Orędzia na rok 2022

sobota, 30 marca 2013, godz. 20.40

Moje dzieci, Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem, ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym dzieciom.

Poprzez powstanie z martwych Mój Syn zniszczył śmierć. Śmierć nie ma żadnej władzy nad wami, jeżeli tego sobie nie życzycie. Życie, które zostało wam dane, wkrótce się zmieni, gdyż będzie istniało tylko Życie w Bogu.

Kiedy Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia się scalą, będzie istnieć wyłącznie życie wieczne. Nie będzie już więcej śmierci ciała, umysłu i duszy. Nigdy nie powinniście się tego nowego Życia bać, gdyż ono was wyzwoli. Wiele Miłości ogarnie ziemię, już niedługo, rozlewając się dzięki Miłosierdziu Mojego Syna. Ta wielka, wielka łaska będzie kolejnym krokiem podjętym przez Boga, aby wybawić Swoje dzieci od duchowej śmierci. Śmierć ciała przestanie istnieć, kiedy Mój Syn zstąpi wraz z Nową Jerozolimą.

Musicie okazać wiele odwagi podczas trwania tych złych czasów, gdyż te próby wkrótce dobiegną końca. Skupcie się tylko na wspaniałym Życiu, które was oczekuje, i módlcie się, aby wszystkie dusze przyjęły ten Cudowny Dar.

Dusze, które odmówią przyjęcia Prawdy o Życiu Wiecznym, w zamian za to wybiorą wieczne potępienie. Istnieją tylko dwie możliwości, a jednak wiele z tych dusz wierzy, że istnieje także trzecia. Ci, którzy podążają za sektami, utworzonymi mocą diabła, wierzą błędnie w inne mistyczne życie, w którym będzie im przyznana wielka władza. Wierzą oni w fałszywe anioły. Wywyższają fałszywe anioły; i niestety, wiele takich istnieje, ale one nie są aniołami Boga. Pokutują one w kajdanach czeluści piekielnych, a mimo to udało im się oszukać dzieci Boże, i one wierzą, że są to anioły Światła. Jedyne Światło, za jakim musicie iść, jest Światłem Boga — Prawdą.

Królestwo, Nowy Raj, który na was oczekuje, jest tym jedynym obiecanym wam przez Boga, w którym będzie królował Mój Syn.

Przyjmijcie Dłoń Mojego Syna, a wkroczycie do Raju.

Wasza umiłowana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

Krucjata Modlitwy (107)

Wybaw mnie od ogni piekła

Jestem potwornym grzesznikiem, Jezu.

Przez moje uczynki
zadałem innym straszliwe cierpienie.

Dlatego jestem odrzucony precz.

Nie jestem już na ziemi
nigdzie tolerowany.

Uratuj mnie z tego pustkowia
i ustrzeż mnie od uścisku zła.

Pozwól mi odczuć żal.

Przyjmij moją skruchę.

Napełnij mnie Twoją Mocą i dopomóż mi
podnieść się z głębin rozpaczy.

Oddaję Tobie, Drogi Jezu,
moją wolną wolę,
abyś uczynił ze mną, co chcesz,
tak abym został wybawiony
od ogni piekła.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (108)

Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii

Jezu, pomóż mi
zdobyć się na odwagę,
męstwo i odporność,
aby powstać
i aby można było na mnie liczyć,
że przyłączę się do Twojej Reszty Armii
oraz że będę się wspinać
na to samo Wzgórze Kalwarii,
które Ty musiałeś przejść
za Moje Grzechy.

Udziel mi mocy do niesienia
Twojego Krzyża i Twojego brzemienia,
tak abym mógł
dopomóc Ci ratować dusze.

Uwolnij Mnie od moich słabości.

Rozprosz moje obawy.

Zmiażdż wszystkie moje wątpliwości.

Otwórz moje oczy na Prawdę.

Pomóż mi oraz tym wszystkim,
którzy odpowiedzą na to Wezwanie,
aby nieść twój Krzyż i podążać za Tobą
z żarliwym i pokornym sercem,
i aby poprzez mój przykład
inni zdobyli się na odwagę,
by podobnie czynić.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (105)

Dar Nawrócenia dla Innych

O Mój najdroższy Jezu, proszę,
za przyczyną miłości,
którą mam dla Ciebie,
przyjmij moją duszę,
tak by zjednoczyła się z Tobą.
Weź Moją duszę i osłoń ją
Twoim Duchem Świętym
oraz dopomóż mi ocalić
poprzez tę Modlitwę
tych wszystkich,
z którymi wchodzę w kontakt.
Otocz każdą duszę, którą napotykam,
Swoim Świętym Miłosierdziem
i udziel im zbawienia, którego potrzebują,
aby wkroczyć do Twojego Królestwa.
Usłysz moje modlitwy.
Wysłuchaj moich błagań
i dzięki Twojemu Miłosierdziu
uratuj dusze wszystkich ludzi.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (106)

O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają Boga

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę
dusze tych Bożych dzieci,
które Ciebie nie znają,
które nie uznają Twojej Miłości
i które nie przyjmują Twojej Obietnicy.

Wylej Twoją łaskę nawrócenia
i daj im życie wieczne.

Bądź miłosierny dla tych wszystkich,
którzy nie wierzą w Twoją Obecność
i którzy nie będą poszukiwać pokuty
za swoje grzechy.

Amen.

Drodzy Czytelnicy, przypominamy – wedle orędzi ostrzeżenia, zawartych w Księdze Prawdy, przyjmowanie komunii świętej inaczej niż na klęczkach i do ust jest świętokradztwem.

Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą 17 sierpnia 2013:

Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą

sobota, 17 sierpnia 2013, godz. 16.45

O moje drogie dzieci, jak bardzo Moje Serce boleje z powodu cierpienia, które za niedługo spotka kapłanów w łonie Kościoła Katolickiego.

Tak wielu drogich sług Mojego Syna – których jedynym pragnieniem jest służyć Bogu i sprowadzać dusze na właściwą ścieżkę zbawienia – czekają próby na taką skalę, że wielu ze strachu odpadnie. Wielu będzie ślepych na Prawdę i zaakceptują oni wielkie zmiany w Kościele, witając je z zadowoleniem – w błędnym przekonaniu, że są one dla dobra wszystkich. Ci, którzy rozpoznają oszustwo, które zostanie przedstawione Kościołowi Katolickiemu – uciekną. Wielce przejęci trwogą o swój los, opuszczą oni Kościół, gdyż będą zbyt słabi, by przeciwstawić się tej nikczemności.

Kapłani, którzy odmówią przyjęcia fałszywej doktryny, zostaną oskarżeni o herezję, a wielu zostanie publicznie udzielona nagana za nieposłuszeństwo wobec swoich przełożonych. Wielu zostanie ekskomunikowanych. Inni zginą śmiercią męczeńską. Jednak będą też tacy, którzy w sekrecie będą prowadzili Kościół – Kościół ofiarowany światu przez Mojego Syna.

Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą. Będą oni prowadzeni przez Ducha Świętego, a za nimi będzie podążać Reszta Armii Mojego Syna, która pozostanie zdecydowanie wierna wobec Jego Nauczania i Sakramentów, aż do dnia ostatniego.

Musicie zrozumieć– jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności tego ostrzeżenia– że Ja, umiłowana Matka Chrystusa, zostanę wykorzystana do tego, aby ukryć prawdziwe zamiary tych sił, które wtargnęły do Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Użyją oni Mnie jako marionetki Kościoła, aby odwrócić uwagę ludzi od prawdziwych intencji tej nikczemnej grupy. Aby przekonać Boże dzieci, żeby pozostały lojalne wobec Prawdziwego Słowa Bożego i tradycji Kościoła Katolickiego, stworzą ceremonie, o których powiedzą, że oddają Mi one cześć. Prezentując światu wielkie oszustwo, wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby sprofanować Mój wizerunek. Użyją Mnie, aby zbezcześcić Kościół Mojego Syna, a wszystko, co będą czynić, będzie przebiegać od tyłu do przodu, zgodnie z wymogami diabła.

Stwarzając wrażenie, że czczą Matkę Boga, dadzą wielu Katolikom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Oznacza to, że gdyby ci ostatni mieli jakieś wątpliwości, stawszy się świadkami dziwnych, nowych poprawek do Mszy Świętej i Sakramentów – to wątpliwości te zostaną natychmiast puszczone w niepamięć. O, jakiego bólu Mi to przysparza! Mój wizerunek zostanie celowo wykorzystany do tego, aby znieważyć Mojego Syna.

Szatan Mną pogardza. Lecz i także się Mnie boi. Chcąc zranić Mojego Syna, dołoży on wszelkich starań, aby poprzez dusze, na które ma wpływ, dokonywać bezczeszczenia Mojego wizerunku poprzez tajemnicze obrzędy i czarne msze. Moja figura zostanie przyozdobiona satanistycznymi symbolami i zostanie sprofanowana w wielu miejscach przez grupy Masońskie, które przejęły kontrolę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, każdego dnia o siłę, aby temu złu wyjść naprzeciw z odwagą. Nie lękajcie się go. Zaakceptujcie, że armia szatana kontroluje obecnie wiele narodów w każdym zakątku świata. Kiedy to zaakceptujecie, wtedy zostanie dana wam siła i determinacja, których potrzebujecie. Jeżeli poprosicie o te łaski za pomocą Krucjat Modlitwy, to będziecie mogli otrzymać i otrzymacie pomoc, aby złagodzić to zło.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Drodzy Czytelnicy, przypominamy – wedle orędzi ostrzeżenia, zawartych w Księdze Prawdy, przyjmowanie komunii świętej inaczej niż na klęczkach i do ust jest świętokradztwem.

Módlmy się modlitwami Krucjaty!

Przypominamy także – codziennie numery 164, 33, najlepiej także 130 (trzy razy dziennie). I po kilka innych wybranych. Zalecamy m. in. 30 i 31 oraz 24. To, czy modlicie się naszymi wersjami, czy minimalnie różniącymi się czasami wersjami z innych witryn (lista tutaj: http://ostrzezenie.net/wordpress/wazne-linki/), nie ma znaczenia. U dołu wszystkie wyżej wymienione przytaczamy jeszcze raz:

Krucjata Modlitwy (164)

Modlitwa o pokój dla narodów

(Matka Boża prosi o codzienne odmawianie tej modlitwy.)

O Jezu, przynieś mi pokój.

Przynieś pokój mojemu narodowi
i tym wszystkim narodom,
które są rozdarte na skutek wojny i podziałów.

Zasiej ziarna pokoju
pośród tych zatwardziałych serc,
które innym zadają cierpienie
w imię sprawiedliwości.

Obdarz wszystkie dzieci Boże Łaskami,
żeby mogły zyskać pokój,
tak aby miłość i zgoda mogły rozkwitać,
i aby miłość do Boga zatriumfowała nad złem,
i aby duszom zostały zaoszczędzone
demoralizujące fałszerstwa,
okrucieństwa i złe ambicje.

Niech pokój zapanuje wśród tych,
którzy swoje życie poświęcają
Prawdzie Twojego Świętego Słowa,
a także wśród tych, którzy Cię w ogóle nie znają.

Amen.

Krucjata Modlitwy (33)

Pieczęć Boga Żywego

Odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33),
aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją
z miłością, radością i wdzięcznością:

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje
moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich
tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy świata
i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

Krucjata Modlitwy (30)

Bóg Ojciec: Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań religijnych

O mój Odwieczny Ojcze, Boże,
Stwórco Wszechświata,
w Imię Twojego drogiego Syna błagam Cię,
abyśmy Cię bardziej kochali.

Pomóż nam być odważnymi,
nieustraszonymi i silnymi
w obliczu przeciwności.
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby
jako dar,
który składamy przed Twoim tronem,
aby zbawić Twoje dzieci na ziemi.

Skrusz serca nieczystych dusz.
Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości,
aby mogli oni,
wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi,
przyłączyć się do przebywających
w Raju na ziemi,
który zgodnie z Twoją Boską Wolą
z taką troskliwością dla nas stworzyłeś.

Amen.

Krucjata Modlitwy (31)

Łańcuch Ochrony

O mój Jezu,
niech moja modlitwa
przywoła Twojego Ducha Świętego
do zstąpienia na tych przywódców,
którzy kierują się
pożądaniem, zachłannością,
chciwością i pychą,
aby zaprzestali prześladowania
Twoich niewinnych dzieci.

Proszę Cię o zachowanie nas
od ubóstwa, głodu i wojen,
które niszczą Twoje dzieci,
i modlę się, żeby przywódcy europejscy
otworzyli swoje serca na Prawdę
Twojej miłości.

Amen.

Krucjata Modlitwy (24)

Odpust zupełny dla rozgrzeszenia

(Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem Ostrzeżenia z dnia
2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez 7 kolejnych dni.)

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem,
który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość
nie znają granic.

Nie jesteśmy godni ofiary,
dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak,
że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,
abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego
Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują.

Amen.

Krucjata Modlitwy (130)

Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy

(Proszę was, abyście teraz rozpoczęli
Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć
natychmiast oraz kontynuować,
tak jak was pouczam, do końca czasu.
Musicie odmawiać tę Modlitwę
przez pełnych siedem dni z rzędu,
podczas każdego miesiąca kalendarzowego,
rozpoczynając ją w poniedziałek
w godzinach porannych.
Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie
podczas każdego z tych siedmiu dni,
a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć.
Kiedy pościcie, wymagane jest od was,
abyście w czasie tego dnia spożywali
tylko jeden główny posiłek, a następnie
jako dwa pozostałe posiłki
przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

Moja umiłowana Matko Zbawienia,
proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz
Dar wiecznego zbawienia —
dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Błagam Cię, abyś
poprzez Twoje wstawiennictwo
wymodliła uwolnienie wszystkich dusz
z niewoli szatana.

Proszę,
zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie
tym duszom,
które Go odrzucają,
które Go ranią swoją obojętnością
i które oddają hołd
fałszywym doktrynom
i fałszywym bożkom.

Błagamy Cię ponad wszystko,
droga Matko,
wypraszaj łaskę otwarcia serca
dla tych dusz,
które najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

 

Modlitwa w dniu Ostrzeżenia:

Jezu, błagam o Miłosierdzie

sobota, 7 grudnia 2013, godz. 14.26

(Modlitwę tę należy
wypowiedzieć w dniu, w którym
będzie miał miejsce akt Ostrzeżenia.)

Jezu, błagam o Miłosierdzie
dla tych wszystkich,
którzy Ciebie odrzucają
i którzy najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.