Sprawa poświęcenia wszystkich Pieczęci Boga Żywego

Poświęcenie wszystkich Pieczęci Boga Żywego, aż po czas Powtórnego Przyjścia Chrystusa, zostało dokonane przez Ojca Dominika La Fleur z Kanady w dniu 29 Czerwca 2012 roku (jedynie dla tych, którzy w żadnym wypadku nie będą mieli możliwości dokonania Jej poświęcenia przez kapłana).

Oto komentarz Ojca LaFleur:

„Na prośbę Marii Bożego Miłosierdzia poświęciłem wszystkie egzemplarze Krucjaty Modlitwy „Pieczęć Boga Żywego” z przeszłości, teraźniejsze oraz przyszłe, aż do czasu Powtórnego Przyjścia (Chrystusa) dla wszystkich tych, którzy mają kłopot ze znalezieniem kapłana, diakona czy biskupa, aby je poświęcił… Tak czy inaczej, podjąłem taką próbę! Nasz Pan wie, jaką mam intencję! Niemniej tak szybko, jak tylko pojawi się taka szansa, proszę poprosić wyświęconego kapłana, aby wam je poświęcił. Jeżeli oni odmówią, to moje poświęcenie jest ważne. Amen! Skoro można to (błogosławieństwo) przekazywać poprzez satelity TV i poprzez technologię wyposażoną w czujniki ruchu, to dlaczegóż by nie za pomocą ręki kapłana, wyposażonej w czujniki wiary na Modlitwę Kościoła i Wspólnotę Świętych? W każdym razie wasz Anioł Stróż wie, co ja mam na myśli.”

 

Pieczęć Boga Żywego

Odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33), aby uznać Moją Pieczęć
i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością:

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje
moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich
tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję służyć Ci moim życiem na wieki.

Kocham Cię, Drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego
na przebłaganie za grzechy świata
i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

 Seal Document copy