Nowy i Stary Testament

Nowy i Stary Testament

(Biblia Tysiąclecia – © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003)