O proroctwach Ostrzeżenia

Proroctwa Ostrzeżenia

odbierane są przez wizjonerkę z Irlandii, mężatkę, matkę młodej rodziny, która chce być zwana Maria Divine Mercy (Maria Bożego Miłosierdzia) i twierdzi, że otrzymuje je w serii Bożych Przekazów od 9 listopada 2010, do chwili obecnej. Globalne zmiany klimatu, przewroty polityczne, Nowy Porządek Świata i ujawnienie się antychrysta, to tylko niektóre z tematów stanowiących treść tych orędzi.

Orędzia wzmacniające nauki Kościoła katolickiego w zakresie wiary i moralności przekazywane są ludzkości przez Jezusa Chrystusa, a ich celem jest ponowna ewangelizacja świata, tak aby dusze mogły zostać uratowane, zanim nastąpi dzień ich sądu oraz dla przygotowania ludzkości na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Wizjonerka zdaje sobie sprawę, że ci, którzy twierdzą, że otrzymują przesłania boskiej natury, muszą być traktowani z dużą ostrożnością. Akceptuje zatem w pełni, że przekazy te muszą być zbadane przez wykwalifikowanych teologów. Są one udostępnione Kościołowi Katolickiemu dla ich pełnego zbadania.

Paląco aktualne przesłanie

Przekazy ujawniane są światu w szybkim tempie, ponieważ, jak ona mówi: „Na skutek rozwoju wydarzeń na świecie nie mamy wiele czasu, a ludzie mają prawo do poznania Prawdy, aby mogli zmienić swoje życie w nadziei, że ich dusze mogą być zbawione.”

Jej rola jako wizjonerki jest bardzo jasna, gdy mówi: „Jak nakazuje Pan nasz Jezus Chrystus, mogę zostać pisarzem, ale nie jestem autorem. Autorem jest On. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest ludziom zaakceptować autentyczność tych orędzi, ale to dobrze. Zapewniam jednak, że miłość Jezusa Chrystusa i Jego Ojca Przedwiecznego dla każdego z nas na świecie jest czysta i głęboka. Serce pęka, gdy jest się świadkiem cierpienia Jezusa z powodu grzechów na świecie, a zwłaszcza tych, którzy nie wierzą, że Bóg istnieje. Teraz On da światu dowód podczas Ostrzeżenia – Oświetlenia sumienia, nadprzyrodzonego wydarzenia, którego świadkami będą wszyscy”.

Wizjonerka została poinstruowana przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby nie analizować orędzi i nie dodawać osobistych interpretacji. Przekazy mają być opublikowane dokładnie tak, jak zostały one przez nią otrzymane – bez żadnych zmian w treści.

Przyznaje, że objawienia nie są niezbędne dla wiary w Boga. Mówi, że w tym przypadku są one dawane w celu odnowienia wiary wśród ludzi i aby pomóc im przygotować się do globalnych wydarzeń, które odnoszą się do okresu poprzedzającego Przyjście Chrystusa. Podkreśla, że absolutnie nie ma pojęcia, kiedy Powtórne Przyjście nastąpi ani że nigdy nie była podana data tego Wydarzenia.

2011 jest Rokiem Oczyszczenia na całym świecie. Globalne niepokoje, w tym wojny i trzęsienia ziemi, narastają teraz z powodu człowieka, który odwraca się od wiary w Boga Ojca Wszechmogącego.

W przekazach Jezus powiedział, że Bóg, Odwieczny Ojciec, nie będzie bezczynnie patrzeć, jak grzech nadal potęguje się na świecie. Katastrofy ekologiczne nasilą się pod koniec 2011 roku i będą niestety odczuwalne w częściach świata, gdzie są najmniej oczekiwane. Dopiero kiedy staną się tak powszechne, że ludzie zaczną się nad tym zastanawiać, zdadzą sobie sprawę, że nie są one wynikiem zmian klimatycznych, ale że mogły powstać z ręki Boga.

Ich powodem będzie według Marii fakt, że Bóg jest zawsze miłosierny i chce dać ludziom szansę na pokutę, aby mogli wejść do Nieba, zanim Jego Syn, Jezus Chrystus, przyjdzie jako Sprawiedliwy Sędzia podczas Powtórnego Przyjścia. Przez Swoje Miłosierdzie daje światu tę Ostatnią Szansę, aby prosić o przebaczenie za grzechy, tak żeby ludzkość mogła być uratowana i wprowadzona do Nowego Raju, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w Jedno.

Modlitwa pomoże uniknąć globalnej katastrofy, ale niestety, według wizjonerki, nie ma teraz wystarczająco dużo modlitwy na świecie, więc gniew Boży ujawni się ze skutkiem natychmiastowym. Trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, fale upałów i erupcje wulkanów będą teraz coraz intensywniejsze.

Ostrzeżenie

Najbardziej paląca wiadomość odnosi się do mistycznego wydarzenia, które wkrótce odbędzie się na świecie. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako Ostrzeżenie i Oświetlenie Sumienia, dane będzie światu jako Największy Akt Bożego Miłosierdzia. Ostrzeżenie, cudowny Dar osobistego spotkania każdej duszy z Bogiem, poprzedzi i pomoże przygotować ludzi na Powrót Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie, także dzieci w odpowiednim wieku. Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści, przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu objawią się jego grzechy tak, jak pojawiają się one w oczach Boga. Dar ten będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i poproszenia Boga o przebaczenie. W tych burzliwych latach będzie również inspirować wiele nawróceń, zanim Jezus Chrystus nie powróci jako Sprawiedliwy Sędzia.

Wizjonerka mówi, że wiadomości te zostały jej ujawnione jako Księga Prawdy — ostatnia seria Bożych orędzi przekazywanych do świata przed Drugim Przyjściem — i zostały przepowiedziane. Są boskiego pochodzenia i są dawane z czystej Miłości Boga do wszystkich Jego dzieci.

Aktualnie Maria otrzymuje duchowe przewodnictwo poprzez różne kanały wewnątrz Kościoła.

(Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.)

DLACZEGO NASTĄPI OSTRZEŻENIE

– Aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje

– Aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy

– Aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła

– Aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy

– Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego – Aktu Miłosierdzia

– Aby umocnić wiarę wśród wierzących

– Aby wszystkich przygotować na akt Ostrzeżenia

CO POPRZEDZI OSTRZEŻENIE

– Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

– Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie. Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa

– Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się

– Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie

– Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa

CO SIĘ WYDARZY PODCZAS OSTRZEŻENIA

– Każdy powyżej odpowiedniego wieku dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem

– Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie

– Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd

– Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą, zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie

– Każdy zobaczy stan swojej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu

– Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości

– Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdyż będziemy znali pełną Prawdę

CO NALEŻY UCZYNIĆ PRZED OSTRZEŻENIEM

– Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia. Każdy musi się teraz przygotować

– Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Ostrzeżeniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów

OSTRZEŻENIE

 

Lista stron dotyczących orędzi dla Marii od Bożego Miłosierdzia:

http://ostrzezenie.net/wordpress/wazne-linki/