Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę dla Kościoła mojego Syna na ziemi

Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę dla Kościoła mojego Syna na ziemi

wtorek, 10 lutego 2015, godz. 14.36

Moje drogie dzieci, ważne jest, aby wszyscy z was odmawiali Modlitwy Krucjaty oraz Mój Najświętszy Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybierać którekolwiek z modlitw, jakie sobie wyszukacie — niekoniecznie każdą modlitwę, ale te, które są zgodne z waszym pragnieniem. Musicie codziennie odmawiać Mój Najświętszy Różaniec jako ochronę przeciwko oddziaływaniu diabła.

Modlitwa sprowadza was bliżej Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy proszą Mojego Syna o pomoc, aby przeciwstawić się władzy oszusta. Modlitwa jest największą bronią przeciwko złu i nigdy nie wolno wam nie doceniać mocy, jaką ona owocuje.

Módlcie się o ochronę dla Kościoła mojego Syna na ziemi i proście mojego Syna, aby udzielił Miłosierdzia każdemu, kto usiłuje Kościół ukrzyżować. Kościół ten — Ciało i Świątynia mojego Syna — jest drogą, poprzez którą wszelka chwała jest oddawana Bogu. Nauczanie, Słowo i Święta Eucharystia, czyli Ciało i Krew mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostały dane ludzkości dla zbawienia dusz. Musicie podtrzymać Prawdę i przygotować się na przyjęcie Miłosierdzia mojego Syna.

Nalegam na was, abyście się modlili za tych, którzy negują Prawdę, i abyście błagali mojego Syna, aby wylał Swoje Miłosierdzie na ich dusze. Mój Syn jest Życiem. Wszelkie Życie pochodzi od Niego. Jeżeli odrzucicie Mojego Syna, nie otrzymacie życia w Jego nadchodzącym Królestwie.

Mój Syn poprosił mnie, abym was prosiła o wasze modlitwy za dusze, które Go odrzucą. Usłyszy On modlitwy, które będziecie ofiarowywać za waszych bliskich i za tych, którzy nie będą w stanie przyjąć Światła, kiedy lśnić będzie Ono jak latarnia i spowijać ludzkość.

Dusze, które płoną miłością i pokorą — które są konieczne, aby przyjąć mojego Syna — będą się radować. Ci zaś, w których dusze przepełnia ciemność, będą unikać Światła, gdyż to, że będą widzieli Prawdę, będzie dla nich bolesne. Dziś i każdego dnia módlcie się z całego serca za dusze, które najbardziej potrzebują Miłosierdzia mojego Syna — i to już od teraz.

Bez waszych modlitw wielu będzie zgubionych i będą przez całą wieczność usychać z tęsknoty za moim Synem, ale nigdzie nie będą mogli Go odnaleźć.

Daję wam moją miłość, moją ochronę i mój pokój. Proszę, odpowiedzcie na moje wezwanie ku zbawieniu dusz.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.