Ostrzeżenie – czyli największy akt Bożego Miłosierdzia, zwany także Oświetleniem Sumień – jest już blisko

Ci, którzy są wobec Mnie lojalni, zostaną zabrani w mgnieniu oka, bez cierpienia, do Nowego Nieba i Ziemi 26 kwietnia 2012

Drodzy Czytelnicy!

Prosimy, rozpowszechniajcie wśród innych tych kilka modlitw Krucjaty Modlitwy grup modlitewnych „Jezus do Ludzkości” – ruchu modlitewnego, powstałego pod wpływem orędzi od Marii Bożego Miłosierdzia z Irlandii. Mimo wielu uwag krytycznych, stały się one, po niemal 12 latach od przekazu pierwszego orędzia, jednym z najsilniejszych ruchów ewangelizacyjnych naszego stulecia. Ponieważ zaś po dokonaniu się Aktu Ostrzeżenie ma pozostać już bardzo niewiele czasu, aby niewierzący i nie będący w stanie łaski mogli jeszcze zmienić swoją sytuację, powinni oni mieć do dyspozycji przynajmniej teksty kilku krótkich modlitw, aby móc ocalić siebie i swoich bliskich. Oto teksty tych modlitw, przekazanych MBM dodatkowo, a także wraz ze 170 modlitwami i 6 litaniami Krucjaty Modlitwy:

Krucjata Modlitwy (54)

Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej

O Ojcze Niebieski,
w imię Twojego Umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
który tak wiele wycierpiał
za grzechy ludzkości,
prosimy,
pomóż nam w tych trudnych czasach,
w których przyszło nam żyć.

Pomóż nam przetrwać prześladowania,
planowane przez chciwych władców i tych,
którzy chcą zniszczyć
Twoje Kościoły i Twoje dzieci.

Błagamy Cię, Drogi Ojcze,
abyś pomógł nam nakarmić nasze rodziny
i uratować życie tych,
którzy będą zmuszeni
do wojny wbrew ich woli.

Kochamy Cię, Drogi Ojcze.

Błagamy Cię,
abyś pomógł nam w potrzebie.

Ocal nas z uścisku antychrysta.

Pomóż nam uchować się
od jego znaku, znamienia bestii,
poprzez odmówienie jego przyjęcia.

Pomóż tym, którzy Cię kochają,
pozostać wiernymi
Twojemu Świętemu Słowu
w każdym czasie,
abyś mógł obdarzyć nas łaskami
potrzebnymi do przetrwania
w Ciele i Duszy.

Amen.

Jezu, błagam o Miłosierdzie

sobota, 7 grudnia 2013, godz. 14.25

(Modlitwę tę należy wypowiedzieć w dniu, w którym będzie miał miejsce akt Ostrzeżenia.)

Jezu, błagam o Miłosierdzie
dla tych wszystkich,
którzy Ciebie odrzucają
i którzy najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

środa, 10 kwietnia 2013, godz. 16.45

Drogi Ojcze, oto jestem ja,
Twoje zagubione dziecko,
które jest tak
zdezorientowane i zaślepione,
że bez Twojej Pomocy,
bez Twojej Miłości
jest niczym.

Ocal mnie przez wzgląd
na Miłość Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa,
i podaruj mi Klucz do Twojego
Nowego Raju na ziemi.

Amen.

Krucjata Modlitwy (43) O ocalenie dusz w czasie Ostrzeżenia

O Boże, Ojcze Wszechmogący,
w imieniu Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
i na pamiątkę Jego śmierci krzyżowej
dla ocalenia dusz,
błagam Cię, zbaw te dusze,
które już nie potrafią same siebie ocalić,
a które mogą umrzeć w grzechu ciężkim
w czasie Ostrzeżenia.

Aby zadośćuczynić cierpieniom
Twojego umiłowanego Syna,
usilnie proszę
o wybaczenie tym wszystkim,
którzy nie są w stanie szukać odkupienia,
ponieważ nie będą żyć wystarczająco długo,
aby poprosić Jezusa, Twojego Syna,
o Miłosierdzie uwolnienia ich od grzechu.

Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Ostrzeżenie – czyli największy akt Bożego Miłosierdzia, zwany także Oświetleniem Sumień – jest już blisko została wyłączona

Orędzia na rok 2022

sobota, 30 marca 2013, godz. 20.40

Moje dzieci, Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem, ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym dzieciom.

Poprzez powstanie z martwych Mój Syn zniszczył śmierć. Śmierć nie ma żadnej władzy nad wami, jeżeli tego sobie nie życzycie. Życie, które zostało wam dane, wkrótce się zmieni, gdyż będzie istniało tylko Życie w Bogu.

Kiedy Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia się scalą, będzie istnieć wyłącznie życie wieczne. Nie będzie już więcej śmierci ciała, umysłu i duszy. Nigdy nie powinniście się tego nowego Życia bać, gdyż ono was wyzwoli. Wiele Miłości ogarnie ziemię, już niedługo, rozlewając się dzięki Miłosierdziu Mojego Syna. Ta wielka, wielka łaska będzie kolejnym krokiem podjętym przez Boga, aby wybawić Swoje dzieci od duchowej śmierci. Śmierć ciała przestanie istnieć, kiedy Mój Syn zstąpi wraz z Nową Jerozolimą.

Musicie okazać wiele odwagi podczas trwania tych złych czasów, gdyż te próby wkrótce dobiegną końca. Skupcie się tylko na wspaniałym Życiu, które was oczekuje, i módlcie się, aby wszystkie dusze przyjęły ten Cudowny Dar.

Dusze, które odmówią przyjęcia Prawdy o Życiu Wiecznym, w zamian za to wybiorą wieczne potępienie. Istnieją tylko dwie możliwości, a jednak wiele z tych dusz wierzy, że istnieje także trzecia. Ci, którzy podążają za sektami, utworzonymi mocą diabła, wierzą błędnie w inne mistyczne życie, w którym będzie im przyznana wielka władza. Wierzą oni w fałszywe anioły. Wywyższają fałszywe anioły; i niestety, wiele takich istnieje, ale one nie są aniołami Boga. Pokutują one w kajdanach czeluści piekielnych, a mimo to udało im się oszukać dzieci Boże, i one wierzą, że są to anioły Światła. Jedyne Światło, za jakim musicie iść, jest Światłem Boga — Prawdą.

Królestwo, Nowy Raj, który na was oczekuje, jest tym jedynym obiecanym wam przez Boga, w którym będzie królował Mój Syn.

Przyjmijcie Dłoń Mojego Syna, a wkroczycie do Raju.

Wasza umiłowana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

Krucjata Modlitwy (107)

Wybaw mnie od ogni piekła

Jestem potwornym grzesznikiem, Jezu.

Przez moje uczynki
zadałem innym straszliwe cierpienie.

Dlatego jestem odrzucony precz.

Nie jestem już na ziemi
nigdzie tolerowany.

Uratuj mnie z tego pustkowia
i ustrzeż mnie od uścisku zła.

Pozwól mi odczuć żal.

Przyjmij moją skruchę.

Napełnij mnie Twoją Mocą i dopomóż mi
podnieść się z głębin rozpaczy.

Oddaję Tobie, Drogi Jezu,
moją wolną wolę,
abyś uczynił ze mną, co chcesz,
tak abym został wybawiony
od ogni piekła.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (108)

Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii

Jezu, pomóż mi
zdobyć się na odwagę,
męstwo i odporność,
aby powstać
i aby można było na mnie liczyć,
że przyłączę się do Twojej Reszty Armii
oraz że będę się wspinać
na to samo Wzgórze Kalwarii,
które Ty musiałeś przejść
za Moje Grzechy.

Udziel mi mocy do niesienia
Twojego Krzyża i Twojego brzemienia,
tak abym mógł
dopomóc Ci ratować dusze.

Uwolnij Mnie od moich słabości.

Rozprosz moje obawy.

Zmiażdż wszystkie moje wątpliwości.

Otwórz moje oczy na Prawdę.

Pomóż mi oraz tym wszystkim,
którzy odpowiedzą na to Wezwanie,
aby nieść twój Krzyż i podążać za Tobą
z żarliwym i pokornym sercem,
i aby poprzez mój przykład
inni zdobyli się na odwagę,
by podobnie czynić.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (105)

Dar Nawrócenia dla Innych

O Mój najdroższy Jezu, proszę,
za przyczyną miłości,
którą mam dla Ciebie,
przyjmij moją duszę,
tak by zjednoczyła się z Tobą.
Weź Moją duszę i osłoń ją
Twoim Duchem Świętym
oraz dopomóż mi ocalić
poprzez tę Modlitwę
tych wszystkich,
z którymi wchodzę w kontakt.
Otocz każdą duszę, którą napotykam,
Swoim Świętym Miłosierdziem
i udziel im zbawienia, którego potrzebują,
aby wkroczyć do Twojego Królestwa.
Usłysz moje modlitwy.
Wysłuchaj moich błagań
i dzięki Twojemu Miłosierdziu
uratuj dusze wszystkich ludzi.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (106)

O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają Boga

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę
dusze tych Bożych dzieci,
które Ciebie nie znają,
które nie uznają Twojej Miłości
i które nie przyjmują Twojej Obietnicy.

Wylej Twoją łaskę nawrócenia
i daj im życie wieczne.

Bądź miłosierny dla tych wszystkich,
którzy nie wierzą w Twoją Obecność
i którzy nie będą poszukiwać pokuty
za swoje grzechy.

Amen.

Drodzy Czytelnicy, przypominamy – wedle orędzi ostrzeżenia, zawartych w Księdze Prawdy, przyjmowanie komunii świętej inaczej niż na klęczkach i do ust jest świętokradztwem.

Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą 17 sierpnia 2013:

Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą

sobota, 17 sierpnia 2013, godz. 16.45

O moje drogie dzieci, jak bardzo Moje Serce boleje z powodu cierpienia, które za niedługo spotka kapłanów w łonie Kościoła Katolickiego.

Tak wielu drogich sług Mojego Syna – których jedynym pragnieniem jest służyć Bogu i sprowadzać dusze na właściwą ścieżkę zbawienia – czekają próby na taką skalę, że wielu ze strachu odpadnie. Wielu będzie ślepych na Prawdę i zaakceptują oni wielkie zmiany w Kościele, witając je z zadowoleniem – w błędnym przekonaniu, że są one dla dobra wszystkich. Ci, którzy rozpoznają oszustwo, które zostanie przedstawione Kościołowi Katolickiemu – uciekną. Wielce przejęci trwogą o swój los, opuszczą oni Kościół, gdyż będą zbyt słabi, by przeciwstawić się tej nikczemności.

Kapłani, którzy odmówią przyjęcia fałszywej doktryny, zostaną oskarżeni o herezję, a wielu zostanie publicznie udzielona nagana za nieposłuszeństwo wobec swoich przełożonych. Wielu zostanie ekskomunikowanych. Inni zginą śmiercią męczeńską. Jednak będą też tacy, którzy w sekrecie będą prowadzili Kościół – Kościół ofiarowany światu przez Mojego Syna.

Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą. Będą oni prowadzeni przez Ducha Świętego, a za nimi będzie podążać Reszta Armii Mojego Syna, która pozostanie zdecydowanie wierna wobec Jego Nauczania i Sakramentów, aż do dnia ostatniego.

Musicie zrozumieć– jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności tego ostrzeżenia– że Ja, umiłowana Matka Chrystusa, zostanę wykorzystana do tego, aby ukryć prawdziwe zamiary tych sił, które wtargnęły do Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Użyją oni Mnie jako marionetki Kościoła, aby odwrócić uwagę ludzi od prawdziwych intencji tej nikczemnej grupy. Aby przekonać Boże dzieci, żeby pozostały lojalne wobec Prawdziwego Słowa Bożego i tradycji Kościoła Katolickiego, stworzą ceremonie, o których powiedzą, że oddają Mi one cześć. Prezentując światu wielkie oszustwo, wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby sprofanować Mój wizerunek. Użyją Mnie, aby zbezcześcić Kościół Mojego Syna, a wszystko, co będą czynić, będzie przebiegać od tyłu do przodu, zgodnie z wymogami diabła.

Stwarzając wrażenie, że czczą Matkę Boga, dadzą wielu Katolikom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Oznacza to, że gdyby ci ostatni mieli jakieś wątpliwości, stawszy się świadkami dziwnych, nowych poprawek do Mszy Świętej i Sakramentów – to wątpliwości te zostaną natychmiast puszczone w niepamięć. O, jakiego bólu Mi to przysparza! Mój wizerunek zostanie celowo wykorzystany do tego, aby znieważyć Mojego Syna.

Szatan Mną pogardza. Lecz i także się Mnie boi. Chcąc zranić Mojego Syna, dołoży on wszelkich starań, aby poprzez dusze, na które ma wpływ, dokonywać bezczeszczenia Mojego wizerunku poprzez tajemnicze obrzędy i czarne msze. Moja figura zostanie przyozdobiona satanistycznymi symbolami i zostanie sprofanowana w wielu miejscach przez grupy Masońskie, które przejęły kontrolę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, każdego dnia o siłę, aby temu złu wyjść naprzeciw z odwagą. Nie lękajcie się go. Zaakceptujcie, że armia szatana kontroluje obecnie wiele narodów w każdym zakątku świata. Kiedy to zaakceptujecie, wtedy zostanie dana wam siła i determinacja, których potrzebujecie. Jeżeli poprosicie o te łaski za pomocą Krucjat Modlitwy, to będziecie mogli otrzymać i otrzymacie pomoc, aby złagodzić to zło.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Drodzy Czytelnicy, przypominamy – wedle orędzi ostrzeżenia, zawartych w Księdze Prawdy, przyjmowanie komunii świętej inaczej niż na klęczkach i do ust jest świętokradztwem.

Módlmy się modlitwami Krucjaty!

Przypominamy także – codziennie numery 164, 33, najlepiej także 130 (trzy razy dziennie). I po kilka innych wybranych. Zalecamy m. in. 30 i 31 oraz 24. To, czy modlicie się naszymi wersjami, czy minimalnie różniącymi się czasami wersjami z innych witryn (lista tutaj: http://ostrzezenie.net/wordpress/wazne-linki/), nie ma znaczenia. U dołu wszystkie wyżej wymienione przytaczamy jeszcze raz:

Krucjata Modlitwy (164)

Modlitwa o pokój dla narodów

(Matka Boża prosi o codzienne odmawianie tej modlitwy.)

O Jezu, przynieś mi pokój.

Przynieś pokój mojemu narodowi
i tym wszystkim narodom,
które są rozdarte na skutek wojny i podziałów.

Zasiej ziarna pokoju
pośród tych zatwardziałych serc,
które innym zadają cierpienie
w imię sprawiedliwości.

Obdarz wszystkie dzieci Boże Łaskami,
żeby mogły zyskać pokój,
tak aby miłość i zgoda mogły rozkwitać,
i aby miłość do Boga zatriumfowała nad złem,
i aby duszom zostały zaoszczędzone
demoralizujące fałszerstwa,
okrucieństwa i złe ambicje.

Niech pokój zapanuje wśród tych,
którzy swoje życie poświęcają
Prawdzie Twojego Świętego Słowa,
a także wśród tych, którzy Cię w ogóle nie znają.

Amen.

Krucjata Modlitwy (33)

Pieczęć Boga Żywego

Odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (33),
aby uznać Moją Pieczęć i przyjąć ją
z miłością, radością i wdzięcznością:

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje
moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich
tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy świata
i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

Krucjata Modlitwy (30)

Bóg Ojciec: Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań religijnych

O mój Odwieczny Ojcze, Boże,
Stwórco Wszechświata,
w Imię Twojego drogiego Syna błagam Cię,
abyśmy Cię bardziej kochali.

Pomóż nam być odważnymi,
nieustraszonymi i silnymi
w obliczu przeciwności.
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby
jako dar,
który składamy przed Twoim tronem,
aby zbawić Twoje dzieci na ziemi.

Skrusz serca nieczystych dusz.
Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości,
aby mogli oni,
wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi,
przyłączyć się do przebywających
w Raju na ziemi,
który zgodnie z Twoją Boską Wolą
z taką troskliwością dla nas stworzyłeś.

Amen.

Krucjata Modlitwy (31)

Łańcuch Ochrony

O mój Jezu,
niech moja modlitwa
przywoła Twojego Ducha Świętego
do zstąpienia na tych przywódców,
którzy kierują się
pożądaniem, zachłannością,
chciwością i pychą,
aby zaprzestali prześladowania
Twoich niewinnych dzieci.

Proszę Cię o zachowanie nas
od ubóstwa, głodu i wojen,
które niszczą Twoje dzieci,
i modlę się, żeby przywódcy europejscy
otworzyli swoje serca na Prawdę
Twojej miłości.

Amen.

Krucjata Modlitwy (24)

Odpust zupełny dla rozgrzeszenia

(Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem Ostrzeżenia z dnia
2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez 7 kolejnych dni.)

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem,
który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość
nie znają granic.

Nie jesteśmy godni ofiary,
dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak,
że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,
abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego
Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują.

Amen.

Krucjata Modlitwy (130)

Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy

(Proszę was, abyście teraz rozpoczęli
Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć
natychmiast oraz kontynuować,
tak jak was pouczam, do końca czasu.
Musicie odmawiać tę Modlitwę
przez pełnych siedem dni z rzędu,
podczas każdego miesiąca kalendarzowego,
rozpoczynając ją w poniedziałek
w godzinach porannych.
Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie
podczas każdego z tych siedmiu dni,
a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć.
Kiedy pościcie, wymagane jest od was,
abyście w czasie tego dnia spożywali
tylko jeden główny posiłek, a następnie
jako dwa pozostałe posiłki
przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

Moja umiłowana Matko Zbawienia,
proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz
Dar wiecznego zbawienia —
dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Błagam Cię, abyś
poprzez Twoje wstawiennictwo
wymodliła uwolnienie wszystkich dusz
z niewoli szatana.

Proszę,
zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie
tym duszom,
które Go odrzucają,
które Go ranią swoją obojętnością
i które oddają hołd
fałszywym doktrynom
i fałszywym bożkom.

Błagamy Cię ponad wszystko,
droga Matko,
wypraszaj łaskę otwarcia serca
dla tych dusz,
które najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

 

Modlitwa w dniu Ostrzeżenia:

Jezu, błagam o Miłosierdzie

sobota, 7 grudnia 2013, godz. 14.26

(Modlitwę tę należy
wypowiedzieć w dniu, w którym
będzie miał miejsce akt Ostrzeżenia.)

Jezu, błagam o Miłosierdzie
dla tych wszystkich,
którzy Ciebie odrzucają
i którzy najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Orędzia na rok 2022 została wyłączona

21 lutego 2022 roku to 10 rocznica publikacji Pieczęci Boga Żywego

Drodzy Czytelnicy!

Przypominamy, czym jest Pieczęć Boga Żywego:

Apokalipsa 7,02-7,04

I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
„Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”.
I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:

Według proroctwa Marii Bożego Miłosierdzia, otrzymującej orędzia ostrzeżenia, które są otwarciem Księgi Prawdy z objawienia Daniela (wyjaśnienie tutaj) modlitwa Pieczęć Boga Żywego jest właśnie modlitwą o opieczętowanie tąże pieczęcią dla ochrony przed tym, co ma nastąpić w czasach ostatecznych:

Pieczęć Boga Żywego

O Mój Boże, mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje
moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich
tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego (Jezusa Chrystusa)
na przebłaganie za grzechy świata
i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania 21 lutego 2022 roku to 10 rocznica publikacji Pieczęci Boga Żywego została wyłączona

Orędzia losowe na rok 2021

Krucjata Modlitwy (2)

Modlitwa za światowych przywódców

Mój Przedwieczny Ojcze,
w imieniu Twojego kochanego Syna,
Jezusa Chrystusa, proszę,
abyś ochronił swoje dzieci
przed prześladowaniem,
które jest planowane przez globalne siły
w stosunku do niewinnych narodów.

Modlę się o wybaczenie grzechów
tym duszom,
które są przyczyną tej trudnej sytuacji,
tak aby mogły zwrócić się do Ciebie
z pokornym i skruszonym sercem.

Proszę, daj siłę
swoim torturowanym dzieciom,
aby mogły wytrzymać te cierpienia
na przebłaganie za grzechy świata.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

Drodzy Czytelnicy, prosimy o codzienne odmawianie modlitwy Krucjaty Modlitwy (164) Modlitwa o pokój dla narodów. Ponadto w dniu 8 grudnia będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Proponujemy w dowolnym okresie przed tym świętem dodatkowe odmówienie  Krucjaty Modlitwy (130) lub jej stałe odmawianie. Obie przytaczamy poniżej:

Krucjata Modlitwy (164)

Modlitwa o pokój dla narodów

(Matka Boża prosi o codzienne
odmawianie tej modlitwy.)

O Jezu, przynieś mi pokój.

Przynieś pokój mojemu narodowi
i tym wszystkim narodom,
które są rozdarte na skutek wojny i podziałów.

Zasiej ziarna pokoju
pośród tych zatwardziałych serc,
które innym zadają cierpienie
w imię sprawiedliwości.

Obdarz wszystkie dzieci Boże Łaskami,
żeby mogły zyskać pokój,
tak aby miłość i zgoda mogły rozkwitać,
i aby miłość do Boga zatriumfowała nad złem,
i aby duszom zostały zaoszczędzone
demoralizujące fałszerstwa,
okrucieństwa i złe ambicje.

Niech pokój zapanuje wśród tych,
którzy swoje życie poświęcają
Prawdzie Twojego Świętego Słowa,
a także wśród tych, którzy Cię w ogóle nie znają.

Amen.

 

Krucjata Modlitwy (130)

Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy

(Proszę was, abyście teraz rozpoczęli
Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć
natychmiast oraz kontynuować,
tak jak was pouczam, do końca czasu.
Musicie odmawiać tę Modlitwę
przez pełnych siedem dni z rzędu,
podczas każdego miesiąca kalendarzowego,
rozpoczynając ją w poniedziałek
w godzinach porannych.
Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie
podczas każdego z tych siedmiu dni,
a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć.
Kiedy pościcie, wymagane jest od was,
abyście w czasie tego dnia spożywali
tylko jeden główny posiłek, a następnie
jako dwa pozostałe posiłki
przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

Moja umiłowana Matko Zbawienia,
proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz
Dar wiecznego zbawienia —
dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Błagam Cię, abyś
poprzez Twoje wstawiennictwo
wymodliła uwolnienie wszystkich dusz
z niewoli szatana.

Proszę,
zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie
tym duszom,
które Go odrzucają,
które Go ranią swoją obojętnością
i które oddają hołd
fałszywym doktrynom
i fałszywym bożkom.

Błagamy Cię ponad wszystko,
droga Matko,
wypraszaj łaskę otwarcia serca
dla tych dusz,
które najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

  • Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście Jest to niezbędne, ponieważ to sprawi, że wielu obecnie żyjących ludzi, którzy inaczej by tego nie uczynili, ubiegać się będzie o przebaczenie za swoje grzechy.Trzęsienia ziemi, burze, powodzie i nietypowa dla sezonu pogoda połączą się, aby oczyścić ziemię z trucizny. Ziemia, morza i powietrze również zostaną oczyszczone w przygotowaniu do Nowego Raju, kiedy Niebiosa i Ziemia połączą się w jedno.Wszystko zostało starannie zorganizowane, zgodnie z Boskimi Planami Mojego Ojca. Ludzie wiedzą bardzo mało o Bożych Prawach, które rządzą w Królestwie Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach.

Krucjata Modlitwy (94)

O uzdrowienie umysłu, ciała i duszy

O drogi Jezu, padam przed Tobą
wyczerpany, schorowany, cierpiący,
pragnąc usłyszeć Twój głos.Pozwól mi, abym został dotknięty
Twoją Boską Obecnością,
tak aby Twoje Boskie Światło
rozlało się na mój umysł, ciało i duszę.Ufam Twemu Miłosierdziu.

Składam całkowicie przed Tobą
swój ból i cierpienie
oraz proszę, abyś udzielił mi łaski
zawierzenia się Tobie,
tak abyś uleczył mnie z bólu i ciemności,
abym odzyskał siły,
aby móc kroczyć ścieżką Prawdy
i pozwolić Ci poprowadzić mnie
do życia w Nowym Raju.

Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Orędzia losowe na rok 2021 została wyłączona

Drodzy Czytelnicy, obecnie istnieją dwa źródła rozprowadzania Księgi Prawdy oraz dewocjonaliów:

Z Polski i po polsku tutaj:

ELGIDO – Internetowy sklep chrześcijański

https://elgido.com/

lub bezpośrednio ze sklepu sponsorowanego przez MBM – gdzie wybiera się język polski, ale dostawa z Europy do Polski zapewne dużo więcej kosztuje:

https://www.christogifts.com/pl/

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Drodzy Czytelnicy, powracamy do naszego starego adresu mailowego:

poczta.ostrzezenie@strona.pl – to zatem aktualny adres od listopada 2021 roku
Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Jeszcze raz przypominamy: Ostrzeżenie czyli…

…orędzia otrzymywane od listopada 2010 roku przez angielskojęzyczną katoliczkę, Maria Divine Mercy (Marię Bożego Miłosierdzia), to pochodzące wprost od Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej pilne przesłania na czasy ostateczne, w jakich przyszło nam żyć.

Ostrzeżenie, które ma w niedługim czasie nastąpić, będzie aktem oświetlenia sumienia dla każdego z ludzi. Związane z nim i z obecnym czasem Apokalipsy proroctwa otrzymuje w języku angielskim Maria, europejska katoliczka, która nie chce w pełni ujawniać swojej tożsamości, ale którą Jezus nazywa siódmym posłańcem na czasy ostateczne. Celem aktu Ostrzeżenia będzie ukazanie nam, co w naszym życiu było grzechem, a co nie. Otrzymywane obecnie przez tę mistyczkę od Jezusa Chrystusa przesłania mają nas na to wydarzenie przygotować. Ci wszyscy, którzy żyją w grzechu, powinni już teraz się wyspowiadać i podjąć pokutę. Zaś ci wierni i oddani Panu Jezusowi wyznawcy powinni się za nich modlić i ponosić ofiary. Nawet bowiem najgorsi grzesznicy i oszuści odnajdą drogę do czystego sumienia i przebaczenia, jeśli tylko zawierzą się Bożemu Miłosierdziu, czyli jeżeli tylko poproszą Jezusa o pomoc i Mu zaufają.

Pan Jezus tłumaczy, że czasy Apokalipsy właśnie nadeszły, i prosi nas, abyśmy Mu uwierzyli, że naprawdę tak jest, i na to się przygotowali. I że zanim nastąpi nowy raj na ziemi, władzę przejmie fałszywy prorok i antychryst wraz ze swymi wasalami. Będą oni tak cudowni i pociągający, i z pozoru tak wspaniałomyślni, że wielu ludzi im się podporządkuje i przyjmie znak bestii czyli rodzaj chipa, który zostanie im wszczepiony i za pomocą którego będą oni przez antychrysta kontrolowani. Wierni Bogu Ojcu i Jezusowi nie powinni się zgodzić na to „wszczepienie”, nawet gdyby musieli się wykazać szczególną odwagą i przypłacić to bardzo ciężkimi warunkami życia. Kto jednak da się oznakować, będzie stracony. Bóg bowiem po krótkim okresie panowania szatana nad światem odbierze mu władzę i go zniszczy, a wraz z nim wszystkich jego „oznakowanych”.

Zanim to nastąpi, dojdzie jednak do wielu niepokojących wydarzeń, katastrof i gospodarczego krachu, do których Bóg musi dopuścić, aby zmniejszyć skalę oddziaływania szatana i jego demonów zła. Działają oni z ukrycia i są póki co niewidoczni dla posługujących się zwykłymi zmysłami ludzi. W ich planie stoi m. in. obalenie obecnego papieża Benedykta i osadzenie na stolicy Piotrowej fałszywego papieża, będącego na usługach piekielnych mocy. Benedykt XVI jest to już ostatni prawowity papież. I dlatego musimy walczyć modlitwą o to, aby jak najdłużej udało mu się utrzymać jako głowa Kościoła.

W sytuacji szczególnego zagrożenia znajduje się dzisiaj młodzież, gdyż szatan oddziałuje na nią z wielką intensywnością poprzez pop-kulturę. Dlatego Jezus błaga młodych ludzi, aby wprost do Niego, Jezusa Chrystusa, się zwracali i z Nim rozmawiali jak z najbliższym przyjacielem. Gdy tego nie uczynią, ich zniewolone przez szatana dusze wylądują po śmierci w krainie wiecznych męczarni. Szatan dobrze wie, że nikt z nich nie zazna wiecznego szczęścia, kiedy uda mu się ich w pełni uzależnić od dóbr tego świata i wymazać z ich życia obraz Boga. Takie dusze znajdą się w diabelskich szponach. Dlatego szatan próbuje jak najwięcej młodych ludzi otumanić i dla siebie pozyskać, oferując im dobra i emocje, okradające ich serca z miłości bliźniego, poświęcenia dla innych i wiary w — pełne upajającej miłości i prawdziwego szczęścia — życie wieczne po tym życiu na Ziemi.

Także cały pop-rockowy przemysł muzyczny odciąga od Boga i wtłacza tysiące nie tylko młodych i zdolnych ludzi w tryby kariery, która kończy się dla wielu z nich uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, a często także samobójstwem albo pobytem w miejscach odosobnienia. Zarówno dla nich, jak i dla ich fanów, media pop-kultury mają stanowić taki substytut (zastępstwo dla) wiary w Boga, mają zająć w ich sercach miejsce należne miłości do natury i do stworzonego przez Boga i oczekującego na nas, po odtrąceniu od władzy antychrysta, nowego świata. Świata pełnego cudów przyrody i takich wzajemnych, uszczęśliwiających więzów miłości, jakich dziś większość z nas nie potrafi sobie nawet wyobrazić. Ten nowy raj stanie się już niedługo realnie istniejącą rzeczywistością — ale tylko dla tych, którzy nie zaprzedadzą się diabłu i złudnym dobrom tego rozpadającego się na naszych oczach, zdegenerowanego ziemskiego padołu.

Dlatego w pierwszym rzędzie służyć należy Bogu, który pragnie w nas ocalić to, co niewinne i piękne i co czyni nas wiecznie młodymi i pełnymi pozytywnej życiowej energii. Nic jednak nie obywa się bez „odrobiny” cierpienia — jest ono niezbędne, aby móc się wewnętrznie rozwijać i zdać sobie sprawę, że ten świat w jego obecnej postaci jest tylko namiastką tego, co nas oczekuje, kiedy znajdziemy się w przygotowanym dla nas przez Pana Boga raju. Szatan pragnie nam tę szansę odebrać i zwieść nas z drogi, która nas prowadzi do rzeczywistości nowej, szczęśliwej ziemi. My to nasze dusze; które nie umierają, lecz żyją wiecznie. I dlatego szatan, upadły i do cna zdeprawowany anioł, chce nas z nich okraść, oferując naszym ciałom pozorny dobrobyt i chwilowe przyjemności, które mogą nasze dusze na tyle osłabić, że staną się one dla tego monstrualnego zwodziciela i oszusta bardzo łatwym łupem. I dopiero wtedy ci z nas, których lucyferowi udało się oszukać, poznają swój nieodwracalny błąd. Błąd, który — ku swojej zgubie — popełnia dziś tak wielu mieszkańców naszej planety.

Duchowe przewodnictwo Jezusa Chrystusa może wielu uchronić przed wiecznym potępieniem. Pan Jezus — wraz z Bogiem Ojcem, Matką Boską i zastępami aniołów i świętych — będzie się także starał ograniczyć tyranię, jaką na planecie, m. in. poprzez globalizację i monopolizację gospodarki światowej, chce zaprowadzić szatan. Ale nasza wiara, modlitwa i ofiary (np. w postaci ograniczenia konsumpcji i prymitywnych przyjemności) są dla Niego wielką pomocą, a dla nas warunkiem ocalenia nas samych, jak i bliskich nam i kochanych przez nas osób.

Bez modlitwy stajemy się więc łatwym łupem dla demonów szatana, które w sposób dla nas niewyczuwalny pożerają z czasem nasze sumienia i dusze, zachęcając nas w bardzo „humanitarny” i logiczny sposób do porzucenia życia, zgodnego z zasadami religii. Te złośliwe i podstępne duchy ciemności nie mogą nam jednak odebrać naszej wiary, gdyż wszyscy ludzie posiadają wolną wolę i sami decydują, z kim chcą być za pan brat. Dlatego tak niezwykle istotne jest świadomie zwracać się w modlitwie do Boga o wsparcie i ochronę. Jego Miłosierdzie jest potężną duchową siłą, zdolną ocalić nasze serca i przygotować nas na przejście do nadchodzącej rzeczywistości raju. Raju, który już wkrótce ma realnie na Ziemi zapanować — co z kolei sprawia, że szatan, wiedząc, że to jego ostatnie podrygi, ze zwielokrotnioną aktywnością usiłuje na zwieść, ogłupiając nas na wszelkie możliwe sposoby fałszywymi obietnicami i technicznymi nowinkami. Niestety zaś właśnie pop-kultura — niezależnie od wnoszonych przez nią pozytywnych przeżyć i wartości — stała się dla niego areną walki o ludzkie dusze. Zawierzmy więc swoje serca Panu Jezusowi i Jego Matce, której duchowa władza udaremnia wszelkie knowania szatana i armii jego upiorów. Bo to Ona i Jej Boski Syn są dla nas gwarancją, że przez następnych tysiąc lat po obaleniu antychrysta będziemy żyć — wraz z innymi wiernymi Boskim przykazaniom — w przygotowanym dla nas przez Boga Królestwie.

Jezus — najczulszy opiekun naszych serc — prosi nas więc, wręcz błaga, abyśmy przygotowali się na to Ostrzeżenie, które będzie oświetleniem naszych sumień. Prosi, abyśmy teraz jak najszybciej się wyspowiadali i dużo modlili za tych, którzy są bliscy naszemu sercu, a także w ogóle za wszystkich ludzi, żyjących w grzechu. Ostrzeżenie — od którego dzielą nas już tylko miesiące — będzie dla niektórych złoczyńców tak silnym przeżyciem, że spowoduje ich natychmiastowy zgon, jeśli przedtem nie poprosili Boga o Miłosierdzie. Ten akt oświetlenia sumień będzie trwał około piętnastu minut i będzie połączony ze zjawiskiem, widocznym dla wszystkich: na niebie zderzą się ze sobą dwa meteory, powodując gigantyczną łunę ognia, na tle której pojawi się świetlisty krzyż. Wielu będzie myślało, że to koniec świata, ale zjawisko to nie będzie groźne dla natury, a jedynie skonfrontuje nas z naszym sumieniem. Dla jednych będzie to więc akt wielkiej radości, dla innych szok psychiczny, który może w trybie natychmiastowym pozbawić ich życia.

Nawet gdyby się miało okazać, że proroctwo to się nie spełni — czyż może nam zaszkodzić, że więcej czasu poświęcimy na modlitwę i powstrzymamy się przez najbliższy czas od niektórych przyjemności, oddając owoce naszej wstrzemięźliwości w ofierze Panu Bogu?… Czy nie warto temu proroctwu uwierzyć, skoro zyskać możemy tak wiele, a tak niewiele mamy do stracenia?

Link: http://ostrzezenie.net/wordpress/ostrzezenie-czyli/

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia, Wprowadzenie do Orędzi | Możliwość komentowania Jeszcze raz przypominamy: Ostrzeżenie czyli… została wyłączona

Modlitwa za Duchownych, aby pozostali niewzruszeni i wierni Świętemu Słowu Boga – Krucjata Modlitwy (70)

O Najdroższy Jezu,
dopomóż Twoim
wyświęconym sługom rozpoznać,
jak w łonie Twojego Kościoła
postępuje schizma.

Pomóż Twoim wyświęconym sługom
pozostać niezłomnymi i wiernymi
Twemu Świętemu Słowu.

Nie dopuść nigdy, aby światowe ambicje
przyćmiły ich czystą miłość do Ciebie.

Udziel im łask, by pozostali
czyści i pokorni wobec Ciebie i aby czcili
Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

Dopomóż im i poucz
wszystkie te wyświęcone sługi,
którzy mogą się okazać zbyt letnimi
w ich miłości do Ciebie,
i rozpal na nowo
ogień Ducha Świętego w ich duszach.

Dopomóż im rozpoznać, że pokusa,
z którą staną oko w oko,
służy temu, aby ich rozproszyć.

Otwórz ich oczy,
aby nieustannie widzieli Prawdę.

Błogosław im w tym czasie, Drogi Jezu,
i okryj ich Twoją Najdroższą Krwią,
by zachować ich bezpiecznie od krzywdy.

Obdarz ich siłą,
aby oparli się kłamstwom szatana,
gdyby byli kuszeni,
aby zaprzeczyć istnieniu grzechu.

Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Modlitwa za Duchownych, aby pozostali niewzruszeni i wierni Świętemu Słowu Boga – Krucjata Modlitwy (70) została wyłączona

Orędzia losowe na rok 2020

Wpis z dnia 17.10.2020: Drodzy Czytelnicy, uprzejmie Was zapraszamy do udziału w internetowej konferencji z okazji 10 rocznicy Orędzi Ostrzeżenia (Księgi Prawdy). Pierwsze orędzie Maria od Bożego Miłosierdzia otrzymała w dniu 8 listopada 2010 roku. Jeżeli ktoś chciałby w konferencji tej wziąć udział, prosimy o skontaktowanie się drogą emailową. Konferencja odbędzie się w języku angielskim i będzie tłumaczona na następujące języki: hiszpański, niemiecki, holenderski, francuski, węgierski, wietnamski, indonesyjski, koreański, portugalski i albański.

Email:

poczta.ostrzezenie@posteo.pl

 

Humanizm jest zniewagą w stosunku do Boga

czwartek, 25 grudnia 2014, godz. 15.10

Moja wielce umiłowana córko, nie przejmujcie się złym duchem, który deprawuje świat. Pozostawcie wszystko Mnie. Bo tak długo, jak długo Mnie kochacie i czcicie, i miłujecie innych — w zgodzie z Moją Świętą Wolą — będę was chronił przed bólem, który jest następstwem tego wszystkiego, co się Mnie sprzeciwia.

Najgorszym bólem, jaki będziecie musieli znieść, będzie to, że staniecie się świadkami tak zwanych aktów dobroczynnych oraz humanitarnej troski na skalę światową, które będą maskować prawdziwe intencje Moich wrogów. Będziecie wiedzieć w swoich sercach, że jest to działalność oszusta. Kiedy świecki świat i ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, będą mówić o polityce i akcjach humanitarnych, ale nie będą mówić o tym, jak wielką wagę ma ochrona ludzkiego życia za wszelką cenę, to będziecie wiedzieć, że to nie jest to, czego Ja pragnę. Jeżeli ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, nie przemawiają z taką samą pasją przeciwko złu aborcji, z jaką mówią o innych poczynaniach przeciwko człowieczeństwu, to możecie być pewni, że coś jest nie w porządku.

Mój Ojciec ukarze wszystkich tych, którzy mordują Jego dzieci, łącznie z dziećmi, które nadal są odżywiane, będąc jeszcze w łonie i oczekując na narodziny. Sprawcy tych przestępstw będą cierpieć straszliwą karę — chyba że pokutować będą za swoje grzechy przeciwko Mojemu Ojcu. Ci, którzy są ode Mnie i którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi, zaprzestali głoszenia Prawdy. Morderstwo, łącznie z aborcją, jest jednym z największych grzechów przeciwko Bogu. Potrzeba nadzwyczajnego aktu skruchy, aby zostać rozgrzeszonym z takiego grzechu. Dlaczego więc Mój Kościół nie walczy z uporem przeciwko temu grzechowi — jednemu z najbardziej odrażających aktów buntu przeciwko Mojemu Ojcu? Dlaczego odwracają oni waszą uwagę od tego, aby uznać, że jest to najcięższy ze wszystkich grzechów, a jednocześnie prawią kazania na temat wagi aktów humanitarnych?

Humanizm jest zniewagą w stosunku do Boga, ponieważ skupia się on na potrzebach człowieka, a nie na potrzebie odpokutowania za grzech przed Obliczem Stwórcy — Stwórcy wszystkiego, co istnieje. A skoro lekceważycie grzechy śmiertelne, które zostały przejrzyście określone w Prawach ustanowionych przez Boga i które wiodą do wiecznego potępienia, to żadna ilość współczucia dla obywatelskich praw ludzkości nie będzie zadośćuczynieniem za te grzechy.

Jeżeli wierzycie we Mnie i jeżeli Mi służycie, to musicie mówić wyłącznie Prawdę. Prawda jest taka, że to grzech jest waszym największym wrogiem, a nie ci, którzy was prześladują. Grzech śmiertelny — jeżeli nie jest odpokutowany — zaprowadzi was do piekła. Jeżeli jesteście w stanie grzechu śmiertelnego i swój czas poświęcacie na wspieranie wielkich dzieł charytatywnych i akcji humanitarnych — ale nie pokutujecie — to wasza dusza będzie zgubiona.

Pamiętajcie o Prawdzie. Nie dajcie się wprowadzić w błąd za pomocą dyskusji, działań czy uczynków charytatywnych, podczas gdy najważniejszym zadaniem jest zwalczanie grzechu śmiertelnego. Ci Moi wyświęceni słudzy, którzy odmawiają przypominania wam o konsekwencjach grzechu śmiertelnego, nie rozumieją swojej misji w służbie dla Mnie. Nie możecie grzechu zamieść pod dywan, usuwając go sprzed waszych oczu, tak jakby on nie istniał. Żadna ilość współczucia dla ludzi, którzy prześladowani są w Moje Imię, nie wynagrodzi tego, że grzesznicy nie pojednają się ze Mną, Jezusem Chrystusem, aby uzyskać odpuszczenie grzechów.

Wasz Jezus

 

  • Bóg jest wszechobecny – On jest wszędzie

  • czwartek, 22 stycznia 2015, godz. 20.20

Moja wielce umiłowana córko, odstępstwo pochwyciło świat i wyciąga swoje macki po każdą religię, która uznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, lub też Mojego umiłowanego Ojca. Ci, którzy szerzą odstępstwo, robią to w taki sposób, że nie jest to widoczne, i ci oszuści będą ostrożnie tak wychowywać dusze, aby przyjęły tę fałszywą doktrynę. Doprowadzi to dwie trzecie chrześcijan do odstępstwa, ponieważ nie okażą oni za grosz mądrości. Każde Prawo Boże zostanie nagięte i przedstawione niby jako dostosowane do nowoczesnego świata. Moi wrogowie będą tak przekonywający, tacy troskliwi i tak na oko pokorni, że przekonają nawet Moich najbardziej zagorzałych i wiernych wyznawców, że w Bożych Oczach zmiany te są do zaakceptowania.

Gdy tylko jakikolwiek chrześcijanin odchodzi od Prawdy, to staje się on winny akceptacji kłamstw. Zaraz potem przyjmie on fałszywą doktrynę, a następnie bardzo szybko odejdzie od wiary. Kiedy zaś nadejdzie właściwy czas, człowiek zatracenia przekona wszystkich chrześcijan, którzy odrzucają Prawdziwe Słowo Boga, aby przyłączyli się do jednej światowej religii. I w ten oto sposób Mój Kościół zostanie ukrzyżowany. Ale Światło Boże wyleje się na chrześcijan i żydów, i swoimi ustami — natchnionymi przez Enocha i Eliasza — będą nauczać Słowa Bożego. To te dwie religie będą na celowniku Moich wrogów i będą one prześladowane; i potraktuje się je surowo, zanim ich praktykowanie w miejscach publicznych nie zostanie zabronione. I w końcu przejmą oni ich kościoły i świątynie. Jednak, okryci Ogniem Ducha Świętego, szerzyć będą oni Słowo Boże. Znajdą odwagę i siłę, aby pozostać wiernym Bogu.

Kapłani wierni Prawdzie będą kontynuować codzienną Ofiarę, odprawiając Ją w Moje Imię — i to w taki sposób, w jaki ma być Ona odprawiana. Podążać za nimi będzie reszta z każdego narodu, która odpowie na Ducha Ognia. Nigdy bowiem nie wolno bagatelizować Mocy Boga. Poprowadzi On Swoich Własnych w ich marszu do zwycięstwa. Usunie on wszelkie ciernie, które blokują ich ścieżkę. Okryje ich Kręgiem Swojej Niebiańskiej Ochrony* i napełni ich dusze mądrością i Prawdą.

Bóg jest wszechobecny — On jest wszędzie i On wszystko widzi. Siła szatana jest przerażająca, ale on nie jest wszechobecny. On może jedynie rozszerzyć swój wpływ poprzez dusze, które uda się oszukać jemu i jego kohorcie. Moc Boża może zwielokrotniać się w każdym jednym miejscu na świecie, i to natychmiast. Do każdego czynu — dobrego, złego czy obojętnego — dochodzi za sprawą wolnej woli człowieka, która jest albo pod wpływem Ducha Świętego, albo złego ducha.

Moc Boga zatryumfuje i w Wielkim Dniu Pańskim Jego wrogowie okażą się bezsilni, a Ręka Mojego Ojca wtrąci ich do otchłani. Największa kara zostanie zadana tym wyświęconym sługom, którzy nauczają fałszu. Zostali oni bowiem pobłogosławieni Prawdą, ale ją odrzucili, umyślnie odwodząc dusze od Słowa Bożego — zostanie im to więc policzone jako najgorszy ze wszystkich grzechów; i dlatego nigdy nie ujrzą Oblicza Boga.

Wasz Jezus

* Porównaj: Najświętsza Maria Panna: Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć 20 czerwca 2012

Krucjata Modlitwy (24)

Odpust zupełny dla rozgrzeszenia

(Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem Ostrzeżenia z dnia 2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez 7 kolejnych dni.)

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi.
Jesteś Płomieniem,
który dotyka wszystkie dusze.
Twoje Miłosierdzie i Miłość
nie znają granic.

Nie jesteśmy godni ofiary,
dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu.
Wiemy jednak,
że Twoja Miłość do nas jest większa
niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory,
abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo.
Napełnij nas Duchem Świętym,
abyśmy mogli maszerować naprzód
i prowadzić Twoją armię,
aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie
i przygotowała naszych braci i nasze siostry
na chwałę Twojego
Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie,
ofiarujemy Ci samych siebie,
nasze smutki, nasze cierpienia
jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze.
Kochamy Cię, Jezu.
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi,
gdziekolwiek się znajdują.

Amen.

Krucjata Modlitwy (130)

Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy

(Proszę was, abyście teraz rozpoczęli
Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć
natychmiast oraz kontynuować,
tak jak was pouczam, do końca czasu.
Musicie odmawiać tę Modlitwę
przez pełnych siedem dni z rzędu,
podczas każdego miesiąca kalendarzowego,
rozpoczynając ją w poniedziałek
w godzinach porannych.
Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie
podczas każdego z tych siedmiu dni,
a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć.
Kiedy pościcie, wymagane jest od was,
abyście w czasie tego dnia spożywali
tylko jeden główny posiłek, a następnie
jako dwa pozostałe posiłki
przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

Moja umiłowana Matko Zbawienia,
proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz
Dar wiecznego zbawienia —
dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Błagam Cię, abyś
poprzez Twoje wstawiennictwo
wymodliła uwolnienie wszystkich dusz
z niewoli szatana.

Proszę,
zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie
tym duszom,
które Go odrzucają,
które Go ranią swoją obojętnością
i które oddają hołd
fałszywym doktrynom
i fałszywym bożkom.

Błagamy Cię ponad wszystko,
droga Matko,
wypraszaj łaskę otwarcia serca
dla tych dusz,
które najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

Bóg Ojciec: Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Orędzie nr 352 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 20.02.2012, godz.12.20

Moja ukochana córko, Moje pulsujące Serce jest przepełnione smutkiem z powodu grzechów Moich dzieci.

Ich wzajemna, pełna nikczemności nienawiść rozdziera Moje Serce na dwoje, jak u każdego kochającego Ojca .

Jest jak miecz, przekłuwający Moje Serce, miecz, który w Nim bezustannie tkwi.

Ja Jestem Najwyższym Bogiem, który z powodu wolnej woli, jaką dałem wszystkim Moim dzieciom, będzie musiał cierpieć nieustający ból, dopóki na ziemi nie powstanie Nowy Raj.

Wówczas wy, Moje dzieci, przyłączycie się jednomyślnie do Mojej Świętej Woli.

Dopóki to nie nastąpi, nie może być pokoju na ziemi.

Tylko wtedy, gdy zły i ci, którzy niewolniczo podążają za jego oszukańczymi obetnicami, zostaną ostatecznie zniszczeni, świat w końcu może stać się spokojny.

Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie odczuwam satysfakcji na myśl o karaniu Moich dzieci, ponieważ Ja je kocham.

One są Moje, są Moim drogim Dziełem. Widzieć, jak zły zdeprawował ich dusze, jest ciągłą udręką dla Mnie, ich ukochanego Ojca.

Pragnę zabrać wszystkie z was, kochające dzieci, które znacie i rozumiecie Moją Miłość do was, do Mojego pięknego, Nowego Raju na ziemi.

Obiecuję wam, że prześladowanie będzie krótkie i że będziecie chronieni.

Ponieważ pozostawię teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

Z nią ujdziecie uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach.

Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalenia. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

Dzieci, jest to Cud i tylko ci, którzy kłaniają się przede Mną, ich Panem i Stwórcą wszystkich rzeczy – jak małe dzieci z miłością dla Mnie w swoich sercach – mogą zostać pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.

Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (33), aby podziękować za Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

Krucjata Modlitwy (33)

Pieczęć Boga Żywego

O Mój Boże, mój kochający Ojcze,
przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje
moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu
i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,
mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich
tą szczególną Pieczęcią.
Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.
Kocham Cię, Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego (Jezusa Chrystusa)
na przebłaganie za grzechy świata
i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.

 

Idźcie, Moje dzieci i nie obawiajcie się. Zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z Miłością stworzył każdego z was.

Znam każdą pojedynczą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Ani jeden z was nie jest kochany mniej niż inni.

Z tego powodu nie chcę utracić ani jednej duszy. Ani jednej.

Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczenie jest potrzebne.

Wasz kochający Ojciec w Niebie
Najwyższy Bóg

Najświętsza Maryja Panna: Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, zmienił losy ludzkości (fragment)

Poniedziałek, 24.12.2012, 18:00

… Jest to czas powodzi; czas szybkiej i nagłej zmiany. Gdy będą wybuchać wojny, a wielka wojna wyłoni się z popiołów, tempo realizowania się Bożego Planu się nasili, aby uświadomić Jego Obecność pośród wszystkich narodów i wszystkich ras.

Moje dziecko, błagam was, płacząc dzisiaj, módlcie się Najświętszym Różańcem. Moje łzy, których właśnie jesteś świadkiem, są łzami za te dusze, które nie uznają Mojego Syna. To są ci Chrześcijanie, którzy najbardziej Go zasmucają, którzy mówią, że akceptują Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, ale którzy Go obrażają, nie modląc się do Niego.

Rozprzestrzenianie się ateizmu jest jak straszna epidemia, ogarniająca ziemię. Bóg nie został zapomniany, ale w zamian za to Jego Istnienie jest celowo ignorowane. Jego Prawa zostały zakazane w waszych krajach. Jego Kościoły nie są honorowane. Jego wyświęceni słudzy są zbyt nieśmiali i niewystarczająco odważni, aby głosić Jego Święte Słowo.

Ziemia będzie się teraz zmieniać zarówno fizycznie jak i duchowo. Oczyszczanie rozpoczęło się. Walka rozegra się pomiędzy tymi, którzy podążają za złym, a Resztą Bożego Kościoła.

Wy, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, zawsze wzywajcie Mnie, waszą ukochaną Matkę Zbawienia, tak abym mogła poświęcić was Mojemu umiłowanemu Synowi w celu przyznania wam najbardziej potrzebnych łask. Musicie zostać przygotowani jako żołnierze Jezusa Chrystusa. Wasz pancerz musi zostać wzmocniony ze względu na waszą rolę jako krzyżowców, i będziecie musieli maszerować przeciwko wielkim okrucieństwom i niesprawiedliwości.

Idźcie w pokoju, dzieci, i trwajcie na codziennej modlitwie, tak aby zbawienie ludzkości mogło dojść do skutku, ponieważ rozpoczynają się zmiany .

Wszystko dokona się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca, przez Jego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Wam, Moje dzieci, które prosicie Mnie o pomoc, przyznana zostanie ogromna ochrona – dla waszych narodów.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Orędzia losowe na rok 2020 została wyłączona

Orędzia losowe na rok 2019

Pierwszy Sąd jest blisko – i odrzucę niegodziwców precz

czwartek, 15 sierpnia 2013, godz. 21.57

Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich uczniów, którzy znają Prawdę, aby okazali odwagę w tych trudnych dla ludzkości czasach.

Bardzo bliski jest czas, gdy jednocześnie wybuchną wojny pomiędzy wieloma narodami. Kiedy usłyszycie o tych wszystkich wojnach i staniecie się świadkami zwykłego okrucieństwa owych wszystkich, wzajemnie się popierających ciemiężców, którzy wywołują te wojny, to będziecie wiedzieć, że bliski jest czas Mojego Drugiego Przyjścia.

Wtedy też więcej z was rozpozna Prawdę zawartą w Księdze Jana — Apokalipsie — której zawartość jest wam teraz ujawniana. Nie bójcie się, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć. Wielu, którzy nie akceptują tych orędzi, popełnia ciężki błąd, ponieważ Księga Prawdy zawiera po prostu szczegóły i tajemnice, pochodzące z Księgi Objawienia. Jedynie Ja, Baranek Boży, Jestem uprawniony — bo tylko Ja posiadam pozwolenie Mojego Ojca — by otworzyć znajdujące się na niej pieczęcie.

Jeżeli nie wierzycie w Księgę Prawdy, to i nie wierzycie w Księgę Objawienia. Ostrzegam was! Ci, którzy odrzucają Księgę Objawienia, rezygnują z Mojego Miłosierdzia. Ale — dzięki Boskiej Interwencji w czasie Wielkiego Ostrzeżenia — zostanie im pokazana Prawda, gdyż bez tego wielu nigdy by Mnie nie poznało albo by nie pojęło Wielkiego Miłosierdzia, które Ja przynoszę światu. Nigdy nie wolno wam nic dodawać do Księgi Objawienia, podejmować próby własnej interpretacji lub ujmować z niej czegokolwiek, tak aby dopasowywać to do swoich własnych życzeń, ponieważ za takie postępowanie będziecie cierpieć. Kiedy coś takiego robicie, manipulujecie Słowem Bożym. Owa Księga została wam obiecana. Bóg wysłał Swojego siódmego posłańca, aby objawić Prawdę. Zaakceptujcie to, okazując Mi ufność, bo jeżeli tego nie zrobicie, będziecie samotnie kroczyć, nie wiedząc nic o tym, jakie straszliwe oszustwo dotknie tych, którzy odrzucają Słowo Boga.

Na świecie będzie miało teraz miejsce wiele, wiele zmian, których żaden człowiek nie będzie mógł nie zauważyć. Religie staną się nonsensem, jako że miliony przyjmą religię pogańską, o której wam się powie, że oddaje ona cześć Bogu. Powie się wam, że pokora i miłość wobec ubogich są powodem, dla którego odnowiony i oświecony Kościół zwiastuje nowy początek. Jak baranki na rzeź prowadzeni będziecie do jeziora ognia. Gdy uświadomicie sobie straszliwą ohydę obrzydliwości, do której zostaliście doprowadzeni, może być już za późno. Skoro oddajecie hołd bestii, ona nad wami zapanuje i wielu z was z czasem stanie się jej niewolnikami.

Ważne zmiany w świecie politycznym i systemie mediów spowodują wielki rozłam. Ci, którzy są wierni Bogu we wszystkim, co zostało przekazane światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, będą żyli. Ci, którzy Mnie odrzucają, nie będą posiadać żadnego życia, gdyż staną się niezdolni do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Moje Serce, chociaż z tego powodu zostanie przecięte w pół, stanie się bardziej zahartowane i Moja Sprawiedliwość zwycięży.

Pierwszy Sąd jest blisko — i odrzucę niegodziwców precz, jako że Nowe Niebo i Nowa Ziemia powita tylko tych, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie. Wielu powie: Bóg jest miłosierny — On nigdy nie okazałby takiego okrucieństwa. Moja odpowiedź jest następująca: Nie będzie już więcej takiej ziemi, jaką obecnie znacie. W zamian wyłoni się nowa, odnowiona ziemia — o wiele większa, wspanialsza niż poprzednia, gdzie dwanaście narodów będzie mieszkać jeden obok drugiego w miłości i harmonii. Tyko ci, którzy pozostaną lojalni wobec Mnie oraz ci, którzy, choć Mnie nie znają, zaakceptują Moją Dłoń, kiedy Ja udowodnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia — wkroczą przez jej bramy. Wówczas je zatrzasnę. Żaden inny człowiek już wtedy nie wejdzie, gdyż Mój Wyrok zapadnie. Wszelki ból zostanie zapomniany, a niegodziwcy zostaną wrzuceni do piekła, gdzie będą cierpieć na wieczność. Człowiek musi docenić Moją Wielką Miłość, Miłosierdzie i Współczucie. Ale powinien on także bać się Mojej Kary, gdyż — kiedy ostatnia trąba zabrzmi w Wielkim Dniu Pańskim — będzie ona ostateczna.

I wtedy wszystko przeminie.

Wasz Jezus

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Orędzia losowe na rok 2019 została wyłączona

Cykl ogólnopolskich spotkań modlitewnych Krucjaty Modlitwy

Cykl ogólnopolskich spotkań modlitewnych Krucjaty Modlitwy  – link:

http://armiajezusachrystusa.pl/2018/09/04/cykl-ogolnopolskich-spotkan-modlitewnych-krucjaty-modlitwy/

A tutaj nasz modlitewnik z modlitwami Krucjaty Modlitwy:

http://ostrzezenie.net/wordpress/modlitwy-krucjaty-modlitwy/

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Cykl ogólnopolskich spotkań modlitewnych Krucjaty Modlitwy została wyłączona

Orędzia losowe na rok 2018

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Orędzia losowe na rok 2018 została wyłączona

Zapraszamy do dyskusji na temat zgodności orędzi od MBM z innymi orędziami i tekstami biblijnymi

Drodzy Czytelnicy!

Jeszcze raz chcemy podkreślić, że poniższy wpis „To jest koniec końca, wybierajcie sami – Niebo czy piekło” stanowi jedynie głos czytelników w dyskusji  na temat orędzi MBM. Jeżeli Waszym zdaniem jakieś zawarte w nim opinie są niezgodne z treścią orędzi Marii Bożego Miłosierdzia, prosimy o otwarte zabranie głosu w dyskusji. Z góry jednak chcemy zauważyć, że fakt, iż zły duch oszukuje wielu możnych tego świata i przywódców religijnych i politycznych, obiecując im świetlaną przyszłość i ukazując im jej wizje, był wielokrotnie poruszany w orędziach od MBM. Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Zapraszamy do dyskusji na temat zgodności orędzi od MBM z innymi orędziami i tekstami biblijnymi została wyłączona

To jest koniec końca, wybierajcie sami – Niebo czy piekło

Drodzy Czytelnicy, nie możemy tego więcej przed Wami ukrywać – opinie wielu naszych czytelników potwierdzają, że proroctwa MBM się sprawdzają. Poniżej prezentujemy Wam przegląd tych opinii co do zgodności orędzi MBM z innymi aktualnymi orędziami, pochodzącymi m. in. od otrzymujących je od wielu, wielu lat wybranych z Ameryki Południowej i Europy.

Jest rzeczą wielkiej wagi, aby te przesłania od Boga upowszechniać, gdyż wszystkie proroctwa o wojnie, katastrofach, ostrzeżeniu, przejęciu władzy przez antychrysta mają według opinii wielu w najbliższym czasie spełnić się na naszych oczach. I choć MBM nie otrzymuje na razie nowych orędzi, to jednak inne, otrzymywane przez dusze wybrane od lat orędzia, jednoznacznie potwierdzają przesłanie od MBM.

Oto – wedle opinii niektórych naszych czytelników – cechy wspólne orędzi MBM i tych wyżej wymienionych:

1. Wpływ sił zła na polityków

Tajemni władcy w zmowie z wieloma politykami i możnymi tego świata usiłują przejąć globalną władzę i pokierować biegiem historii. Ich celem jest podporządkowanie sobie całej ludzkości, jej demoralizacja i wprowadzenie totalnej kontroli. Politycy i możni tego świata nie zdają sobie jednak sprawy, że po pewnym czasie zostaną przez tych tajemnych władców zdradzeni i że są oni przez nich oszukiwani. Owi tajemni władcy dysponują inteligencją, możliwościami i technologiami, które im pozwalają na kreowanie nieistniejącej rzeczywistości. Posyłają oni wielu polityków i możnych tego świata do tego przyszłego, wspaniałego świata, aby ich w pełni dla siebie pozyskać. Ten przyszły świat w rzeczywistości jednak nie istnieje. Jest on tylko pułapką, symulacją, technologiczną manifestacją, którą owi tajemni władcy stworzyli, aby pozbawić ludzi dostępu do prawdziwego Królestwa Bożego, które jest królestwem miłości, rajem przyrody i pulsującego życia.

2. Antychryst i jego złowroga charyzma

Aby całą ludzkość oszukać, owi tajemni władcy poślą na świat antychrysta, który będzie dysponował tak wielką charyzmą, że nikt, kto spojrzy mu w oczy, nie będzie mógł mu się oprzeć, gdyż ogarnie on zmysły ludzkie tak wielkim zniewoleniem. Nie wolno więc pod żadnym pozorem patrzeć mu w oczy, gdyż jego spojrzenie paraliżuje. A jego charyzmatyczna siła przyciągania jest nie do odparcia i może stać się przyczyną Waszego upadku. Będzie on też czynił cuda. Większość będzie myślała, że jest on wcieleniem Chrystusa, Jego zapowiadanym drugim przyjściem. Jezus Chrystus nie przyjdzie jednak powtórnie w ciele, lecz w duchu. A efektem uzależnienia od antychrysta będzie odejścia od ducha prawdy głoszonej przez Jezusa Chrystusa, położenie akcentu na sprawy zmysłowe i egzystencjalne, bytowe, usprawiedliwienie grzechu i poddanie się fałszywej spirytualności.

3. Dwie możliwe furtki antychrysta: media i hierarchia kościelna

Antychrystowi uda się oszukać większość ludzi. Jego moc będzie jednak efektem możliwości para-technologicznych owych tajemnych władców, nie będzie jednak mocą Bożą. Jego furtką będą wasze obecne i przyszłe smartfony i media, których szybki rozwój ma na celu zwabienie Was w tę pułapkę uzależnienia od antychrysta i jego tajemnych popleczników.

Pod jego wpływem zachodzą także w Kościele zmiany, które Kościół desakralizują czyli okradają Go z Jego ducha świętej prawdy. Niestety, także wielu najwyższych urzędników w hierarchii Kościoła, nie mówiąc o wielu księżach, ulega temu duchowi desakralizacji i zwodzi wyznawców zmianami i błędnymi naukami, odchodząc od prawdy dekalogu i nauki Jezusa Chrystusa.

4. Konieczność natychmiastowego przygotowania się

Kto nie chce więc zniewolić swej duszy na użytek szatana na wieczność, ten musi natychmiast – ale to natychmiast – się przygotować. Oznacza to być na bieżąco w duchowym, wewnętrznym kontakcie z Jezusem Chrystusem i trwać w modlitwie do Niego, być Mu posłusznym i uległym, żyć w Nim, podarować Mu na zawsze swoje „tak”. Ale tylko Jemu, Jezusowi Chrystusowi, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, Synowi Maryi, Matki Boga. Musicie paść przed Nim na kolana i błagać o wybaczenie, modlić się do Niego, umiłować Go z całego serca i mu służyć, czyli ukierunkować na Niego swoje życie, dostosowując je do Jego Nauki.

5. Akt ostrzeżenia już wkrótce: ten widoczny i niewidoczny

Wkrótce nastąpi również znak ostrzeżenia. Będzie on miał dwa wymiary: widoczny i niewidoczny. Tym widocznym będzie zderzenie się w przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi dwóch meteorów. Skutkiem tego będzie deszcz ognia, który opadnie na Ziemię i wywoła u wielu panikę. Nie będzie to jednak koniec świata, a jedynie znak dany ludzkości, aby się opamiętać.

Zaraz potem nastąpi niewidoczna część aktu ostrzeżenia. Objawi się ona tym, że czas się jakby zatrzyma i każdy żyjący człowiek zajrzy do swej duszy i zostanie skonfrontowany ze swoim sumieniem. Niektórzy umrą nawet z przerażenia. Wielu się nawróci. Wielu jednak niestety, ujrzawszy swoje złe czyny, jeszcze bardziej zbuntuje się przeciwko Bogu i z tym większą zaciekłością będzie zwalczać Jego wiernych wyznawców.

6. Jak się przygotować

Czas nagli, jest to koniec końca, apele Boga do Jego proroków są dramatyczne. Nie należy więc ani chwili zwlekać. A choć wielu wiernych wyznawców zostanie na czas tych wydarzeń uniesionych do góry, to jednak trzeba się przygotować również w sensie dosłownym. I nie chodzi tu tylko o posiadanie zapasu wody święconej, poświęconych świeczek i poświęconych dewocjonaliów (jak krucyfiks) i tekstów modlitw, i nie tylko o zapas wody pitnej i żywności, lecz także, o ile to możliwe, o posiadanie zapasu nasion roślin użytkowych i małego zaplecza gospodarczego oraz dostępu do czystej wody pitnej i kawałka ziemi.

7. Zwodnicze pseudo-ideologie odwracają uwagę od prawdy

Nie wolno dać się zwieść mydlącym oczy ideologiom, które promują rządy, aby przykuć Waszą uwagę do fałszywych problemów i przekręcić prawdę. „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym” i „efekt cieplarniany” to tylko przykłady takich haseł, rzucanych po to, aby przyciągnąć masy i poprowadzić je na błędny szlak. Wpływ człowieka na środowisko jest ogromny, ale jego niszczenie jest wynikiem upadku moralnego. Natomiast zachodzące w nim zmiany są nie tylko efektem działalności człowieka, lecz przemijaniem postaci tego świata – świata, jaki znamy. Ten nowy świat, który nieuchronnie nadchodzi, będzie inny. Nie ma on jednak nic wspólnego z wyobrażeniami z zakresu science-fiction, a dostać się do niego można tylko poprzez Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna Bożego, który stoi na straży wszelkiej sprawiedliwości i miłosierdzia.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania To jest koniec końca, wybierajcie sami – Niebo czy piekło została wyłączona

PROŚBA O CZUWANIE MODLITEWNE

MOJE WOŁANIE DO JEZUSA:

Oto zaktualizowany link, gdzie można swoją prośbę zawierzyć Jezusowi:

http://ostrzezenie.net/wordpress/moje-wolanie-do-jezusa/

PROŚBA O CZUWANIE MODLITEWNE:

Dusza cierpiąca w Święte Imię Jezusa napisała pocztą elektroniczną na blogu „The Father of  Love and Mercy” – blogu zatwierdzonym przez Marię Bożego Miłosierdzia – aby podzielić się następującą informacją. Istnieje ogromna potrzeba, aby chronić tę Misję Zbawienia od przyszłych ataków szatana, aby ocalić dusze od potępienia i aby Armia Reszty zjednoczyła się i za Łaską Bożą została umocniona.

Oto 6 punktów nadesłanych przez duszę cierpiącą w Święte Imię Jezusa:

1. Jezus pragnie, abyśmy zorganizowali światowe czuwanie modlitewne, podczas którego odmawialibyśmy wszystkie cztery części Świętego Różańca – jedna po drugiej, bez żadnej przerwy. Czuwanie modlitewne powinno rozpocząć się o północy, bez względu na strefę czasową. Nikt nie powinien czuć się zobowiązany do uczestnictwa w czuwaniu, lecz im więcej z nas się zaangażuje, tym większą będzie wylana Łaska. Ci, którzy czują się słabi lub chorzy, powinni też przyjść i modlić się, na ile im siły pozwalają, choćby jedną dziesiątką – a zostanie to przyjęte przez Boga – ale wszyscy powinni przybyć tylko z miłości do Jezusa i naszej Panienki, a nie z jakiegokolwiek innego powodu. Jeżeli ktoś nie może się modlić lub nie czuje się odpowiednio, albo jeżeli odczuwa zmęczenie podczas modlitwy, niech po prostu usiądzie razem z nami, a także zostanie umocniony.

2. Każdy, kto może, powinien pościć o chlebie i wodzie od północy poprzedzającej czuwanie modlitewne, czyli przez 24 godziny, aż do czasu zakończenia modlitwy

3. Zalecana jest gorąco Spowiedź Święta na dzień przed czuwaniem albo w jakimkolwiek momencie przed jego rozpoczęciem.

4. Wszyscy powinni – jest to istotne przebaczyć sobie nawzajem wszelkie przewinienia, urazy itp. Przebaczmy i zapomnijmy, nie bacząc na to, kto nas obraził i dlaczego, a w szczególności jeżeli mamy coś przeciwko komuś, kto jest także żołnierzem Reszty. Przebaczenie to musi się dokonać z obydwu stron i musi być bezwarunkowe oraz, o ile to możliwe, musi nastąpić osobisty kontakt pomiędzy osobami, które są uwikłane w jakąkolwiek kłótnię czy spór, czy coś podobnego. Można też wysłać list, kartkę, kwiaty, okazać dobry gest czy przekazać pozdrowienia poprzez inną osobę, albo uczynić cokolwiek innego, co wynika z życzliwości i pochodzi od serca.

5. Data czuwania modlitewnego leży w waszej gestii, ale powinno być ono zorganizowane tak szybko, jak tylko jest to możliwe i z udziałem jak największej ilości osób. Nawet jeżeli jest to tylko jedna osoba, to jest to w porządku.

6. Miejsce czuwania modlitewnego jest także sprawą waszego wyboru, modlić można się wszędzie, ale wskazane są kościoły oraz miejsca poświęcone.

To, co się liczy, to jest wiara, miłość do Jezusa i naszej Matki Niebieskiej, Matki Zbawienia, oraz czystość serca.

Północ jest symbolem Powtórnego Przyjścia Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Niech miłość i czułość naszej Błogosławionej Maryi Dziewicy, Królowej Różańca, pozostanie z nami na zawsze.

Osoby, które planują odpowiedzieć na powyższe wezwanie do czuwania modlitewnego, mogą poinformować o swoich planach na samym końcu tej strony : https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/08/29/prayer-vigil-request/  Ci, którzy nie mówią po angielsku, mogą tylko podać swoje imię, e-mail oraz datę planowanego czuwania w komentarzu i nacisnąć klawisz „SUBMIT”.

Jeżeli ktoś nie jest obeznany z modlitwą różańcową, oto pomocny link na naszej stronie: http://ostrzezenie.net/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/R%C3%B3%C5%BCaniec2.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania PROŚBA O CZUWANIE MODLITEWNE została wyłączona

Orędzia losowe 2017

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Orędzia losowe 2017 została wyłączona

Dla Kapłanów pragnących Obrony Świętej Eucharystii

Krucjata Modlitwy (56)

Dla Kapłanów pragnących Obrony Świętej Eucharystii

O Drogi Ojcze,
w imię Twojego Drogiego Syna,
który ofiarował Siebie na Krzyżu
za całą ludzkość,
pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie.
Okryj mnie Przenajdroższą Krwią
Twojego Syna
i udziel mi Łask,
abym nadal służył Ci
w wierze, zaufaniu i szacunku
przez resztę mojej posługi.

Nigdy nie pozwól mi odejść
od prawdziwego znaczenia
Ofiary Mszy Świętej
ani od celebrowania Eucharystii
dla Twoich dzieci.

Daj mi siłę do reprezentowania i karmienia
Twojego stada w taki sposób,
w jaki musi być ono karmione
Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela ludzkości.

Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Dla Kapłanów pragnących Obrony Świętej Eucharystii została wyłączona

Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej

Krucjata Modlitwy (54)

Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej

O Ojcze Niebieski,
w imię Twojego Umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
który tak wiele wycierpiał
za grzechy ludzkości,
prosimy,
pomóż nam w tych trudnych czasach,
w których przyszło nam żyć.

Pomóż nam przetrwać prześladowania,
planowane przez chciwych władców i tych,
którzy chcą zniszczyć
Twoje Kościoły i Twoje dzieci.

Błagamy Cię, Drogi Ojcze,
abyś pomógł nam nakarmić nasze rodziny
i uratować życie tych,
którzy będą zmuszeni
do wojny wbrew ich woli.

Kochamy Cię, Drogi Ojcze.

Błagamy Cię,
abyś pomógł nam w potrzebie.

Ocal nas z uścisku antychrysta.

Pomóż nam uchować się
od jego znaku, znamienia bestii,
poprzez odmówienie jego przyjęcia.

Pomóż tym, którzy Cię kochają,
pozostać wiernymi
Twojemu Świętemu Słowu
w każdym czasie,
abyś mógł obdarzyć nas łaskami
potrzebnymi do przetrwania
w Ciele i Duszy.

Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej została wyłączona

Modlitwa za Kościół Katolicki

Krucjata Modlitwy (53)

Modlitwa za Kościół Katolicki

O Boże Ojcze,
w imię umiłowanego Syna Twojego
błagamy Cię, daj siłę i potrzebne łaski,
by pomóc kapłanom
przetrzymać prześladowania,
które przechodzą.

Pomóż im być wiernymi
prawdzie Nauczania Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa,
i by nigdy się nie zachwiali,
nie osłabli ani nie poddali
kłamstwom na temat
Świętej Eucharystii.

Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Modlitwa za Kościół Katolicki została wyłączona

Info od Redakcji biuletynu informacyjnego Jezus do ludzkości:

Godzina modlitwy Krucjaty o uzdrowienie i ochronę (z tłumaczeniem na żywo)

27 listopada 2021, 14:00

Pokój z tobą!

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Godzinie Modlitwy Jezus do Ludzkości o uzdrowienie i ochronę z tłumaczeniami na żywo w dniu 27 listopada 2021 r. w sobotę o 14:00

To godzinne spotkanie Krucjaty Modlitwy jest naszą comiesięczną okazją do zebrania się na modlitwie i błagania Trójcy Świętej o uzdrowienie nas i naszych bliskich z wszelkiego rodzaju chorób, zarówno fizycznych, jak i duchowych, które nas dotknęły.

Będziemy także prosić o łaski, które pomogą nam żyć zgodnie ze Świętą Wolą Bożą, odrzucić grzech i zawsze być w stanie łaski dzięki Miłości i Miłosierdziu Boga.

Ta międzynarodowa godzina Krucjaty Modlitwy będzie po angielsku. Tłumaczenia na żywo będą dostępne w następujących językach: niemieckim, francuskim, chińskim, portugalskim, ukraińskim (rosyjskim), koreańskim, hiszpańskim, polskim, słowackim/czeskim, bahasa (indonezja), rumuńskim i holenderskim.

Będziemy odmawiać Różaniec Święty, Modlitwy Krucjaty o uzdrowienie i ochronę, Koronkę do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie rodziny i przyjaciół, którzy oddalili się od Boga.

Zjednoczmy zatem nasze serca z międzynarodową Rodziną Jezus do ludzkości i razem z naszą Matką Zbawienia ofiarujmy bardzo potrzebne modlitwy i ofiary w intencji uzdrowienia i ochrony ludzi, których kochamy.

Jezu, ufamy Tobie!

Link do rejestracji

Jak się zarejestrować i połączyć na spotkania w programie Zoom przeczytasz tutaj

 

Konferencja „Wstęp do Księgi Prawdy” – niedziela, 28 listopada 2021, godz. 19:00

Zapraszamy także do wzięcia udziału w konferencji „Wprowadzenie do Księgi Prawdy” 28 listopada 2021, godz. 19:00. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Zgodnie z Orędziami Trójcy Świętej przekazanymi w Księdze Prawdy, Powtórne Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa nastąpi za naszego życia. Żyjemy teraz w Czasach Ostatecznych, czyli w czasach bezpośrednio poprzedzających chwalebny Powrót Jezusa Chrystusa, Naszego Króla.

Księga Prawdy, objawiona Prorokowi Danielowi i częściowo św. Janowi w Księdze Objawienia, jest obiecanym darem Boga na czasy ostateczne. „Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”. (Księga Daniela 12,4).

Księga Prawdy jest darem przekazanym nam przez Trójcę Świętą, aby przygotować nas na trudne czasy, przed którymi stoimy, gdy świat pogrąża się w zamęcie na drodze do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Podczas tej konferencji otrzymasz przegląd ważnych Orędzi oraz spełnionych i wypełniających się proroctw zawartych w Księdze Prawdy.

Dopiero po spełnieniu się niesamowitej przepowiedni o rezygnacji papieża Benedykta XVI ludzie zaczęli poważnie traktować Księgę Prawdy. 11 lutego 2012 roku Jezus Chrystus przekazał w Księdze Prawdy to niesamowite proroctwo, które w tamtym czasie było publikowane na całym świecie:

„Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie. (…) Plan zniszczenia Mojego świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 roku i dojdzie do skutku, ponieważ zostało to przepowiedziane.”

11 lutego 2013 roku, dokładnie rok później, co do dnia i godziny, papież Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację. Teraz nadszedł czas, aby odsłonić proroctwa zawarte w Księdze Prawdy, gdy pieczęcie są łamane.

Zachęcamy do przekazania informacji o tym spotkaniu znajomym i rodzinie, wystarczy przesłać im link do rejestracji.

Link do rejestracji

Jak się zarejestrować i połączyć na spotkania w programie Zoom przeczytasz tutaj.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Międzynarodowe spotkanie Krucjaty Modlitwy we wtorek 9 listopada 2021, o godz. 20:00

Z okazji 11. rocznicy rozpoczęcia Misji Jezus do Ludzkości, zapraszamy na międzynarodowe spotkanie Krucjaty Modlitwy we wtorek 9 listopada 2021, o godz. 20:00. Spotkanie będzie prowadzone w wielu językach, w części także po polsku. 

Temat spotkania to: „Godzina Modlitwy Krucjaty o nawrócenie grzeszników”. 

Pierwsze Orędzie otrzymane od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest dostępne tutaj.

Link do rejestracji.

Info od Redakcji biuletynu informacyjnego Jezus do ludzkości

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Międzynarodowe spotkanie Krucjaty Modlitwy we wtorek 9 listopada 2021, o godz. 20:00 została wyłączona

Sierpień miesiącem ratunku dusz

Drodzy Czytelnicy, Zakonnicy, Siostry i Księża!

Przypominamy, że w oczach Matki Bożej odmówienie Różańca oznacza odmówienie wszystkich czterech tajemnic w jednym ciągu (czyli czterech pięćdziesiątek). Po ich odmówieniu pożądanym byłoby odmówienie Litanii Loretańskiej. W całości potrzeba na to od 1,5 do 2,5 godzin, w zależności od tempa odmawiania. I dopiero to nazywa Matka Boża odmówieniem Różańca.

Na zakończenie byłoby pożądane odmówienie jednej z Litanii do Jezusa, np. do Najdroższej Krwi Jezusa, za dusze czyśćcowe.

Ci więc, którzy mają na to czas, powinni Różaniec odmawiać codziennie, a w miesiącu sierpniu jest to w zasadzie konieczność. Dlatego apelujemy także do znanych rozgłośni, zakonów, a zwłaszcza duchownych, którzy posługują w znanych sanktuariach narodowych, o takie codzienne odmawianie Różańca.

My zaś, ci wierni wierni, o ile w tygodniu nie mamy na to czasu, powinniśmy Różaniec tak właśnie odmawiać przynajmniej w niedziele i w czasie pielgrzymek.

Administratorzy

 

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Sierpień miesiącem ratunku dusz została wyłączona

Majowa Nowenna Zbawienia 24-30 maja 2021 – przygotowanie do święta Matki Zbawienia

Info od Redakcji biuletynu Armia Jezusa Chrystusa:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Globalny plan przygotowania do święta Matki Zbawienia obchodzonego 4 czerwca 2021 roku.

Cały świat modli się Nowenną Zbawienia w miesiącu maju, tym razem w podziale na kraje i języki, według odpowiednio przydzielonych tygodni – na Polskę przypadł czwarty tydzień. Modlimy się tak jak zwykle nowenną: Nowenna Zbawienia.

Kto planował Nowennę na wcześniejsze tygodnie, a nie zaczął jeszcze, albo dopiero zaczął – zachęcamy, by włączyć się ogólnoświatowe przygotowania i modlić się jednak w czwartym tygodniu, 24 do 30 maja 2021.

Będzie można dołączyć to tych modlitw na Zoomie, szczegóły zostaną podane później.

List z zespołu centrali Misji Zbawienia:

Drodzy Przyjaciele w naszym Panu Jezusie Chrystusie,
Drodzy Wojownicy Modlitwy Krucjaty Jezus do Ludzkości,

w maju będziemy odmawiać Nowennę Zbawienia jako zjednoczona Misja Jezusa do Ludzkości na całym świecie. Naszym celem jest odmawianie Nowenny Zbawienia na czterech krańcach Ziemi przez cały maj, począwszy od poniedziałku 3 maja. Ta Nowenna Zbawienia jest naszym miesięcznym przygotowaniem do nadchodzącego Święta Matki Zbawienia 4 czerwca.

Aby osiągnąć ten cel, jakim jest odmawianie  Nowenny Zbawienia w czterech krańcach Ziemi, podzielimy świat na cztery regiony lub 4 obszary z grupami krajów przypisanymi do każdego obszaru. Podzielimy wszystkie kraje, które są obecnie aktywne w sesjach modlitewnych Zoom na cztery regiony, odpowiadające każdemu z 4 zakątków Ziemi.
Każdy region będzie odmawiał przez tydzień Nowennę Zbawienia w następujący sposób. Pierwsza grupa krajów będzie odmawiać Nowennę przez 7 dni w pierwszym tygodniu miesiąca, druga grupa będzie odmawiać Nowennę przez 7 dni w drugim tygodniu, trzecia grupa w trzecim tygodniu, a czwarta grupa przez czwarty tydzień. Prosimy, abyśmy codziennie  odmawiali Nowennę Zbawienia 3 razy dziennie przez 7 dni. W jeden z 7 dni Matka Zbawienia prosi nas o post. Prosi Ona o spożywanie tylko jednego posiłku głównego w ciągu dnia, a następnie tylko chleba i wody tylko w pozostałych dwóch porach posiłków.
Oczywiście każdy z nas może odprawić tę Nowennę samodzielnie. Bardzo jednak zachęcymy do przyłączenia się do reszty rodziny Jezusa do Ludzkości, aby robić to wszystko razem, za pośrednictwem Zoom. Nasi koordynatorzy będą organizować codzienne spotkanie modlitewne Zoom na każdy z 7 dni, w każdym z czterech regionów. Sesja modlitewna nie zajmie więcej niż 10 minut.

Do modlitwy na czwarty tydzień zostanie później podany link do rejestracji i godzina spotkania modlitewnego.

Maryjo, Matko Zbawienia, módl się za nami!

Oto tekst Nowenny w całości:

Krucjata Modlitwy (130)

Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy

(Proszę was, abyście teraz rozpoczęli
Nowennę Zbawienia. Musicie ją rozpocząć
natychmiast oraz kontynuować,
tak jak was pouczam, do końca czasu.
Musicie odmawiać tę Modlitwę
przez pełnych siedem dni z rzędu,
podczas każdego miesiąca kalendarzowego,
rozpoczynając ją w poniedziałek
w godzinach porannych.
Musicie ją odmawiać trzy razy dziennie
podczas każdego z tych siedmiu dni,
a w ciągu jednego z tych dni musicie pościć.
Kiedy pościcie, wymagane jest od was,
abyście w czasie tego dnia spożywali
tylko jeden główny posiłek, a następnie
jako dwa pozostałe posiłki
przyjmowali wyłącznie chleb i wodę.)

Moja umiłowana Matko Zbawienia,
proszę, pozyskaj dla wszystkich dusz
Dar wiecznego zbawienia —
dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Błagam Cię, abyś
poprzez Twoje wstawiennictwo
wymodliła uwolnienie wszystkich dusz
z niewoli szatana.

Proszę,
zwróć się do Twojego Syna z prośbą,
aby okazał Miłosierdzie i przebaczenie
tym duszom,
które Go odrzucają,
które Go ranią swoją obojętnością
i które oddają hołd
fałszywym doktrynom
i fałszywym bożkom.

Błagamy Cię ponad wszystko,
droga Matko,
wypraszaj łaskę otwarcia serca
dla tych dusz,
które najbardziej potrzebują
Twojej pomocy.

Amen.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Majowa Nowenna Zbawienia 24-30 maja 2021 – przygotowanie do święta Matki Zbawienia została wyłączona

4 czerwca – Święto Matki Zbawienia

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania 4 czerwca – Święto Matki Zbawienia została wyłączona

Krucjata różańcowa za ojczyznę

Drodzy Czytelnicy! Poniżej przekazujemy otrzymane od organizatorów informacje:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W Warszawie włączamy się do zapoczątkowanej już przez innych dzielnych Rodaków akcji OBRONY ŻYCIA – uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę włączą się do publicznej modlitwy różańcowej pod szpitalem im. Orłowskiego.

Każda czwarta niedziela miesiąca (szczegóły podajemy dalej).

Nie zniechęcajmy się lecz wręcz przeciwnie weźmy udział w tym, co nas czeka i do czego przeznaczył nas Pan Bóg w trudnych czasach wyznaczając nam modlitwę różańcową, jako niezawodną broń polecaną przez Maryję Królową Polski, jako ostatni ratunek dla naszej Ojczyzny, europy i świata!

Różaniec święty ocali Polskę i uratuje świat – ale musimy podjąć tę modlitwę – przynajmniej jeden dziesiątek Różańca Świętego dziennie!

25/26.01.19 Jasna Góra – comiesięczne czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=7097

26.01.19 – Bielsko Biała. Comiesięczna Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=7129

27.01.19 – Publiczny różaniec w obronie życia dzieci nienarodzonych przed Szpitalem Orłowskiego: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=7100

27.01.19 – Siedlce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę: http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=7104

Szczęść Boże w walce o ocalenie naszych rodzin!

sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Krucjata różańcowa za ojczyznę została wyłączona

Prośba o modlitwy w szczególnej intencji przez 7 dni z rzędu

Drodzy Czytelnicy!

Otrzymaliśmy od Marii Bożego Miłosierdzia (MDM) wezwanie dla naszej Armii Reszty, abyśmy odprawili przez 7 następujących po sobie dni w jej osobistych, szczególnych intencjach gorące modlitwy. Konieczna jest adoracja, uczestnictwo we mszach świętych, odmawianie Różańca i post.

Intencje te są tak ważne, że MDM prosi, aby każdy z nas uczynił w tym zakresie, co tylko może.

Wybór i styl naszych modlitw zależy od nas, ale ta siedmiodniowa modlitwa ma być jak szturm do nieba. Prosimy naszą Armię Reszty, aby odpowiedziała szczodrą modlitwą i duchową ofiarą w intencjach Marii Bożego Miłosierdzia. Możemy być pewni, że takie jej publiczne wezwanie do modlitwy na pewno wiąże się w bardzo ważny sposób z Misją Zbawienia.

Ponadto, przypomnijmy, SIERPIEŃ jest miesiącem modlitw o zbawienie dusz:

Sierpień miesiącem szczególnej modlitwy | Ostrzeżenie

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Prośba o modlitwy w szczególnej intencji przez 7 dni z rzędu została wyłączona

Wzrost cen Księgi Prawdy przed końcem czerwca 2018 roku

 

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że zgodnie z wprowadzanym na całym świecie nowym podejściem do wydawania i dystrybucji Księgi Prawdy z dniem 26 czerwca 2018 roku cena książek z polskim tłumaczeniem Księgi wzrośnie niestety prawdopodobnie znacząco. Wynika to z globalnego planu szerzenia Orędzi w postaci książek także w ubogich krajach trzeciego świata.

Wydawanie Księgi Prawdy staje się obecnie wyłączną domeną wydawnictwa Icon House z Wielkiej Brytanii, które zostało powołane specjalnie do tego celu. Wcześniej wydawnictwo to udzielało licencji na druk książek różnym podmiotom z całego świata, w tym dotychczasowemu producentowi polskiego wydania Księgi Prawdy – Fundacji pro Maria et Veritate z Warszawy. Teraz jednak całość produkcji Księgi wraca w ręce oryginalnych wydawców. Decyzja pochodzi od Marii od Bożego Miłosierdzia, nadal otrzymującej prywatne Orędzia od Jezusa, który prowadzi tę Misję z Nieba, i jest ostateczna.

Wspomniana fundacja i sklepik ELGIDO.com będą kontynuować rozprowadzanie Księgi Prawdy dla polskiego czytelnika, jednak w związku z tym, iż cena Księgi Prawdy w świecie zachodnim („in the western world”) ma zostać ujednolicona, będzie ona prawdopodobnie znacząco wyższa, możliwe, że wzrośnie nawet dwukrotnie, albo jeszcze więcej.

Decyzja wynika z nowego globalnego podejścia i potrzeby dotarcia z książkową wersją Księgą Prawdy do krajów trzeciego świata. Przychód ze sprzedaży Księgi Prawdy w krajach świata zachodniego, w skali globalnej bogatego, ma wesprzeć szerzenie Słowa Bożego poprzez subsydiowanie książek dla biednego trzeciego świata. Tak jak powiedział Jezus w Orędziu: „wpływy z książek muszą być wykorzystane do finansowania produkcji pozostałych książek oraz kosztów publikowania we wszystkich językach” (sobota, 23 lutego 2013 roku, godz. 11.50).

Niestety, jako jeden z najuboższych krajów świata zachodniego, obok Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii, musimy się pogodzić z takim obrotem sytuacji i nie jest to dla nas sytuacja finansowo przyjazna.

Obecnie w Polsce jest na stanie jeszcze blisko 300 książek tomu pierwszego (cena 33 zł), około 750 tomu drugiego i piątego, 850 – trzeciego oraz ponad 600 tomu czwartego (ceny po 24 zł) oraz 300 egzemplarzy modlitewnika Krucjata Modlitwy (cena 14 zł). Komplet Księgi Prawdy z modlitewnikiem kosztuje 140 zł. Cena wszystkich książek, które zostaną na stanie w dniu 26 czerwca, wzrośnie znacząco według postanowień wydawnictwa Icon House.

Książki można nabyć w sklepie ELGIDO.com w kategorii produktów: Misja Zbawienia. Płatność może zostać odroczona, jeśliby ktoś chciał kupić więcej egzemplarzy Księgi, ale książki po tej cenie będą sprzedawane jedynie do 25 czerwca.

Choćby zmiana podejścia i realiów wydawała się niesłuszna, wierzymy, że Pan Jezus prowadzi Misję poprzez prywatne Orędzia dawane Marii oraz Jej decyzje i daje jej łaski podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć w perspektywie globalnej. W jednym z Orędzi powiedział do Marii: „Daję ci, Moja córko, wyłączne prawo do decydowania, jak ona ma być tłumaczona, rozpowszechniana i publikowana, aby chronić to Dzieło. Wszystko, co dotyczy publikacji tych Orędzi, może być wykonane jedynie za twoją osobistą aprobatą” (23 lutego 2013 roku, godz. 11.50). Pamiętajmy, że książki to tylko jeden z elementów tej Misji, wcale nie najistotniejszy. Ważne jest dbanie o własną duszę i świętość oraz wysiłki podejmowane dla zbawienia innych, szerzenie prawdy i Orędzi w rozmaitych formach, budowanie grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy itd.

Jeśli cena książek – jeszcze nam nie znana – okaże się zbyt wysoka dla przeciętnego czytelnika, który nie będzie mógł wesprzeć w ten sposób produkcji książek w krajach trzeciego świata, pamiętajmy, iż są także inne sposoby lektury i szerzenia Orędzi – druk Orędzi na zwykłych kartkach papieru.

Bookmark the permalink.

 

Wklejono z <http://armiajezusachrystusa.pl/2018/06/05/wzrost-cen-ksiegi-prawdy-przed-koncem-czerwca-2018-roku/>

 

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Wzrost cen Księgi Prawdy przed końcem czerwca 2018 roku została wyłączona

Otwarte ogólnopolskie spotkanie modlitewne Krucjaty Modlitwy w dniu 2 czerwca o godzinie 13 w Warszawie

Ostrzeżenie - logo - wyzsza jakoscl

Medalik Zbawienia - 1 i 2 razem

Informacja od organizatora spotkania:

Uwaga! Termin zgłoszeń na spotkanie został przedłużony do końca maja. Nie możemy jednak zagwarantować, że osoby, które zapiszą się po 15 maja, pierwotnym terminie zgłoszeń, otrzymają kompletny podarek ewangelizacyjny – na sali nie zabraknie jednak miejsc dla nowo zgłoszonych i będą mogli w normalny sposób wziąć udział w spotkaniu. Spotkanie będzie miało miejsce w jednej ze szkół na terenie warszawskiej Pragi w godzinach od 13 do 16.30. Dokładne informacje organizacyjne są wysyłane mailowo przy zgłoszeniu udziału.

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Otwarte ogólnopolskie spotkanie modlitewne Krucjaty Modlitwy w dniu 2 czerwca

Otwarte ogólnopolskie spotkanie modlitewne Krucjaty Modlitwy

Warszawa, 2 czerwca 2018 r., godz. 13

Spotkanie Krucjata Modlitwy 2.6.18

Spotkanie zasadniczo będzie miało charakter modlitewny – wspólne Modlitwy Krucjaty, Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Maria od Bożego Miłosierdzia zapytana w sprawie organizacji spotkania odpowiedziała, że jest bardzo ważne, by tego typu spotkanie miało miejsce.

Spotkanie odbędzie się z okazji święta Matki Zbawienia (4 czerwca) przypadającego w tym roku w poniedziałek. Aby jednak umożliwić wszystkim przybycie, spotykamy się w sobotę.

 

Dokładne miejsce spotkania będzie podane w czasie późniejszym.

Plan spotkania przewiduje wspólne modlitwy od godziny 13 oraz, w dalszej kolejności, ogłoszenia Misji Zbawienia, informacje o działaniach podejmowanych za granicą oraz od Marii od Bożego Miłosierdzia, a także ewentualny program dodatkowy. Istnieje możliwość wcześniejszego prywatnego dołączenia do Mszy świętej w wybranym kościele w Warszawie, na przykład o godz. 12. Dokładny plan spotkania zostanie przedstawiony w czasie późniejszym.

Każdy uczestnik otrzyma modlitewnik z zestawami Modlitw Krucjaty, by mógł dołączyć do wspólnej modlitwy.

Spotkanie ma na celu przede wszystkim wspólną modlitwę o zbawienie dusz, ale także, w drugiej kolejności, świadectwa, wzajemne poznanie się osób zaangażowanych w Krucjatę i Misję Zbawienia. Jesteśmy w Polsce aktywni, ale rozproszeni, poznajemy się i zbieramy siły.

Wstęp wolny, prosimy jednak o zgłaszanie udziału do dnia 15 maja najlepiej poprzez formularz kontaktowy na stronie KsiegaPrawdy.pl/spotkanie-Warszawa-2czerwca (potwierdzenie zgłoszenia wysyłane jest automatycznie) lub mailowo na info@KsiegaPrawdy.pl (prosimy o odczekanie do dwóch dni na maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia). Zgłosić swój udział można także telefonicznie pod numerem 505616403.

Uczestników prosimy choćby o drobną ofiarę na pokrycie kosztów organizacyjnych.

W przypadku braku miejsca na sali, gdy przybędzie większa ilość osób, pierwszeństwo wejścia na spotkanie będą miały osoby, które wcześniej zgłosiły swoje przybycie. Swój udział w spotkaniu zapowiedziały już także osoby z zagranicy.

Zabronione jest rozdawanie jakichkolwiek materiałów (czy to obrazków, czy ulotek – czegokolwiek). Osoby mające pomysły i inspiracje ewangelizacyjne prosimy o wcześniejszy kontakt.

Choć Pan Jezus w Orędziach powiedział, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem, to jednak ponieważ Orędzia i Modlitwy są dane całej ludzkości, na spotkanie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli.

Na spotkaniu istnieje zakaz wszelkiego nagrywania zarówno wideo, jak i samych nagrań dźwiękowych, a także robienia zdjęć (fotki można sobie zrobić prywatnie w gronie swoich znajomych po zakończeniu programu).

Po spotkaniu będzie można otrzymać poświęcone kartonikowe Pieczęcie Boga Żywego, zaopatrzyć się w materiały ewangelizacyjne dotyczące Misji Zbawienia oraz nabyć Księgę Prawdy.

Każdy zapisany uczestnik otrzyma mały podarek ewangelizacyjny.

Z radością oczekujemy na spotkanie!

 

O spotkaniu czytaj na stronach internetowych:

Paruzja.info

JezusDoLudzkosci.pl

Ostrzezenie.net

ArmiaJezusaChrystusa.pl

KsiegaPrawdy.pl

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Otwarte ogólnopolskie spotkanie modlitewne Krucjaty Modlitwy w dniu 2 czerwca została wyłączona

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Apel o więcej modlitwy

Drodzy członkowie grup „Jezus do Ludzkości” oraz „internetowych telegrup (wideokonferencji) krucjat modlitwy”. W dniu 31.10.2017 obchodzimy bardzo smutną rocznicę, kiedy to świat celebrować będzie pięćsetną rocznicę rewolucji znanej jako „Reformacja”, podczas gdy Kościół stacza się coraz bardziej do przepaści. Te wspólne obchody to abominacja.

Bardzo prosimy, aby aktualne grupy „Jezus do Ludzkości” na całym świecie zgromadziły się i ukoiły bolejące Serce Jezusa naszymi krucjatami modlitwy.

O to samo prosimy internetowe telegrupy krucjat modlitwy oraz prosimy o przedłużenie w tym dniu czasu modlitewnego.

Święta Armia Reszty naszego Pana (Jezusa Chrystusa) niech stanie się orężna i gotowa do walki.

Niech Bóg Wam błogosławi !

Matko Zbawienia – módl się za nami!

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Apel o więcej modlitwy została wyłączona

Oto link do nowo założonej na fb grupy modlitewnej „Misja Armii Reszty”:

https://m.facebook.com/groups/1754462244776463/

Lub tutaj:

http://ostrzezenie.net/wordpress/aktualne-polskie-grupy-modlitewne-jezus-dla-ludzkosci-jesus-to-mankind-na-facebooku/

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania została wyłączona

W dniu 9 maja otrzymaliśmy informację, że Maria Bożego Miłosierdzia prosi, aby Armia Reszty naszego Pana Jezusa Chrystusa dookoła świata zalewała Niebo modlitwami w jej szczególnej intencji.

(Możemy być pewni, że intencja Marii Bożego Miłosierdzia dotyczy sprawy ważnej dla całej Misji.)

Oto ten link:

Important prayer request

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Orędzia losowe 2016/2017

Ważne: Niektóre ważne wydarzenia w życiu Kościoła | Ostrzeżenie

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Orędzia losowe 2016/2017 została wyłączona

Sierpień miesiącem szczególnej modlitwy

Zaszufladkowano do kategorii Orędzia Ostrzeżenia | Możliwość komentowania Sierpień miesiącem szczególnej modlitwy została wyłączona