Modlitwy Krucjaty Modlitwy

Krucjaty-Modlitwy-1-170-+-Litanie-1-6 (plik PDF)

Krucjaty-Modlitwy-1-170-+-Litanie-1-6 (plik Word)

Drodzy Czytelnicy, prosimy o uwzględnienie, że dokonaliśmy ponownie paru drobnych poprawek − głównie w układzie graficznym  − w modlitewniku z modlitwami Krucjaty Modlitwy. Zamieniliśmy też występujące jeszcze w dwóch miejscach określenie „Niebiański” na „Niebieski”. Ponadto w Pieczęci Boga Żywego (33) po słowach „najmilszego Syna Twojego” dodaliśmy „Jezusa Chrystusa”. I Wy, drodzy Czytelnicy, możecie ręcznie dokonać takiej zmiany na wydrukowanej już Pieczęci i w modlitewniku. Możecie także nasz poprawiony modlitewnik na nowo sobie wydrukować w obecnej wersji.

9 stycznia 2019