21 lutego 2022 roku to 10 rocznica publikacji Pieczęci Boga Żywego

Drodzy Czytelnicy!

Przypominamy, czym jest Pieczęć Boga Żywego:

Apokalipsa 7,02-7,04

I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
„Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”.
I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:

Według proroctwa Marii Bożego Miłosierdzia, otrzymującej orędzia ostrzeżenia, które są otwarciem Księgi Prawdy z objawienia Daniela (wyjaśnienie tutaj) modlitwa Pieczęć Boga Żywego jest właśnie modlitwą o opieczętowanie tąże pieczęcią dla ochrony przed tym, co ma nastąpić w czasach ostatecznych:

Pieczęć Boga Żywego

O Mój Boże, mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje
moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich
tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego (Jezusa Chrystusa)
na przebłaganie za grzechy świata
i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.