Pieczęć Boga Żywego

Krucjata Modlitwy (33)

Pieczęć Boga Żywego

Odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33),
aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją
z miłością, radością i wdzięcznością:

O mój Boże, mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje
moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich
tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci  na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego*
na przebłaganie za grzechy świata
i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

* Tu można od siebie dodać słowa:
„Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego”

Pieczęć Boga Żywego jako plik JPG (aby wydrukować, proszę kliknąć na poniższy obrazek):

Seal Document copy

Pieczęć Boga Żywego jako plik PDF (aby wydrukować, proszę kliknąć na poniższy napis):

Pieczęć Boga Żywego

Graficzne przedstawienie Pieczęci w formie stempla – link:

Graficzne przedstawienie Pieczęci

Cytaty z Apokalipsy św. Jana i Orędzi Ostrzeżenia na temat Pieczęci Boga Żywego:

Ap 7,02
I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:

Ap 7,03
”Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”.

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz  4 kwietnia 2013

Oto Moja Obietnica dla wszystkich Bożych dzieci: Ci, którzy przeżyją na końcu czasów — nie umrą śmiercią fizyczną. Są pobłogosławieni. Natychmiast zostaną przemienieni, otrzymując doskonałe ciała fizyczne, w Mistycznej Jedności z Moim Chwalebnym Ciałem.
http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/10/15/ci-ktorzy-przetrwaja-w-czasach-ostatecznych-nie-umra-fizyczna-smiercia/

On cię kocha, Moje dziecko, i wybrał cię do wypełnienia jednego z najważniejszych zadań w tym stuleciu. Twoje dzieło jest porównywalne z tym, co realizowała Siostra Faustyna. Doświadczasz podobnych cierpień jak ona. Nie lękaj się ich, zwłaszcza braku zdolności modlitwy czy codziennych wątpliwości — to jest normalne. One przeminą. Wszyscy święci, wraz ze Świętą Faustyną, są z tobą, Moje dziecko, i prowadzą cię każdego dnia.
http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/12/20/trzecie-przeslanie-od-matki-bozej/

Ja Jestem początkiem i końcem. Przychodzę, jak obiecałem, aby przynieść wam życie wieczne. Powstańcie, wy wszyscy, którzy wierzycie we Mnie i przyjmujecie Prawdę. Przyjdźcie do Mnie. Niech Wola Mojego Ojca panuje nad wami w Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Radujcie się, gdyż przynoszę pokój i jedność tym wszystkim, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Moje ostateczne Przymierze zostało spełnione. Moje Królowanie nadeszło. Powstańcie i przyjmijcie Rękę Boga.
http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/04/28/moje-obecne-slowa-do-was-uslyszycie-ponownie-w-dniu-ostatecznym-zapamietajcie-je/