Pismo Święte

Nowy i Stary Testament – Biblia Tysiąclecia

© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003