Kontakt / Contact

Drodzy Czytelnicy, powracamy do naszego starego adresu mailowego:

poczta.ostrzezenie@strona.pl – to zatem aktualny adres od listopada 2021 roku