat, oziębła w ludzkich sercach.

Zanikło miłosierdzie i wzajemna miłość — i, jak przepowiedziane, człowiek zwróci się przeciwko swojemu bratu, siostrze, ojcu, matce i przeciwko swemu sąsiadowi, kiedy ostateczna bitwa o dusze osiągnie swój zenit. Dobrzy, cisi i pokorni będą deptani, a ci złośliwi i niemający w swoich duszach miłości, będą napastować tych, którzy odważą się mówić Prawdę.

Mój Ojciec, z którego Świętego Rozkazu przemawiam do świata, polecił Mi, abym wydał takie ostrzeżenie. Przygotujcie się na spotkanie ze Mną twarzą w twarz, bo wkrótce nieboskłon pęknie i Ogień Ducha Świętego znajdzie się ponad wami. Ci o czułych sercach i duszach przepełnionych miłością do innych, zostaną nagrodzeni Darami, które Ja ze Sobą tego dnia przyniosę. Do innych zaś powiem: Za każde nikczemne zachowanie, nikczemne słowo i nikczemny uczynek, jakiego dopuściliście się w stosunku do innych, doświadczycie bólu swoich nieprawości, tak jak widzą to Moje Oczy. Ponieważ tak wielu będzie w szoku, kiedy ujrzą stan swoich dusz — proszę was, nie lękajcie się. Po prostu ufajcie w Moje Wielkie Miłosierdzie. Przychodzę nie po to, aby was karać czy osądzać, ale aby obudzić w was miłość do Mnie; miłość, którą utraciliście.

Przyjdźcie wszyscy, bo czas Interwencji Boga jest bliski; tym zaś, którzy przygotowują swoje dusze poprzez akt pojednania i Spowiedzi, oszczędzony zostanie ból oczyszczenia.

Wasz Jezus