Archiwa kategorii: Krucjata Modlitwy

Krucjaty Modlitwy 1-170 + Litanie 1-6

Drodzy Czytelnicy, prosimy o uwzględnienie, że dokonaliśmy paru drobnych poprawek w modlitewniku z modlitwami Krucjaty Modlitwy. Prosimy więc korzystających z naszego modlitewnika o wydrukowanie sobie na nowo obecnej wersji z 21 listopada 2014:

Krucjaty Modlitwy 1-170 + Litanie 1-6

Jednocześnie informujemy, że – ze względu na dokonanie tych poprawek – wcześniejsze wersje niektórych modlitw (także te oficjalne z pierwszego tomu Księgi Prawdy z Orędziami Ostrzeżenia 1-299) minimalnie różnią się od tej obecnej.

Dlatego jeszcze raz prosimy o korzystanie z tej najnowszej wersji z 26 listopada 2014 roku.

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

Krucjata Modlitwy (170)

O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

 

O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste!

Podtrzymaj mnie.

Chroń mnie.

Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza,
w miarę jak nasila się moje prześladowanie
i kiedy moim jedynym grzechem
jest podtrzymywanie Prawdy —
Świętego Słowa Bożego.

Dopomóż mi zdobyć się na odwagę,
aby przez cały czas wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły,
kiedy walczę, aby bronić Twojego Nauczania
przeciwko zawziętej opozycji.

Nigdy, o Jezu, mnie nie opuszczaj
w tym krytycznym dla mnie czasie
i obdarz mnie wszystkim,
czego potrzebuję, aby nadal Ci służyć

poprzez udostępnianie
Świętych Sakramentów
i Twojej Najdroższej Krwi i Ciała
i poprzez Ofiarę Mszy Świętej.

Błogosław mi, Jezu.

Bądź przy mnie.

Odpocznij we mnie.

Zostań ze mną.

Amen.

Krucjata Modlitwy (167) Chroń moją rodzinę

Krucjata Modlitwy (167)

Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę —
za sprawą Łaski Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa —
chroń nieustannie moją rodzinę od złego.

Daj nam siłę, aby wznieść się
ponad złe intencje
i aby pozostać zjednanymi
w naszej miłości do Ciebie
i w miłości do siebie nawzajem.

Podtrzymuj nas w każdej próbie i cierpieniu,
które może się stać naszym udziałem,
i podtrzymaj przy życiu miłość,
którą się obdarzamy,
abyśmy trwali w jedności z Jezusem.

Błogosław naszym rodzinom
i obdarz nas Darem Miłości,
nawet w czasach niezgody.

Umacniaj naszą miłość,
tak abyśmy mogli z innymi
dzielić radość
obecną wśród naszych rodzin
i aby Twoja Miłość mogła zostać
udostępniona całemu światu.

Amen.

Krucjata Modlitwy (166) O ograniczenie mordowania niewinnych

Krucjata Modlitwy (166)

O ograniczenie mordowania niewinnych

Najdroższa Matko Zbawienia, proszę,
zanieś tę naszą usilną prośbę —
aby ograniczyć mordowanie niewinnych —
twojemu umiłowanemu Synowi,
Jezusowi Chrystusowi.

Prosimy, aby, w Swoim Miłosierdziu,
odsunął On wszelkiego rodzaju zagrożenia,
związane z wymierzonymi
przeciwko Bożym dzieciom
ludobójstwem, prześladowaniami i terrorem.

Prosimy, błagamy ciebie, droga Matko Zbawienia,
usłysz nasze wołanie o miłość, jedność i pokój
w tym nieszczęsnym świecie.

Prosimy o to, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy,
chronił nas wszystkich w tych czasach
wielkiego bólu i cierpienia na ziemi.

Amen.

Krucjata Modlitwy (165) O Dar Życia Wiecznego

Krucjata Modlitwy (165)

O Dar Życia Wiecznego

Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie.

Daj mi znak, tak aby moje serce
mogło Ci odpowiedzieć.

Napełnij moją pustą duszę Łaską,
której potrzebuję, aby otworzyć
mój umysł i moje serce na Twoją Miłość.

Ulituj się nade mną i oczyść moją duszę
z wszelkich grzechów,
które popełniłem w moim życiu.

Przebacz mi to, że Cię odrzuciłem,
jednak proszę, napełnij mnie miłością,
której potrzebuję, aby stać się
godnym Życia Wiecznego.

Dopomóż mi Ciebie poznać,
dopomóż mi dostrzec Twoją Obecność
w innych ludziach
i napełnij mnie Łaską
rozpoznania Znaków Bożych
we wszystkich wspaniałych Darach,
jakie dałeś ludzkości.

Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi
i ocal mnie od separacji i bólu ciemności,
który odczuwam w mojej duszy.

Amen.

Krucjata Modlitwy (164) Modlitwa o pokój dla narodów

Krucjata Modlitwy (164)

Modlitwa o pokój dla narodów

(Matka Boża prosi o odmawianie tej modlitwy każdego dnia.)

O Jezu, przynieś mi pokój.

Przynieś pokój mojemu narodowi
i tym wszystkim narodom,
które są rozdarte na skutek wojny i podziałów.

Zasiej ziarna pokoju
pośród tych zatwardziałych serc,
które innym zadają cierpienie
w imię sprawiedliwości.

Obdarz wszystkie dzieci Boże Łaskami,
żeby mogły zyskać pokój,
tak aby miłość i zgoda mogły rozkwitać,
i aby miłość do Boga zatriumfowała nad złem,
i aby duszom zostały zaoszczędzone
demoralizujące fałszerstwa,
okrucieństwa i złe ambicje.

Niech pokój zapanuje wśród tych,
którzy swoje życie poświęcają
Prawdzie Twojego Świętego Słowa,
a także wśród tych, którzy Cię w ogóle nie znają.

Amen.

Krucjata Modlitwy (163) Uratuj mnie od prześladowań

Krucjata Modlitwy (163)

Uratuj mnie od prześladowań

O Jezu, zachowaj mnie od bólu
prześladowania w Twoje Imię.

Uczyń mnie drogim Twojemu sercu.

Uwolnij mnie od pychy, chciwości, zła,
mojego ego i nienawiści w mojej duszy.

Dopomóż mi, abym prawdziwie
zawierzył się Twojemu Miłosierdziu.

Uwolnij mnie od mojego strachu.

Pomóż mi złagodzić mój ból
i oddal ode mnie wszystkie szykany,
tak abym mógł naśladować Cię
jak małe dziecko, wiedząc,
że wszystko znajduje się
pod Twoją Kontrolą.

Uwolnij mnie od nienawiści,
okazywanej mi przez tych wszystkich,
którzy twierdzą, że są Twoimi,
ale którzy w rzeczywistości
Ciebie odrzucają.

Nie dopuść, aby biczowały mnie
ich cięte języki i aby ich niecne postępki
zawróciły mnie ze ścieżki Prawdy.

Pomóż mi skupić się jedynie na Twoim
nadchodzącym Królestwie
i bym z godnością przetrwał
każdą zniewagę, którą być może
będę musiał znieść ze względu na Ciebie.

Przynieś mi pokój umysłu,
pokój serca, pokój duszy.

Amen.

Krucjata Modlitwy (162) O ochronę słabych i niewinnych

Krucjata Modlitwy (162)

O ochronę słabych i niewinnych

O Boże, Ojcze Wszechmogący,
proszę, chroń słabych i niewinnych,
którzy cierpią z rąk tych,
którzy mają nienawiść w swoich sercach.
Uśmierz cierpienie, które znoszą
Twoje biedne, bezbronne dzieci.
Obdarz je wszelkimi Łaskami, których potrzebują,
aby uchronić samych siebie przed Twoimi wrogami.
Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłosierdziem,
tak aby zdobyli się na to,
aby w swoich sercach przebaczyć tym,
którzy ich zadręczają.

Proszę Cię, drogi Panie, mój Przedwieczny Ojcze,
abyś przebaczył tym,
którzy przeciwstawiają się Prawu Życia,
i dopomógł im dostrzec,
jak bardzo ich poczynania Ciebie obrażają,
tak aby mogli odmienić swoje drogi
i poszukać w Twoich Ramionach ukojenia.

Amen.

Krucjata Modlitwy (160, 161)

Krucjata Modlitwy (160)

Pomóż mi Cię bardziej kochać

O mój Jezu, Zbawicielu świata,
pomóż mi kochać Cię bardziej.
Pomóż mi, abym wzrastał
w mojej miłości do Ciebie.
Napełnij moje serce
Twoją Miłością i Współczuciem,
tak abym mógł zyskać Łaski —
aby kochać Cię tak, jak Ty kochasz mnie.

Napełnij moją niewdzięczną duszę
głęboką i trwałą miłością do Ciebie
i do wszystkiego, co Ty reprezentujesz.
Za sprawą Mocy Twoich Łask
pomóż mi kochać mojego bliźniego tak,
jak Ty kochasz każde dziecko Boże,
i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują
Twojej Miłości i którzy są bez wiary.

Zjednocz mnie ze Sobą, tak abym mógł
prowadzić takie życie chrześcijańskie,
jakiego nas nauczałeś, dając nam przykład
podczas Twojego pobytu na Ziemi.

Amen.

Krucjata Modlitwy (161)

O ufność i pokój

Jezu, ufam Tobie.
Pomóż mi bardziej Ciebie kochać.
Napełnij mnie ufnością,
abym w pełni i ostatecznie zawierzył się
zjednoczeniu z Tobą.
Dopomóż Mi, aby moje zaufanie do Ciebie
wzrastało w tych trudnych czasach.
Napełnij Mnie Twoim Pokojem.

Przychodzę do Ciebie, drogi Jezu,
jako dziecko wolne od więzi światowych,
wolne od wszelkich zastrzeżeń,
i wręczam Ci moją wolę, abyś z nią uczynił to,
co uważasz za stosowne
ze względu na mnie i na inne dusze.

Amen.

Krucjata Modlitwy (158, 159)

Krucjata Modlitwy (158)

Zachowaj mnie od jednej światowej religii

Drogi Jezu, zachowaj mnie od zła —
nowej jednej światowej religii,
która nie pochodzi od Ciebie.
Wesprzyj mnie w mojej podróży ku wolności,
ścieżką do Twojego Świętego Królestwa.

Podtrzymuj mnie w jedności z Tobą,
jeżeli jestem zadręczany i zmuszany
do przełknięcia kłamstw,
które są szerzone przez Twoich wrogów,
aby zniszczyć dusze.

Dopomóż mi przetrzymać prześladowanie
i pozostać przy Prawdziwym Słowie Bożym,
które sprzeciwia się fałszywym doktrynom
i innym świętokradztwom,
do których przyjęcia mogę być zmuszany.

Za sprawą Daru mojej wolnej woli
zabierz mnie do sfery Twojego Królestwa,
by umożliwić mi powstanie
i głoszenie Prawdy,
gdy zostanie Ona ogłoszona kłamstwem.

Nigdy nie pozwól mi ulegać,
wahać się czy uciekać ze strachu
w obliczu prześladowań.
Pomóż mi stanowczo i niezłomnie
trwać w Prawdzie —
tak długo, jak żyję.

Amen.

 
Krucjata Modlitwy (159)

Błaganie o Miłość Boga

O Matko Zbawienia,
proszę Cię, abyś
wstawiała się w moim imieniu,
kiedy błagam o Miłość Boga.
Napełnij moją duszę — to puste naczynie —
Bożą Miłością, tak aby,
gdy będzie się przelewać,
wylała się ona na te dusze,
którym tak trudno jest mi okazać współczucie.

Przez Moc Boga proszę
o uwolnienie Mnie od odczuwania
jakiejkolwiek nienawiści,
jaką mógłbym żywić dla tych,
którzy zdradzają Twojego Syna.

Ukorz mojego ducha
i napełnij mnie wielkodusznością,
tak abym naśladował Nauczanie Chrystusa
i rozszerzył Jego Miłość
na każdą cząstkę Mojego życia.

Amen.

Krucjata Modlitwy (158) Zachowaj mnie od jednej światowej religii

Krucjata Modlitwy (158)

Zachowaj mnie od jednej światowej religii

Drogi Jezu, zachowaj mnie od zła —
nowej jednej światowej religii,
która nie pochodzi od Ciebie.
Wesprzyj mnie w mojej podróży ku wolności,
ścieżką do Twojego Świętego Królestwa.

Podtrzymuj mnie w jedności z Tobą,
jeżeli jestem zadręczany i zmuszany
do przełknięcia kłamstw,
które są szerzone przez Twoich wrogów,
aby zniszczyć dusze.

Dopomóż mi przetrzymać prześladowanie
i na stałe pozostać przy Prawdziwym Słowie Bożym,
które sprzeciwia się fałszywym doktrynom
i innym świętokradztwom,
do których przyjęcia mogę być zmuszany.

Za sprawą daru mojej wolnej woli
zabierz mnie do sfery Twojego Królestwa,
by umożliwić mi powstanie
i głoszenie Prawdy,
gdy zostanie Ona ogłoszona kłamstwem.

Nigdy nie pozwól mi ulegać,
wahać się czy uciekać ze strachu
w obliczu prześladowań.
Pomóż mi stanowczo i niezłomnie
trwać w Prawdzie —
tak długo, jak żyję.

Amen.

Krucjata Modlitwy (157) Za dusze w niewoli

Krucjata Modlitwy (157)

Za dusze w niewoli

O drogi Jezu, wybaw te dusze,
które są niewolnikami
fałszywych bożków i szatana.
Dopomóż, aby poprzez nasze modlitwy
dane im było wyzwolenie
z tej męki opętania.

Otwórz bramy ich więzienia
i pokaż im drogę do Królestwa Bożego,
zanim nie zostaną zabrani
jako zakładnicy szatana
do piekielnej otchłani.

Błagamy Cię, Jezu,
osłoń te dusze Mocą Ducha Świętego,
tak aby poszukiwały Prawdy,
i pomóż im zdobyć się na odwagę,
aby odwrócić się plecami
od diabelskich sideł i nikczemności.

Amen.

Krucjata Modlitwy (154, 155, 156)

Krucjata Modlitwy (154)

Modlitwa na Święto Matki Zbawienia

O Matko Zbawienia,
dzisiaj, 4  czerwca,
w dniu Święta Matki Zbawienia,
przedstawiam Ci następujące dusze
(lista z imionami).

Proszę, udziel mi i wszystkim tym,
którzy Ciebie czczą, droga Matko,
i którzy rozdają Medalik Zbawienia,
wszelkiej ochrony przed diabłem
i przed tymi wszystkimi,
którzy odrzucają Miłosierdzie
Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
oraz wszystkie Dary,
którymi obdarowuje On ludzkość.

Módl się, droga Matko,
aby wszystkim duszom został udzielony
Dar Wiecznego Zbawienia.

Amen.

Krucjata Modlitwy (155)

O Ochronę Misji Zbawienia

O najdroższa Matko Zbawienia,
usłysz nasze wołanie
o ochronę Misji Zbawienia
i o ochronę Bożych dzieci.
Modlimy się za tych,
którzy przeciwstawiają się Woli Bożej
w tym ważnym momencie w historii.
Prosimy Ciebie,
abyś chroniła tych wszystkich,
którzy odpowiadają na Twoje wezwanie
i na Słowo Boże,
aby ocalić każdego z wrogów Boga.
Prosimy Ciebie, uwolnij te dusze,
które padają ofiarą diabelskiego oszustwa,
i otwórz ich oczy na Prawdę.

O Matko Zbawienia, dopomóż nam,
biednym grzesznikom,
abyśmy się stali godnymi
otrzymania Łaski wytrwałości —
w Imię Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa —
w czasach naszej niedoli.

Chroń tę Misję.
Chroń Swoje dzieci od prześladowań.
Okryj nas wszystkich
Twoim Najświętszym Płaszczem
i obdarz nas Darem
zachowania naszej wiary za każdym razem,
kiedy rzuca się nam wyzwanie za to,
że mówimy Prawdę,
za to, że przekazujemy Święte Słowo Boże —
na resztę naszych dni teraz i na wieki.

Amen.

Krucjata Modlitwy (156)

Ochrona przed nienawiścią

Drogi Jezu,
daj mi Swoją Miłość i otwórz moje serce,
abym przyjął Twoją Miłość z wdzięcznością.
Za przyczyną Mocy Ducha Świętego, pozwól,
niech Twoja Miłość we mnie zajaśnieje,
tak abym się stał znakiem Twojego Miłosierdzia.

Otocz Mnie Twoją Miłością
i pozwól mojej miłości do Ciebie
osłabić każdy rodzaj nienawiści,
który napotkam,
kiedy szerzę przesłania o Twoim Słowie.
Wylej na nas Swoje Miłosierdzie
i przebacz tym, którzy Ciebie odrzucają,
Ciebie obrażają i którzy są obojętni
na Twoją Boskość,
i udziel im Daru Miłości.

Niech Twoja Miłość promieniuje
w tych czasach niepewności,
słabej wiary, prób i niedoli,
i niech Moc Ducha Świętego
pomoże mi sprowadzić do Prawdy tych,
którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy.

Amen.

Krucjata Modlitwy (150, 151, 152, 153)

Krucjata Modlitwy (150)

Aby ocalić dusze niewierzących

Drogi Jezu, proszę Cię,
abyś ocalił wszystkich tych, którzy,
bez własnej winy,
odmawiają, aby Ciebie uznać.

Ofiaruję Ci moje cierpienie,
aby sprowadzić do Ciebie dusze tych,
którzy Ciebie odrzucają
oraz ze względu na Miłosierdzie,
które wylejesz na cały świat.
Ulituj się nad tymi duszami.

Weź je do Swojego
Niebiańskiego Schronienia
i przebacz im ich grzechy.

Amen.


Krucjata Modlitwy (151)

O Obronę Wiary

O Matko Boża,
o Niepokalane Serce Maryi,
Matko Zbawienia,

módl się, abyśmy pozostali wierni
nieustannie Prawdziwemu Słowu Boga.

Przygotuj nas, aby bronić Wiary
i podtrzymać Prawdę
oraz odrzucić herezję.

Chroń wszystkie Twoje dzieci
w tych trudnych czasach i
udziel każdemu z nas Łask,
aby być odważnym,
kiedy rzuci się nam wyzwanie,
aby odrzucić Prawdę
i zrzec się Twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boża,
abyśmy doczekali się Bożej Interwencji,
aby móc pozostać chrześcijanami,
zgodnie ze Świętym Słowem Bożym.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (152)

Pomóż mi w godzinie mojej bezsilności

Drogi Jezu,
pomóż mi w godzinie
mojej bezsilności.

Uwolnij mnie od grzechu
i pozwól mi ujrzeć moimi oczami,
moim sercem i moją duszą
oszustwo diabła i jego złe drogi.

Napełnij mnie Twoją Miłością,
kiedy odczuwam nienawiść w moim sercu.

Napełnij mnie Twoim Pokojem,
kiedy odczuwam smutek.

Napełnij mnie Twoją Mocą,
kiedy jestem słaby.

Wybaw mnie z więzienia,
w którym się znalazłem,
tak abym stał się wolny i bezpieczny
w Twoich Świętych Ramionach.

Amen.

Krucjata Modlitwy (153)

Dar Ochrony dla dzieci

O Matko Boża, Matko Zbawienia,

proszę Ciebie, abyś
zawierzyła dusze tych dzieci
(wymienić tutaj ich imiona)
i przedstawiła je
Twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus
na wszelkie możliwe sposoby
Mocą Swojej Najdroższej Krwi
osłaniał i chronił te małe dusze od złego.

Proszę Ciebie, droga Matko,
abyś chroniła moją rodzinę
w czasach wielkich perypetii i aby
Twój Syn z łaską spojrzał na moją prośbę
o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z Chrystusem
i udzielił nam Wiecznego Zbawienia.

Amen.

Krucjata Modlitwy (149) Szukając Bożej Miłości

Krucjata Modlitwy (149)

Szukając Bożej Miłości

O Jezu, napełnij mnie Bożą Miłością.
Napełnij Mnie Swoim Boskim Światłem
i zalej mnie miłością, której potrzebuję,
aby siać ziarno Bożego Miłosierdzia
pośród wszystkich narodów.

Spraw, aby Twoja Boża Miłość
szerzyła się przy moim udziale
pomiędzy tymi wszystkimi,
z którymi wchodzę w kontakt.
Szerz Swoją Miłość, tak aby
opadła jak mgła na wszystkie dusze,
wszystkie religie,
wszystkie wyznania,
wszystkie narody —
porywając wszystkie Boże dzieci ku jedności.

Pomóż nam szerzyć Miłość Boga,
aby mogła Ona pokonać i pokonała
wszelkie zło na świecie.

Amen.

Krucjata Modlitwy (141) O ochronę przed prześladowaniem

Krucjata Modlitwy (141)

O ochronę przed prześladowaniem

Drogi Jezu,
wspieraj mnie w mojej walce,
aby za wszelką cenę
pozostać wiernym Twojemu Słowu.
Chroń mnie przed Twoimi wrogami.
Strzeż mnie przed tymi,
którzy mnie prześladują
z Twojego powodu.

Dziel ze mną mój ból.
Ulżyj mojemu cierpieniu.
Wznieś mnie do Światłości
Twojego Oblicza
aż po ten Dzień,
w którym znowu przyjdziesz,
aby światu przynieść Zbawienie.

Przebacz tym, którzy mnie prześladują.
Weź moje cierpienie,
aby zadośćuczynić ich grzechom,
tak by mogli odnaleźć
pokój w swoich sercach i —
ze skruchą w swoich duszach —
powitać Ciebie w Dniu Ostatecznym.

Amen.

Krucjata Modlitwy (140) O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów

Krucjata Modlitwy (140)

czwartek, 13 marca 2014

O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów

Najdroższy Ojcze, Boże,
który jesteś Panem całego Stworzenia,
Boże Najwyższy,
obdarz mnie Łaską i Ochroną
ze strony Hierarchii Twoich Aniołów.
Uczyń mnie zdolnym,
aby skupić się na Twojej Miłości
dla każdego z Twoich dzieci
bez względu na to,
jak one Ciebie obrażają.
Dopomóż mi bez lęku w moim sercu
szerzyć wieść
o Twoim Ostatnim Przymierzu,
aby świat przygotować
na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Udziel mi Twoich szczególnych
Łask i Błogosławieństw,
abym wzniósł się ponad prześladowania,
zadawane mi przez szatana,
jego demony i jego agentów na Ziemi.
Nigdy nie dopuść,
abym się bał Twoich wrogów.
Daj mi siłę, abym
miłował moich nieprzyjaciół i tych,
którzy mnie w Imię Boga prześladują.

Amen.

Krucjata Modlitwy (139) O siłę, aby pokonać zło

Krucjata Modlitwy (139)

O siłę, aby pokonać zło

Drogi Jezu, chroń mnie od zła
pochodzącego od diabła.
Osłoń Swoją Najdroższą Krwią
mnie i wszystkich,
którzy w jego obecności
stają się słabi i bezbronni.
Daj mi odwagę, by się go wyrzekać
i pomagaj mi każdego dnia
odrzucać każdą jego próbę
zwerbowania mnie na jego usługi.

Amen.

Krucjata Modlitwy (138) O ochronę przed nienawiścią

Krucjata Modlitwy (138)

O ochronę przed nienawiścią

O Matko Zbawienia,
uchroń mnie od nienawiści
w jakiejkolwiek formie.
Dopomóż mi zachować milczenie,
kiedy z nienawiścią mam do czynienia.
Wspieraj Mnie mocno w mojej wierności
dla Jezusa Chrystusa,
kiedy stanę się bardzo słaby.
Zapieczętuj moje usta.
Pomóż mi odwrócić się plecami do tych,
którzy swoimi słowami mnie prowokują,
aby wyprzeć się Nauczania Twojego Syna,
czy też do tych, którzy
wyśmiewają mnie z powodu mojej wiary.
Módl się za te dusze, droga Matko,
aby wyparły się one szatana
i odczuły pokój Twojej miłości
oraz Panowanie Ducha Świętego
w swoich duszach.

Amen.

Krucjata Modlitwy (137) Modlitwa o Odrodzenie się na nowo

Krucjata Modlitwy (137)

Modlitwa o Odrodzenie się na nowo

O Jedyny Wszechpotężny Boże,
Boże Najwyższy,
spojrzyj na mnie,
Twojego pokornego sługę
z Miłością i Współczuciem
w Twoim Sercu.
Przywróć mnie z powrotem
Twojej Światłości.

Stań się ponownie
dla mnie przychylny.
Napełnij mnie Twoją Łaską,
abym zawierzył Ci się
w pokornym oddaniu
i w zgodzie z Twoją Świętą Wolą.

Uwolnij mnie od grzechu pychy
i od wszystkiego, co Ciebie obraża,
i dopomóż mi Ciebie pokochać,
z głębokim i niezłomnym pragnieniem,
aby służyć Ci przez wszystkie moje dni
i na wieki wieków.

Amen.

Krucjata Modlitwy (136) Aby zachować Twoje Słowo

Krucjata Modlitwy (136)

Aby zachować Twoje Słowo

Najukochańszy Jezu,
pozwól mi słyszeć Twoje Słowo.
Twoim Słowem żyć.
Twoje słowo głosić.
Twoje Słowo przekazywać.

Daj mi siłę dla podtrzymania Prawdy,
także jeżeli będę za to prześladowany.
Daj mi siłę dla zachowania
Twojego Słowa przy życiu,
kiedy będzie ono zagłuszane
przez Twoich wrogów.

Pozwól mi odczuć Twoją odwagę,
kiedy jestem zdruzgotany.

Napełnij mnie Twoją Mocą,
kiedy jestem słaby.

Kiedy zaś bramy piekielne mnie przemogą,
obdaruj mnie Łaską zachowania godności,
aby pozostać wiernym Twojemu
Najświętszemu Słowu.

Amen.

Krucjata Modlitwy (135) O Obronę Prawdy

Krucjata Modlitwy (135)

O Obronę Prawdy

O umiłowana Matko Zbawienia,
dopomóż mi,
kiedy jestem w potrzebie.
Módl się, żebym został
pobłogosławiony Darami,
które, dzięki Mocy Ducha Świętego,
wylewane na moją niegodną duszę —
abym nieustannie bronił Prawdy.
Wspieraj mnie zawsze,
kiedy będę proszony,
aby zaprzeć się Prawdy,
jak i Słowa Bożego,
Świętych Sakramentów
i Najświętszej Eucharystii.

Dopomóż mi skorzystać z Łask,
które otrzymuję, aby niezłomnie
przeciwstawiać się
nikczemności szatana
i tych wszystkich nędznych dusz,
które on wykorzystuje,
aby znieważać Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Dopomóż mi w godzinie,
kiedy jestem w potrzebie.
Dla dobra dusz
obdarz mnie odwagą
niesienia Sakramentów
każdemu dziecku Bożemu,
nawet gdyby wrogowie Boga
mieli mi zabronić, abym to czynił.

Amen.

Krucjata Modlitwy (134) O wiarę w Istnienie Boga

Krucjata Modlitwy (134)

O wiarę w Istnienie Boga

O Najwyższy Boże,
pomóż mi uwierzyć
w Twoje Istnienie.
Odrzuć wszystkie
moje wątpliwości.
Otwórz moje oczy na Prawdę
życia po tym życiu
i poprowadź mnie na drogę
do Życia Wiecznego.
Proszę, daj mi odczuć
Twoją Obecność
i udziel mi Daru
prawdziwej wiary,
zanim nadejdzie dzień
mojej śmierci.
Amen.

Krucjata Modlitwy (133) Wezwanie, aby powrócić do Boga

Krucjata Modlitwy (133)

Wezwanie, aby powrócić do Boga

Drogi Jezu, wybacz mi,
odseparowanej od Ciebie duszy,
która była zaślepiona
i się Ciebie wyrzekła.
Wybacz mi, że
— zamiast na Twoją miłość —
postawiłem na bezużyteczne,
niemające znaczenia sprawy.
Pomóż mi nabrać odwagi,
aby iść u Twego boku
i z wdzięcznością przyjąć
Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Pomóż Mi pozostać blisko
Twojego Świętego Serca
i nigdy się od Ciebie nie oddalać.
Amen.

Krucjata Modlitwy (131) Modlitwa o Miłosierdzie

Krucjata Modlitwy (131)

Modlitwa o Miłosierdzie

O moja droga Matko Zbawienia,
proszę, zwrócić się do Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa,
aby zechciał On im
(tu wymienić wszystkie imiona)
udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia,
a także w Dniu Ostatecznym,
zanim staną oni przed Twoim Synem.

Proszę, módl się, aby każdy z nich
został ocalony i zaznał owoców
życia wiecznego.

Chroń ich każdego dnia
i zabierz ich do Swojego Syna,
aby doświadczyli Jego obecności
i aby dany im został
pokój ducha i wielkie Łaski.

Amen.

Krucjata Modlitwy (130) Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy

Krucjata Modlitwy (130) Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy – do załadowania jako plik PDF

Krucjata Modlitwy (130)

Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy

(Proszę was, abyście teraz rozpoczęli Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć natychmiast oraz kontynuować, tak jak was pouczam, do końca czasu. Musicie odmawiać tę Modlitwę przez pełnych siedem dni z rzędu, podczas każdego miesiąca kalendarzowego, rozpoczynając ją w poniedziałek w godzinach porannych. Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie podczas każdego z tych siedmiu dni, a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć. Kiedy pościcie, wymagane jest od was, abyście w czasie tego dnia spożywali tylko jeden główny posiłek, a następnie jako dwa pozostałe posiłki przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

Moja umiłowana Matko Zbawienia,
proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz
Dar wiecznego zbawienia —
dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Błagam Cię, abyś
poprzez Twoje wstawiennictwo
wymodliła uwolnienie wszystkich dusz
z niewoli szatana.

Proszę,
zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie
tym duszom,
które Go odrzucają,
które Go ranią swoją obojętnością
i które oddają hołd
fałszywym doktrynom
i fałszywym bożkom.

Błagamy Cię ponad wszystko,
droga Matko,
wypraszaj łaskę otwarcia serca
dla tych dusz,
które najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

Krucjata Modlitwy (129) O Dar Miłości

Krucjata Modlitwy (129)

O Dar Miłości

O Boże, proszę,
napełnij mnie Twoją Miłością.

Dopomóż mi dzielić Dar Miłości
ze wszystkimi, którzy
potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Dopomóż mi więcej Ciebie kochać.

Dopomóż mi kochać wszystkich,
którzy potrzebują Twojej Miłości.

Dopomóż mi kochać Twoich wrogów.

Dozwól, aby miłość,
którą mnie Błogosławisz,
pochłaniała serca wszystkich ludzi,
z którymi mam do czynienia.

Dopomóż mi — dzięki Miłości,
jaką wlewasz do mojej duszy —
zwyciężać wszelkie zło,
nawracać dusze
i udaremniać plany diabła
i wszystkich, którzy są na jego usługach
i usiłują zniweczyć Prawdę
Twojego Świętego Słowa.

Amen.

Krucjata Modlitwy (128) Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze

Krucjata Modlitwy (128)

Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze

Najdroższy Jezu, dopomóż nam,
Twoim umiłowanym uczniom,
aby w Twoich Ramionach zjednoczyć świat
i przedstawić Ci dusze,
które najbardziej potrzebują
Twojego Wielkiego Miłosierdzia.
Umocnij nas Darem Ducha Świętego,
sprawiając, że Płomień Prawdy
pochłonie wszystkich tych,
którzy zostali od Ciebie oddzieleni.
Zbierz wszystkich grzeszników,
tak aby każdy otrzymał
za wszelką cenę szansę na pojednanie.
Obdarz nas wszystkich siłą,
abyśmy pozostali nieugięcie wierni
Twojemu Świętemu Słowu,
gdy będziemy przymuszani,
żeby odrzucić Prawdę,
która została przekazana światu
w Najświętszych Ewangeliach.
Trwamy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie
przy każdym pojedynczym kroku,
jaki robimy na tej naszej drodze
do zbawienia.

Amen.

Krucjata Modlitwy (127) O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych

Krucjata Modlitwy (127)

O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych

O Jezu, przygotuj mnie,
tak abym przyszedł do Ciebie bez wstydu.
Pomóż mi i moim najbliższym,
(tu podać imiona…)
abyśmy byli gotowi wyznać
wszystkie nasze przewinienia.
Abyśmy przyznali się do naszych wad.
Abyśmy poprosili o przebaczenie
wszystkich grzechów.
Abyśmy okazali miłość tym,
których skrzywdziliśmy.
Abyśmy błagali o Miłosierdzie,
by uzyskać zbawienie.
Abyśmy ukorzyli się przed Tobą,
tak aby w Dniu Wielkiego Ostrzeżenia
moje sumienie i sumienie (tu podać imiona…)
było czyste
i abyś zalał moją duszę
Swoim Bożym Miłosierdziem.

Amen.

Krucjata Modlitwy (126) O przetrwanie prześladowań religijnych

Krucjata Modlitwy (126)

O przetrwanie prześladowań religijnych

Drogi Jezu, dopomóż mi,
w Twoje Święte Imię,
przetrzymać każdy rodzaj prześladowań.

Dopomóż tym, którzy błądzą,
będąc przekonanym,
że świadczą o Twoim Dziele.

Otwórz oczy tych wszystkich,
którzy mogą zostać skuszeni,
aby niszczyć innych poprzez
nikczemne działania, uczynki i gesty.

Chroń mnie przed wrogami Boga,
którzy powstaną,
by spróbować stłumić
Twoje Słowo oraz Ciebie przegnać.

Pomóż mi przebaczyć tym,
którzy Cię zdradzą,
i udziel mi Łaski
pozostania niewzruszonym
w mojej Miłości dla Ciebie.

Pomóż mi żyć Prawdą,
której nas nauczałeś,
i pozostać na zawsze
pod Twoją Ochroną.

Amen.