Archiwa kategorii: Bez kategorii

Losowe orędzia na te dni

Pod spodem nowe Orędzie od MBM – po dwumiesięcznej pauzie. Przerwa ta jednak została wcześniej w jednym z orędzi zapowiedziana.

Nigdy przedtem, od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie znosiło takich prześladowań

środa, 6 maja 2015, godz. 22.31

Moja wielce umiłowana córko, w tym czasie Moje Łzy płyną wielkimi potokami, gdyż Święte Słowo Boże jest rozdzierane na strzępy.

Miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, uległa rozproszeniu, a duch Mojego Kościoła usycha, tak iż wkrótce będzie on już tylko pustynią. Zostanie on pozbawiony życia i jedynie ci prawdziwie wierzący w Moim Kościele będą podtrzymywali rytm bicia Serca Mojej Miłości — podczas gdy wszystko inne, co go otacza, ulegnie wyschnięciu do ostatniej kropli, jaka to zostanie z niego wyssana.

Nigdy przedtem, od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie znosiło takiego prześladowania z powodu pogardy dla Słowa Bożego.

Wszystko, co jest uznane za święte w Królestwie Niebieskim Mojego Ojca, jest dziesiątkowane przez człowieka, którego serce nie odczuwa już miłości do swojego Stworzyciela, Najwyższego Boga. Ci, którzy pozostają Mu wierni i którzy Go kochają, i ci, którym jest On drogi, odczują w swoich sercach Jego Ból niczym miecz, który przeszywa i zadaje straszliwe cierpienie, ale który nie zabija. Gdyż ci obdarzający Boga prawdziwą miłością nie będą mogli się od Niego oddzielić, ponieważ połączeni są z Nim pępowiną, która nie może zostać zerwana.

Bóg  przez wzgląd na Swoje Miłosierdzie  zniszczy Swoich wrogów, którzy próbują ukraść dusze tych, których imiona zawarte są w Księdze Życia. Mój Czas jest już prawie przy was.

Nigdy nie traćcie nadziei i nie ulegajcie rozpaczy, podczas kiedy staniecie się świadkami działania Mojego wroga oraz tego, w jakim tempie te niczego niepodejrzewające dusze wstępują na jego drogi. Ja Jestem w pierwszym rzędzie Bogiem Wielkiej Cierpliwości i Moje Miłosierdzie zostanie wylane na rasę ludzką w obfitości pośród Płomieni Mojej Miłości. Płomienie te zaszczepią odnowę wiary we Mnie pośród tych, którzy się ode Mnie odłączyli; a zarazem zniszczą one szatana i każdego demona i upadłego anioła, który przetrzymuje jako zakładników dusze, którzy należą do Mnie, choć się ode Mnie oddzieliły.

Mój czas nie nadejdzie jednak przed tym, zanim świat nie ujrzy znaków, które zostały przepowiedziane w Księdze Objawienia i w Księdze Prawdy. Nie lękajcie się Mnie. Przygotujcie się na Mnie. Odrzućcie fałszywe obietnice, poczynione przez Moich wrogów. Zawsze bądźcie wierni Mojemu Słowu. Moi wrogowie nie będą mieć żadnego udziału w Moim Królestwie. A Moi umiłowani wierni  także ci, którzy wezwą Mnie podczas Ostrzeżenia  nigdy nie umrą. Bo to jest ich Nowe Królestwo  Moje Królestwo  owo Królestwo, które Mnie, Mesjaszowi, Królowi wszystkich czasów zostało obiecane  na wieki wieków.

Czas ten może być okresem zamieszania, podziału, smutku i tęsknoty za tymi, którzy Mnie na tej ziemi reprezentują, by głosić Prawdę. Jednak wiedzcie: Ja Jestem Prawdą. Prawda nigdy nie umiera. Moje Królestwo jest wieczne, a wy, Moje ukochane dzieci, należycie do Mnie. Przyjdźcie. Pozostańcie blisko Mnie. Ja poprowadzę was do waszego prawowitego dziedzictwa. Ufajcie Mi. Słuchajcie Mnie w tych Orędziach  Księdze Prawdy. Jest ona Darem od Boga dla was, abyście nigdy nie zapomnieli o Mojej Obietnicy, że przyjdę ponownie, aby sądzić żywych  tych żyjących na tej ziemi  jak i tych, którzy umarli w Mojej Łasce.

Ukażę teraz znaki wszelkiego rodzaju na całym świecie. Ci, którzy są pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, będą wiedzieć, że zostały one zesłane dla was z Rozkazu Mojego umiłowanego Ojca.

Idźcie w Pokoju. Słuchajcie Mnie w obecnym czasie tylko poprzez te orędzia.

Kocham serdecznie was wszystkich i domagam się, abyście byli Moi. Niech żaden człowiek nie próbuje skraść ani jednej Mojej duszy, bo cierpieć będzie za swoje czyny wieczne kaźnie.

Wasz Jezus

Spotkanie grupy modlitewnej: 43-386 Grodziec Śląski

Kolejne spotkanie grupy modlitewnej w Grodźcu odbędzie się 23 maja 2015 o godz. 16.00. 43-386 Grodziec Śląski: swietykrzyzg@gmail.com; poniżej link do ogłoszenia: Ogłoszenie – spotkanie

Zmiana tytułu i komentarz do Orędzia z 28 czerwca 2014

Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół to będzie Reszta*

* Chodzi tu o pozostałość Kościoła, czyli to, co z niego pozostanie w okresie odstępstwa. W okresie tym będzie się toczyła walka pomiędzy zwolennikami tego, co w Orędziach Ostrzeżenia nazywane jest nową światową religią, a resztką wiernych Słowu Bożemu wyznawców. W Biblii „resztą” określane są najczęściej „niedobitki” ludu Bożego, czyli ci, którzy się z niego ostali, rozproszeni pośród różnych narodów świata. Przykładowe cytaty z Biblii, gdzie występuje „reszta” bądź „Reszta” (wyraz ten został w nich przez nas podkreślony):

Rz 9,26-9,27: I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: ”Wy nie jesteście ludem moim”, tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosi Izajasz: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona.

Rz 11,04-11,08: Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy.

Mi 4,01-4,07: Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego, utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą: ”Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami”, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. Będzie On rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe; i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny, lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym; i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Pana Zastępów przemówiły. Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego boga, my jednak występować będziemy w imię Pana, Boga naszego, zawsze i na wieki. W owym dniu – wyrocznia Pana – zbiorę chromych, zgromadzę wygnańców i tych, których utrapiłem. Chromych uczynię Resztą, a wyrzutków – narodem mocnym. I będzie królował Pan nad nimi na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze.

Za 9,06-9,07: A lud mieszany osiedli się w Aszdodzie. Na proch zetrę pychę Filistyna. I z krwi oczyszczę mu usta, i jego zęby z ofiary plugawej, wówczas i on stanie się Resztą, która należy do Boga naszego, jak jeden z rodów Judy, Ekron zaś będzie jak Jebusyta.

Ap 12,13-12,18: A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.

Iz 1,04-1,09: Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się wstecz. Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe; od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą. Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach: spustoszenie jak po zagładzie Sodomy. Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

(Zalecana do odmawiania przez cały lipiec, najlepiej w jakiejś określonej intencji.)

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

L: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pięcioramienna gwiazda i Cudowny Medalik

Drodzy Czytelnicy!

W związku z dyskusjami, które dotyczą pięcioramiennych gwiazdek na Medaliku Zbawienia, przypominamy, że były one także od początku, zgodnie z Bożym zamysłem, obecne na Cudownym Medaliku. A zatem zastępowanie na tym Medaliku symboli, które pochodzą wprost ze źródła, od Najświętszej Maryi Panny, zakrawa nie tylko na herezję, ale i też może być uznane za grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo to właśnie z Jego natchnienia prorocy i święci otrzymują takie przesłania i wizje.

Fragment dalszych wyjaśnień na ten temat (a pod nim link do tego tekstu i jeszcze jeden link na ten temat):

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że od samego początku gwiazdy na Medaliku były pięcioramienne. Od zarania bowiem chrześcijaństwa gwiazda pięcioramienna wyrażała doskonałość Boga (tzw. pentagram). I chociaż w symbolice gwiazdy jako Chrystusa liczba ramion jest drugorzędna, to warto się trzymać pierwowzoru. Gdyby nawet ktoś zawłaszczył sobie ten motyw, to nie powinno to budzić w nas niepokoju. To Chrystus, Pan wszechświata, nadaje symbolice gwiazdy treść i boską moc. Nikt inny nie jest w stanie nadać jej własnej treści, dopóki my widzimy w gwiazdach Jego wyobrażenie.

http://www.nspj.diecezja.tarnow.pl/index.php/o-cudownym-medaliku

http://www.misje.gdansk.franciszkanie.pl/cudowny_medalik.html

Medalik Zbawienia jest już dostępny!

Święto Matki Zbawienia będzie dniem, który jako ostatni zostanie przyznany Mnie, Matce Zbawienia

Oto adres strony, gdzie można go zakupić:

http://www.salvido.com/

Madalik Zbawienia  - awers Medalik Zbawienia - rewers

Przypominany: Medalika za darmo nie da się wyprodukować. Koszty tej produkcji dobrowolnie pokrywają ci, którzy kupują medaliki. Ale im nie wolno ich odsprzedawać i rozdają je dalej za darmo.

Dalsze wyjaśnienia tutaj:

http://ostrzezenie.net/wordpress/medalik-zbawienia/

I na stronie MBM:

http://www.thewarningsecondcoming.com/home/

Błędy w Krucjacie Modlitwy (33)

Drodzy Czytelnicy!

Jest faktem, że mimo iż wielu tłumaczy wspólnie opracowywało Modlitwę Pieczęć Boga Żywego, nie ustrzegliśmy się błędu: trzykrotnie „Mój” powinno być pisane nie wielką, lecz małą literą. Wychodzimy jednak z założenia, że nie ma to wpływu na moc ani skuteczność tej modlitwy.

Natomiast zwrot „odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33)” jest skrótem myślowym, którego od początku używali (za angielskim oryginałem) wszyscy tłumacze. Formalnie rzecz biorąc, oznacza to: odmawiajcie tę modlitwę Krucjaty Modlitwy (33).

Jednocześnie przypominamy następujące Słowa Jezusa:

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?

Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku?

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.

Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

(Mt 7,01-7,08, Biblia Tysiąclecia)

Sprawa serwera

Drodzy Czytelnicy!

Korzystamy obecnie z mniejszego serwera. Może to czasami powodować pewne zakłócenia lub nawet — sporadycznie — przerwy, uniemożliwiające dostęp do strony. Będziemy się starali takich sytuacji za wszelką cenę unikać; gdybyście jednak Państwo nie mogli wejść na stronę, proszę się nie zrażać i po prostu po jakimś czasie ponowić próbę.

Z góry dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

Przepraszamy za trudności w ładowaniu strony

Drodzy Czytelnicy!

Mieliśmy ostatnio pewne trudności z naszym serwerem i musieliśmy dokonać pewnych zmian. Bardzo za to przepraszamy.

Obecnie strona powinna funkcjonować bez zarzutu. Ponieważ jednak niektórzy providerzy przechowują starą wersję, dla niektórych widoczne są jeszcze komunikaty, że strona nie działa. W takim wypadku należy jakiś czas odczekać i manualnie załadować „www.ostrzezenie.net”.

Nie rozsyłamy spamu

Drodzy Czytelnicy!

Ostatnio często się zdarza, że rozsyłane są maile agitacyjne, zawierające tłumaczenia Orędzi Ostrzeżenia. Chcielibyśmy podkreślić, że z tym spamem nie mamy nic wspólnego. Ani nie prowadzimy żadnego banku danych z adresami mailowymi, ani nikomu nie posyłamy takiej poczty.