Drodzy Czytelnicy! Przypominamy, czym jest Pieczęć Boga Żywego: Apokalipsa 7,02-7,04 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody …

21 lutego 2022 roku to 10 rocznica publikacji Pieczęci Boga Żywego Read more »