Modlitwa za Duchownych, aby pozostali niewzruszeni i wierni Świętemu Słowu Boga – Krucjata Modlitwy (70)

O Najdroższy Jezu,
dopomóż Twoim
wyświęconym sługom rozpoznać,
jak w łonie Twojego Kościoła
postępuje schizma.

Pomóż Twoim wyświęconym sługom
pozostać niezłomnymi i wiernymi
Twemu Świętemu Słowu.

Nie dopuść nigdy, aby światowe ambicje
przyćmiły ich czystą miłość do Ciebie.

Udziel im łask, by pozostali
czyści i pokorni wobec Ciebie i aby czcili
Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

Dopomóż im i poucz
wszystkie te wyświęcone sługi,
którzy mogą się okazać zbyt letnimi
w ich miłości do Ciebie,
i rozpal na nowo
ogień Ducha Świętego w ich duszach.

Dopomóż im rozpoznać, że pokusa,
z którą staną oko w oko,
służy temu, aby ich rozproszyć.

Otwórz ich oczy,
aby nieustannie widzieli Prawdę.

Błogosław im w tym czasie, Drogi Jezu,
i okryj ich Twoją Najdroższą Krwią,
by zachować ich bezpiecznie od krzywdy.

Obdarz ich siłą,
aby oparli się kłamstwom szatana,
gdyby byli kuszeni,
aby zaprzeczyć istnieniu grzechu.

Amen.