Grupy Modlitewne „Jezus dla Ludzkości”

Skoro Moi naśladowcy gromadzą się w Grupach Modlitewnych, także oni będą odczuwać Moją Boską Obecność, a Ja dam się poznać na rozmaite sposoby. Znaki, które ześlę, będą rozpoznawalne natychmiast.

(Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.02, 15.30)

Tutaj adresy stron organizujących działalność Grup Modlitewnych Jezus dla Ludzkości:

http://ostrzezenie.net/wordpress/nowosc-duze-grupy-modlitewne/

Aktualne polskie Grupy Modlitewne na Facebooku:

Jesus to Mankind POLAND:

https://www.facebook.com/groups/436094339764660/

Nowość – Jezus To Mankind POLAND w Niemczech:

https://www.facebook.com/groups/291734377665210/

Jesus to Mankind Warszawa:

https://www.facebook.com/groups/417108515032151/?fref=ts

Ostrzeżenie | Oświecenie sumień | Proroctwa:

https://www.facebook.com/groups/467250719965408/

 

Krucjaty Modlitwy — wytyczne dla

Grup Modlitewnych „Jezus dla ludzkości”

Krucjaty należy oczywiście również odmawiać samemu, a nie tylko w grupach. Tym bardziej, że o utworzenie Grupy Modlitewnej jest czasem niełatwo.

Osoby zamieszkujące w sąsiadujących ze sobą miejscowościach, w niektórych przypadkach do stu kilometrów i więcej, mogą i powinny tworzyć wspólne grupy modlitewne. Listę tych miejscowości, która znajdowała się na naszej stronie, przekazaliśmy obecnie administratorowi strony www.paruzja.info. Prosimy też u niego zasięgać dalszych informacji na temat Grup Modlitewnych na terenie Polski i się rejestrować.

U dołu tej strony znajdują się linki do stron prowadzących Grupy Modlitewne Krucjaty Modlitwy w kraju i za granicą.

Dalsze wyjaśnienia tutaj:

(Wskazówki te przygotowane zostały z pomocą kapłanów i duchownych współpracujących z Marią Bożego Miłosierdzia. Na początku cytujemy fragmenty kilku Orędzi z serii Ostrzeżenie, w których Jezus podkreśla potrzebę zakładania takich grup. Dalsze zalecenia na temat sposobu ich funkcjonowania pochodzą od tychże kapłanów i duchownych. Zaleca się także, aby po kolejnych dziesiątkach Różańca dodawać cytowane poniżej, fatimskie wezwanie do Jezusa, zaczynające się od słów O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, a na zakończenie dodawać Salve Regina oraz zalecany przez Jana Pawła II Egzorcyzm Świętego Michała Archanioła.)

Moja droga, ukochana Córko, musi stać się wiadomym, że pragnę utworzyć armię grup modlitewnych na całym świecie. Wam, Mojej armii, przekażę modlitwy, które powinny być odmawiane dla ratowania dusz. Te grupy modlitewne będą się rozwijały i spośród ich szeregów urośnie prawdziwa armia wiernych wyznawców, aby nieść Prawdę Mojej Boskiej Obietnicy Zbawienia dla wszystkich. Grupy te będą tworzyć armię zgodnie z wytycznymi Mojego umiłowanego Ojca, który powstrzyma ciemność zła spowodowaną przez szatana oraz jego zwolenników i naśladowców. (orędzie: niedziela, 23 października 2011)

Cierpliwość, codzienna cicha modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i modlitwa Różańca Świętego do Mojej ukochanej Matki działają w połączeniu jako doskonały sposób na ratowanie dusz. (orędzie: środa, 10 sierpnia 2011)

Kiedy to się stanie, proszę, by wszystkie Moje dzieci zjednoczyły się w grupach modlitewnych, tak abyście ciągle modliły się i wspierały przewodnictwem te Moje marnotrawne dzieci — a waszych braci i siostry. (orędzie: piątek, 26 listopada 2010, 15.00)

 

Minimum dwie osoby muszą się spotkać. Z czasem — miejmy nadzieję — wielu przyłączy się do tej misji ocalania wszystkich dusz. Miejscem spotkania muszą być domy prywatne lub inne miejsca publiczne, gdzie istnieje pozwolenie, aby się gromadzić. Jeżeli jest to tylko możliwe, to takie spotkanie powinno odbywać się w miejscach, gdzie czczony jest Bóg. Ludzie powinni spotykać się jak najczęściej. Można rozpocząć spotykaniem się raz czy dwa w tygodniu i nawet gdyby każdego dnia spotykali się ze sobą nie ci sami ludzie, to jak długo jest się w stanie zagwarantować codzienną modlitwę — a taki jest cel — to i taki sposób spotykania się jest dobry na początek. Jeżeli wasza grupa jest wystarczająco liczna, możecie posiadać lidera i wolontariusza organizacyjnego lub kilka osób może dzielić tę odpowiedzialność, albo można też dzielić tę odpowiedzialność poprzez wymienianie się tymi funkcjami w grupie. Być może za każdym razem będziecie w stanie organizować modlitewne spotkania u kogoś innego w domu.

Zaleca się rozpoczęcie spotkania od modlitwy.

Należy odmówić przynajmniej jedną z Tajemnic Różańca Świętego Naszej Pani — powoli i rozważając w głębi serca słowa, które wypowiadacie, jak i w pełni na nich się koncentrując oraz na tym, do kogo się zwracacie. Taką postawę powinniście przyjmować, odmawiając zarówno Różaniec, jak i Krucjaty Modlitwy oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Pamiętajcie, że Nasza Pani obiecała otoczyć kręgiem ochronnym tych, którzy odmawiają trzy tajemnice Jej najświętszego różańca dziennie. Nasza Pani poprosiła ludzi wszystkich wyznań, aby odmawiali Jej różaniec.

To, jak odmawiać Różaniec, jest wyjaśnione tutaj: Różaniec

Bieżące orędzia, które przekazane zostały przez Niebo w okresie od ostatniego spotkania grupy modlitewnej, powinny być odczytywane powoli i z pełnym szacunkiem. Nikomu nie wolno interpretować orędzi, gdyż Jezus powiedział także do samej Marii Bożego Miłosierdzia, że i ona nie posiada kwalifikacji, aby je interpretować. Nieprawidłowa interpretacja może zrazić dusze, a celem tej misji jest dotarcie do wszystkich dusz wszystkich wyznań lub tych bez jakiegokolwiek wyznania. Nikt nie jest wykluczony. Byłoby wskazane, aby kopie orędzi odczytywanych w grupie zostały rozdane tym, którzy nie mają dostępu do komputera.

Kapłani współdziałający z Marią Bożego Miłosierdzia zalecają, by każdorazowo odmawiać możliwie wszystkie dotychczasowe Krucjaty i Litanie. Zaleca się w każdym razie, aby wszystkie Krucjaty Modlitwy i Litanie wybrane do odmówienia na dane spotkanie były odmawiane z uwzględnieniem dodatkowego czasu dla członków grupy, tak aby mogli oni do nich dołączyć swoje własne intencje modlitewne. Najlepiej byłoby, żeby intencje te mogli oni wypowiadać tylko w ciszy swojego serca. Można przyjąć taką zasadę, że ludzie pochylają głowy, a kiedy ukończą wyliczanie swoich intencji, z powrotem je unoszą, tak aby można kontynuować modlitwę na głos, nie przerywając nikomu zbyt wcześnie. Proszę pamiętać, że niektórzy ludzie posiadają liczne rodziny i wiele intencji,i jest to ważne, aby one wszystkie zostały polecone. Odnośnie Litanii (2) — zaleca się, aby dusze będące w całkowitej ciemności oraz ci, którzy umrą tego dnia, zostali włączeni do waszych pozostałych intencji.

Jeżeli grupa modlitewna będzie bardzo liczna, to wówczas lider grupy może powstać przed grupą w momencie, kiedy wszyscy ukończą wyliczanie w sercu swoich intencji, tak aby każdy wiedział, że modlitwę można już na głos kontynuować.

Następnie odmawia się z głębi serca Koronkę do Miłosierdzia Bożego, kończąc ją specjalną modlitwą przekazaną przez Naszego Pana, która jest umieszczona tutaj poniżej. Koronkę można także odśpiewać. Pozostałe tajemnice różańca można także odmówić razem, jeżeli czas na to grupie pozwoli. Jeżeli nie wszyscy mogą pozostać na czas odmawiania pozostałych tajemnic, to zaleca się, aby ci, którzy mogą, pozostali i je odmówili. Pamiętajcie — dysponujecie ogromną siłą, jeżeli modlicie się razem jako Grupa Krucjaty Modlitewnej.

Dyskusja na temat orędzi powinna ograniczać się do bezpośrednich i dokładnych cytatów z oryginalnych orędzi. Kładzie się ogromny nacisk na to, aby modlić się o dar rozeznania w stosunku do orędzi — z powodu wielkiego niebezpieczeństwa ich nieprawidłowej interpretacji. Gdybyście mieli trudności ze zrozumieniem jednego z orędzi, uprasza się, aby modlić się o dar oświecenia w tej sprawie.

Jeżeli grupa modlitewna jest bardzo liczna, można Pozdrowienie anielskie odmawiać na zmianę i jego pierwszą część, zaczynającą się od słów Zdrowaś Maryjo, odmawiać w ławkach jednej części kościoła, a drugą, zaczynającą się od Święta Maryjo, w drugiej części (tak jak to jest przez wielu wierzących już od dawna praktykowane — przyp. tł.).

Bardzo ważną rzeczą jest brak pospiechu. Modlitwy te dokonają wielkich rzeczy, jako że są częścią walki o dusze za sprawą Bożej Armii. Modlitwa jest bronią. Proszę nie zapominać, że im doskonalsza modlitwa, tym doskonalsza broń.

Tak jak nasz Pan zażądał, żebyśmy odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie trzeciej po południu, tak samo zażądał, aby ją odmawiać wiele razy w ciągu dnia.

Jeżeli chodzi o tę poniższą modlitwę, zaczynającą się od słów Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, to Jezus przekazał poprzez Marię Bożego Miłosierdzia następującą prośbę:

Odmawiajcie tę modlitwę każdego dnia po zakończeniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, a wówczas, dzięki okazaniu waszej wierności wobec Mnie, pomożecie ocalić dzieci Boże.

Módlcie się tak:

Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym zaniósł Twoje Najświętsze Słowo grzesznikom, do ocalenia których muszę się w Twoim Imieniu przyczynić. Dopomóż mi, abym poprzez moje modlitwy okrył ich Twoją Najdroższą Krwią, tak aby mogli oni zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca. Udziel mi Daru Ducha Świętego, tak aby te nędzne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju.

 

Jezus powiedział później do siostry Faustyny:

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać ją grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych  łask  Pragnę  udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu. (Dz 687)

Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a Miłosierdzie Niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego, dla Bolesnej Męki Syna Mojego. (Dz 811)

 

Dodawajcie też modlitwę fatimską na dużych paciorkach po każdej dziesiątce różańca:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

Zaś na końcu różańca Salve Regina:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

oraz

Egzorcyzm do Świętgo Michała Archanioła:

Wersja 1:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Wersja 2:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.